Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Poezie
V Praze : Hudební matice Umělecké Besedy, 1940
134 stran ; 22 cm

objednat
001419024
Obrázek za titulem od Hugo Böttingra // J. Heidenreich : Hudba v poesii... 7 // J. Vrchlický: České písni (Tiché kroky)...23 // /. Slyšte duši kvést // A. Heyduk: Zpěv a hudba (Parnasie)...27 // E. Krásnohorská: Hudbě (Vlny v proudu)...27 // J. Vrchlický: Hudba (Než zmlknu docela)...30 // A. Klášterský: Hudba (Noční violy)...31 // J. Kvapil: Hudba (Liber aureus)...33 // J. Karásek: Jazzband (Písně tulákovy o životě a smrti) ... 34 // O. Březina: Z věčných dálek (Tajemné dálky)...35 // A. Sova: Umění severu (Vybouřené smutky)...36 // F. X. Salda: Symfonie (Nova et vetera)...36 // V. Nezval : Sabat (Fantastická symfonie)...37 // V. Závada: Hudebnice (Hradní věž)...38 // V. Holan: Hudba (Kameni, přicházíš . . .)...39 // II. Zvěstovatelům // E. Krásnohorská: Za B. Smetanou (Dalibor VI, 29) // J. Vrchlický: Mozartovi (Různé masky) // J. Vrchlický: B. Smetanovi (Nové sonety samotáře) // J. Vrchlický: 1. květen 1904 (Tiché kroky) // J. Kvapil: B. Smetana (Trosky chrámu) // J. Borecký: Eduard Grieg (Pršely růže ...) // J. Karásek: Paganini (Endymion) // J. Karásek: Beethoven (Kniha aristokratická) // A. Sova: Smetanovo kvarteto „Z mého života“ (Zlomená duše) // A. Sova: Za Ant. Dvořákem (Hudeb, revue, IV, 8—9) . // O. Březina: Motiv z Beethovena (Tajemné dálky) // B. Benešová: Wagner (Koktané drama — Básně) // S. Hanuš: Balada na pamět // K. Hoffmanna (Housle a ruka) // S. Hanuš: J. Sukovi (Housle a ruka) // F. Branislav: Vzpomínka na B. Smetanu v Goteborgu (Věčná země) // / V. Holan: Černý posel (Záhřmotí)...63 // K. Bednář: Hudba Beethovenova...64 // J. Vrchlický: Úvodem ? hudební produkci (Kytky aster) ... 65 // J. V. Sládek: U klavíru (Světlou stopou)...66 // A. Klášterský: Ladiči (Moderní balády a romance) ... 67 // A. Sova: Díky hudci (Ještě jednou se vrátíme) ...68 //
J. Wolker: Slepí muzikanti (Těžká hodina)...68 // III. Zvučící hmota // K. H. Mácha: Tichý jsem co harfa bezstrunná (Dílo) ... 73 // A. Heyduk: Slyšíš, jak má struna zpívá (Nové cigánské melodie) ...73 // J. Vrchlický: Stará loutna (Život a smrt) ...74 // J. Vrchlický: Varhany (Nové sonety samotáře)...75 // A. Klášterský: Housle (Sonety prchavých okamžiků) ... 75 // B. Kaminský: Balada o viole ďamour (Muži a ženy) ... 76 // J. S. Machar: Klavír (Krůpěje) ...78 // J. Kvapil : Flétna (Básníkův deník)...79 // J. Karásek: Kytara (Zazděná okna)...80 // A. Sova: Stará viola (Balady duše)...80 // A. Sova: Pláč houslí (Balady duše)...81 // S. Hanuš: Housle starého něm. mistra (Housle a ruka) ... 82 // J. Wolker: Housle (Svatý Kopeček)...83 // V. Renč: Óda pro housle, flétnu a harfu (Trojzpěvy). ... 83 // IV. Hudba jde životem // K. H. Mácha: Ó harfo dávnověká (Dílo) ...89 // A. Heyduk: Mé první a jediné housle (Pohádky duše) ... 90 // J. Neruda: Ballada o polce (Ballady a romance)...91 // J. Vrchlický: Moje sonata (Moje sonata)...92 // J. V. Sládek: Hudba srdce (V zimním slunci) ...95 // J. Kvapil: S hudbou (Závoje) ...96 // J. Kvapil: Harmonie (Liber aureus)...97 // K. Hlaváček: Svou violu jsem naladil... (Pozdě k ránu) . . 98 // J. S. Machar: Ouvertura (Confiteor)...99 // A. Sova: Srdce (Žně)...100 // A. Sova: Píseň (Soucit a vzdor)...101 // O. Březina: Hudba slepců (Ruce)...102 // O. Březina: Zpěv staletími bloudící (Stavitelé chrámu) ... 103 // K. Toman: Ó hrajte . . . (Pohádky krve)...104 // P. Křička: Hoši, kdybych na housle uměl hrát. . . (Hoch s lukem)...104 // J. Hora: Jan houslista (Jan houslista)...105 // L. Čivrný: Z koncertu (Hladina tmy)...106 // V. Hudba poesie // K. H. Mácha: Ach v zemi krásnou . . . (Máj)...111 //
K. J. Erben: Vodník (Kytice)...112 // R. Mayer: Letí divá vichřice (Písně v bouři)...115 // B. Jelínek: Zimní (Spisy veršem i prózou)...116 // K. Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj (Smíšené básně) ...117 // A. Sova: Zrání (Žně)...117 // P. Bezruč: Zem pod horami (Slezské písně) ...119 // K. Toman: Nálada (Pohádky krve)...120 // J. Hora: Poutníku, sbohem ... (Máchovské variace) ...121 // V. Nezval: Smuteční hrana za O. Březinu (Básně noci) ...121 // I. Blatný: Vítr si hraje s milostným dopisem (Paní Jitřenka) 122 // Poznámky...125 // Doslov pořadatelův...131
(OCoLC)48667217
cnb000956903

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC