Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
Příručka
První vydání
Praha : Mladá fronta a. s., 2015
389 stran ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-204-3698-6 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografii na stranách 376-377 a rejstřík
Anglické resumé
001419163
Obsah // Předmluva...10 // Anémie - obecný přehled (). Vydra, J. Čermák)...11 // Anémie z nedostatku železa (J. Vydra,]. Čermák)...17 // Anémie chronických chorob (J. Vydra, J. Čermák) ...22 // Megaloblastové anémie (). Vydra,]. Čermák)...26 // Získané hemolytické anémie (J. Vydra, J. Čermák)...31 // Autoimunitní hemolytické anémie (J. Vydra,]. Čermák) ...32 // ]iné získané hemolytické anémie (]. Vydra,]. Čermák)...37 // Vrozené poruchy erytrocytární membrány (]. Vydra,]. Čermák). 40 // Erytrocytární enzymopatie (J. Vydra,].Čermák)...42 // Hemoglobinopatie (]. Vydra,]. Čermák)...45 // Aplastická anémie (]. Vydra,]. Čermák)...49 // Vrozené aplastické anémie (]. Vydra,]. Čermák)...52 // Čistá aplazie červené řady (PRCA) (J. Vydra, ]. Čermák)..54 // Paroxysmální noční hemoglobinurie (J. Vydra, J. Čermák)..57 // Thalasémie (]. Vydra,]. Čermák) ...61 // Poruchy biosyntézy hemu (J. Vydra, J. Čermák)...65 // Neutropenie (C. Šálek)...68 // Lymfopenie (C Šálek) ...70 // Trombocytopenie (C Šálek)...71 // Pancytopenie (C Šálek) ...73 // Splenomegalie a hypersplenismus (]. Vydra)...74 // Diferenciální diagnostika krvácivých stavů (V. Celerová).80 // Hemofílie A a B (J. Loužil)...91 // Získané inhibitory koagulačních faktorů (]. Loužil)...100 // von Willebrandova choroba (V Celerová)...102 // Deficity ostatních koagulačních faktorů (V. Celerová)...108 // Koagulopatie při jaterních onemocněních
(V. Celerová) ...116 // Diseminovaná intravaskulární koagulace (]. Vydra) ...120 // Imunitní trombocytopenie (C. Šálek)...127 // Vrozené trombocytopenie a trombocytopatie (V. Celerová)..133 // Trombotické mikroangiopatie (]. Vydra)...139 // Trombotická trombocytopenická purpura (]. Loužil)...142 // Hemolyticko-uremický syndrom (). Vydra) ...146 // // Venózní tromboembolická nemoc // a antikoagulační léčba (]. Loužil) ... // Antifosfolipidový syndróm (]. Vydra)...’. ’ // Hodgkinův lymfom (j. Polívka)... // Nodulámí Hodgkinuv lymfom // s predominane!’ lymfocytů (J Polívka)... // Nehodgkinské lymfomy (J Polívka)... // Folikulární lymfom (J Polívka)... // Difúzni velkobuněčný B-lymfom (J. Polívka)... // Lymfomy marginálni zóny (J. Polívka)... // MALT lymfom (J. Polívka)... ... // Splenický lymfom marginálni zóny (J. Polívka)... // Modálni lymfom marginálni zóny (J. Polívka)... // Lymfom z buněk pláště (J. Polívka)...’ // Chronická lymfocytární leukémie, // lymfom z malých lymfocytů (J. Polívka)... // Vlasatobuněčná leukémie (). Polívka) ... " // T-buněčné lymfomy (J. Polívka)... // Periferní T-lymfom, blíže neurčený (J. Polívka)... // Anaplastický velkobuněčný lymfom (). Polívka)... // Primárni kožní lymfomy (J. Polívka)... // Akutní lymfoblastová leukémie ... // a lymfoblastový lymfom u dospělých (f. Vydra, C. Šálek) // Akutní myeloidní leukémie (J. Vydra)... // Akutní promyelocytární
leukémie (]. Vydra)... Myelodysplastický syndrom (J. Vydra, ). Čermák)... ’ ’ ’ ’ ’ ’ // Chronická myeloidní leukémie (H. Klamová)... // Primárni myelofibróza (J. Vydra, M. Lauermannová). . . . // Polycythemia vera Q. Vydra, M. Lauermannová)... // Esenciálni trombocytémie (f. Vydra, M. Lauermannová).. // Mastocytóza (M. Lauermannová) ... // Chronická neutrofilní leukémie (M. Lauermannová) Myelodysplastická/myeloproliferativní onemocnění // (J. Vydra, M. Lauermannová) ... // Eozinofilie (/. Vydra)...’’’’’’’’’’’ // Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie // nejistého významu (). Polívka)... // Waldenströmova makroglobulinémie (L Polívka) ... ! // ... 149 .. 165 ..169 // ..176 // ..181 // ..194 // ..201 // ..208 // ..210 // ..216 // ..219 // .221 // .226 // .235 // .239 // .247 // .250 // .254 // .261 // .267 // .277 // .282 // 291 // 299 // 307 // 313 // 319 // 322 // 324 // 329 // 334 // 347 // 8 // Kryoglobulinémie (J. Vydra)...353 // Primární amyloidóza (J- Vydra)...356 // Nemoci z depozice lehkých // nebo těžkých řetězců (LCDD/HCDD) (). Vydra)...358 // Febrilní neutropenie (J. Vydra)...359 // Funkce a aspirace kostní dřeně (J. Vydra) ...371 // Trepanobiopsie kostní dřeně (J. Vydra)...374 // Seznam doporučené literatury...376 // Summary...378 // Seznam zkratek...380 // Rejstřík...387
cnb002709136

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC