Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
287 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4865-8 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9849-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001419047
Přehled použitých zkratek 13 // Předmluva 15 // 1 Náplň oboru a historie stomatologie (Jiří Mazánek) 17 // 1.1 Náplň oboru stomatologie 17 // 1.1.1 Stručný nástin struktury jednotlivých stomatologických // disciplín 17 // 1.2 Historie oboru stomatologie v českých zemích 19 // 2 Aplikovaná anatomie a fyziologie orofaciální soustavy (Jiří Mazánek) 23 // 2.1 Aplikovaná anatomie orofaciální soustavy 23 // 2.1.1 Horní třetina obličeje 24 // 2.1.2 Střední třetina obličeje 24 // 2.1.3 Dolní třetina obličeje 24 // 2.1.4 Chrup jako celek 25 // 2.1.5 Svaly obličeje 26 // 2.1.6 Cévní a lymfatické zásobení obličeje 27 // 2.1.7 Nervové zásobení obličeje 28 // 2.1.8 Jazyk 29 // 2.1.9 Slinné žlázy 31 // 2.1.10 Anatomie ústní dutiny a zubů 31 // 2.2 Aplikovaná fyziologie ústní dutiny 39 // 2.2.1 Přijímání a zpracování potravy 40 // 2.2.2 Vnímání pocitů v ústní dutině 41 // 2.2.3 Tvorba řeči 42 // 3 Historie prevence ve stomatologii (Ladislav Kindl) 45 // 3.1 Bolest zubů 45 // 3.2 Pomůcky ústní hygieny 46 // 3.3 Dentálni hygiena 47 // 3.3.1 Vznik oboru 47 // 3.3.2 Rozvoj oboru 49 // 3.3.3 Organizace a obor dentálních hygienistek 50 // 3.3.4 Současnost 51 // 4 Legislativní základy oboru dentálni hygicnistka (Karla Milcova) 53 // 5 Zdravotnická dokumentace a práva pacienta (Jiří Mazánek) 59 // 5.1 Součásti zdravotnické dokumentace 59 // 5.2 Povinnosti při vedení zdravotnické dokumentace 59 // 5.3 Forma a uchovávání zdravotnické dokumentace 60 // 5.4 Nahlížení do zdravotnické dokumentace 60 // 5.5 Práva pacienta 61 // 5.5.1 Právo pacienta na přístup k dokumentaci 61 // 5.5.2 Další legislativní opatření 61 // 7 // Informovaný souhlas 63 // Etický kodex práv pacienta 64 // Základy hygienického režimu stomatologického pracoviště (Jiří Mazánek) 67 // Základní pojmy 68 //
Dezinfekce 70 // 6.2.1 Fyzikální dezinfekce 70 // 6.2.2 Chemická dezinfekce 7] // 6.2.3 Fyzikálné-chemická dezinfekce 73 // 6.2.4 Mechanizmus účinku a kontrola účinnosti dezinfekce 73 // 6.2.5 Zásady provádění dezinfekce 73 // Sterilizace 74 // 6.3.1 Fyzikální sterilizace 74 // 6.3.2 Chemická sterilizace 76 // 6.3.3 Fyzikálné-chemická sterilizace 76 // 6.3.4 Obaly, skladování a transport vysterilizovaného materiálu.. 76 // 6.3.5 Kontrola sterilizace 77 // Hygiena rukou 77 // Dezinfekce kůže 79 // Používání rukavic 80 // Hygienické zásady provozu stomatologického pracoviště 8i // 6.7.1 Úklid, hygienické požadavky na dekontaminaci ploch // a prostředí ordinací a operačních sálů 81 // 6.7.2 Ošetření použitého prádla a nakládání s odpady 82 // 6.7.3 Ošetření nástrojů 33 // 6.7.4 Hygienická opatření v provozu stomatologických zařízení 84 // Stomatologické vyšetření pacienta (Jiří Mazánek) 87 // Anamnéza 87 // Místní vyšetření 88 // 7.2.1 Extraorální vyšetření 88 // 7.2.2 Orální vyšetření 89 // Zobrazovací metody 91 // Laboratorní vyšetření 91 // Doplňující vyšetření 92 // Stanovení diagnózy a léčebného plánu 92 // Základní symptomy chorob orofaciální oblasti 92 // Zubní inštrumentárium a nástroje, zařízení zubní ordinace (Jiří Mazánek) // Základní vyšetřovací nástroje 95 // Inštrumentárium k extrakcím zubů 96 // Ostatní chirurgické nástroje-stručný přehled 100 // Nástroje v záchovné stomatologii 107 // 8.4.1 Preparační nástroje 107 // 8.4.2 Plnicí nástroje 108 // 8.4.3 Endodontické nástroje 108 // Parodontologické inštrumentárium 108 // 8.5.1 Vyšetrovací sondy 108 // 8.5.2 Nástroje na odstraňování zubního kamene 110 // 8.6 Zařízení zubní ordinace 112 //
9 Zobrazovací metody v zubním lékařství (Hana Staňková) 115 // 9.1 Přehled zobrazovacích metod 115 // 9.1.1 Rentgenologické techniky vyšetření 115 // 9.1.2 Nerentgenologické techniky vyšetření 121 // 9.2 Hygienické zásady práce v rentgenologickém zařízení 124 // 9.3 Principy rentgenologického snímkování 125 // 9.3.1 Snímky Ibi 125 // 9.3.2 Snímky chrupu a čelistí 125 // 9.4 Hodnocení rentgenologických snímku 126 // 9.4.1 Fyziologický rentgenologický snímek 126 // 9.4.2 Patologický rentgenologický obraz 128 // 9.5 Chyby při rentgenologickém vyšetření 131 // 10 Anestezie ve stomatologii (fiří Mazánek) 133 // 10.1 Celková anestezie 133 // 10.2 Lokální anestezie 134 // 10.2.1 Anestetika 134 // 10.2.2 Typy lokální anestezie 140 // 10.2.3 Komplikace při lokální anestezii 141 // 11 Základy záchovného zubní ho lékařství (Daniel Ott) 143 // 11.1 Zubní kaz - obecné poznámky 143 // 11.2 Příčiny zubního kazu 143 // 11.3 Prevence zubního kazu 144 // 11.3.1 Opatření ústní hygieny 144 // 11.3.2 Přívod iontů fluoru 145 // 11.3.3 Úprava stravovacích návyků 145 // 11.3.4 Složení a množství sliny 146 // 11.4 Diagnostika a klasifikace zubního kazu 146 // 11.4.1 Klasifikace zubního kazu 147 // 11.4.2 Diagnostika zubního kazu 148 // 11.5 Terapie zubního kazu 150 // 11.6 Výplňové materiály pro záchovnou stomatologii 151 // 11.6.1 Amalgám 151 // 11.6.2 Kompozitní pryskyřice 152 // 11.6.3 Sklopolyalkenátové (skloionomerní) cementy 154 // 11.6.4 Laboratorně zhotovené výplně - inlej, onlej, overlej (nepřímé výplně) 154 // 11.7 Endodontické ošetření chrupu 155 // 11.8 Bělení zubů 158 // 12 Základy protetického zubního lékařství a gnatologie (Josef Vacek) 161 // 12.1 Zubní náhrady 161 // 12.1.1 Úkoly zubní náhrady 162 // 12.1.2 Fixní zubní náhrady 163 //
12.1.3 Snímatelné zubní náhrady 165 // 12.2 Základy gnatologie 166 // 12.2.1 Základní protetické a gnatologické pojmy (orientační roviny a body) 167 // 12.2.2 Základní pohyby dolní čelisti 168 // 12.2.3 Čelistní kloub 168 // 13 Základy orálni chirurgie (JiH Mazánek) 173 // 13.1 Extrakce zubů 173 // 13.2 Obtížné prořezávání zubů 176 // 13.3 Záněty orofaciální oblasti 176 // 13.3.1 Kolemčelistní záněty 176 // 13.3.2 Zánět čelistní dutiny 179 // 13.3.3 Záněty čelistních kostí - ostitida, ostcomyelitida 180 // 13.4 Onemocnění mízních uzlin 181 // 13.5 Cysty orofaciální oblasti 183 // 13.6 Onemocnění slinných žláz 185 // 13.6.1 Záněty slinných žláz 185 // 13.6.2 Slinné kameny 185 // 13.6.3 Sialózy (sialoadenózy) 185 // 13.6.4 Nádory slinných žláz (sialomy) 186 // 13.7 Choroby čelistního kloubu 187 // 13.8 Čelistní anomálie a rozštěpové vady obličeje 188 // 13.8.1 Čelistní anomálie 188 // 13.8.2 Rozštěpové vady obličeje 190 // 13.9 Nádory orofaciální oblasti 192 // 13.10 Traumatologie orofaciální oblasti 195 // 13.10.1 Poranění měkkých tkání 196 // 13.10.2 Úrazy zubů 197 // 13.10.3 Zlomeniny kostí střední obličejové etáže 198 // 13.10.4 Zlomeniny dolní čelisti 198 // 13.10.5 Opatření při čelistně-obličejových zraněních 202 // 13.11 Endodontická chirurgie 203 // 13.12 Dentálni implantologie 205 // 13.13 Fokální infekce 207 // 14 Základy dětského zubního lékařství (Lia Navarová) 211 // 14.1 Dočasná dentice 211 // 14.2 Stálá dentice 212 // 14.3 Zvláštnosti stomatologického ošetření détí 212 // 14.4 Diagnostika bolesti zubů u dětí 214 // 14.5 Prevence zubního kazu u dětí 214 // 14.5.1 Způsoby a význam fluoridace 214 // 14.5.2 Opatření ústní hygieny 215 // 14.5.3 Úprava stravovacích návyků 216 //
14.6 Zubní kaz u dětí 216 // 15 Základy ortodoncie (Josef Kučera) 219 // 15.1 Ortodontické anomálie 219 // 15.1.1 Dentálni anomalie 220 // 15.1.2 Anomálie zubních skupin 221 // 15.1.3 Mezičelistní vztahy - okluzní diagnostika 222 // 15.1.4 Skeletální vady a skeletální diagnostika 223 // 15.2 Diagnostické vyšetření v ortodoncii 223 // 15.3 Ortodontická léčba 224 // 15.4 Ortodontické aparáty 225 // 16 Základy parodontologie (Ladislav Korábek) 227 // 16.1 Anatomické poznámky 227 // 16.2 Vyšetření pacienta v parodontologii 228 // 16.3 Stručný přehled onemocnění parodontu 231 // 16.3.1 Onemocnění dásní 231 // 16.3.2 Nemoci závěsného aparátu zubů 233 // 16.4 Indexy používané v parodontologii 235 // 16.4.1 Vyhledávací (screeningové) indexy 235 // 16.4.2 Gingivální indexy 236 // 16.4.3 Plakové indexy 236 // 16.5 Prevence, diagnostika a léčba nemocí parodontu 236 // 16.5.1 Prevence parodontopatií 236 // 16.5.2 Diagnostika a léčba parodontopatií 236 // 16.5.3 Odstraňování zubního kamene - základy scalingu // a root planingu 237 // 17 Onemocněni ústní sliznice (Ladislav Korábek) 241 // 17.1 Charakteristika normální sliznice ústní dutiny 241 // 17.2 Základní slizniční eflorescence 241 // 17.3 Stručná klinická Symptomatologie onemocnění ústní sliznice 243 // 17.4 AIDS a ústní dutina 244 // 18 Orální hygiena (Milena Nedvědová) 245 // 18.1 Individuální ústní hygiena 245 // 18.1.1 Prostředky individuální ústní hygieny 245 // 18.1.2 Obecná pravidla provádění ústní hygieny 250 // 18.1.3 Hygienická péče o chrup 250 // 18.2 Profesionální hygienická péče o chrup 252 // 19 Základy kardiopulinonáiní resuscitace (Jiří Mazánek) 255 // 19.1 Záchranné manévry při postižení jednotlivých vitálních funkcí 256 // 19.1.1 Porucha vědomí 256 //
19.1.2 Porucha dýchání 256 // 19.1.3 Porucha krevního oběhu 259 // 19.2 Náhlá příhoda v zubní ordinaci - praktický postup 260 // 19.3 Stručný přehled náhlých příhod ve stomatologické praxi 261 // 19.3.1 Poruchy vědomí 261 // 19.3.2 Poruchy dýchání 262 // 19.3.3 Zástava krevního oběhu 263 // 19.3.4 Specifické příhody 263 // Literatura // Rejstřík // O autorovi // Souhrn/Summary
cnb002720021

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC