Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
EB
Praha : Galén, [2015]
148 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7492-164-3 (brožováno)
ISBN 978-80-7492-173-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na straně 142 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001419166
Obsah // Seznam použitých zkratek // 1 // Ionizující záření a jeho vlastnosti... // Ш // Radioaktivní přeměna... // Щ // Účinky ionizujícího záření, dozimetrie // a radiační ochrana... // 4 // Principy skiagrafie a skiaskopie... // я // Principy výpočetní tomografie... // 6 // Principy ultrasonografie... // Щ // Principy magnetické rezonance... // 8 // Principy detekce ionizujícího záření // v nukleární medicíně... // 9 // Principy SPÉCT, PET a hybridních metod... // 10 // Kontrastní látky pro RTG, USG a MR... // 11 // Radiofarmaka... // 12 // Radiologické metody zobrazení pohybového aparátu... // 13 // Metody zobrazení skeletu v nukleární medicíně.34 // 14 // Obecné příznaky onemocněni skeletu // v radiodiagnostice...36 // 15 // Radiologický obraz poruch vývoje // pohybového systému...38 // 16 // Radiologický obraz poranění // pohybového aparátu...40 // 17 // Radiologický obraz degenerativních a zánětlivých // onemocnění kostí a kloubů...42 // 18 // Radiologický obraz metabolických, toxických // a cirkulačních onemocnění skeletu...44 // 19 // Radiologický obraz nádorů a nádorům podobných // afekcí kostí...46 // 20 // Radiologické metody u onemocnění plic, // pleury a mediastina...48 // 21 // Metody zobrazení plic v nukleární medicíně...50 // Obecné radiologické příznaky onemocnění // plicního parenchymu...52 // ..8 // 10 // 12 // 14 // 16 // 18 // 20 // 22 // 24 // 26 // 28
30 // 32Obecné radiologické príznaky onemocnení // mediastina, pleurální dutiny a hrudní stěny // 24 // Radiologický obraz zánětů a poruch // vzdušnosti plic... // 25 // Radiologický obraz intersticiálních // plicních onemocnění... // Radiologický obraz poranění hrudníku // a onemocnění pleury... // ■ // Radiologický obraz onemocnění malého oběhu ... // 28 // Radiologický obraz nádorových onemocnění plic . // 29 // Radiologické metody zobrazení // gastrointestinálního traktu... // 30 // Metody nukleární medicíny v gastroenterologi!. // 31 // Radiologický obraz náhlých příhod břišních... // 32 // Radiologický obraz onemocnění jícnu, žaludku, // tenkého a tlustého střeva... // 33 // Radiologické metody zobrazení jater, // žlučových cest, pankreatu a sleziny... // 34 // Radiologický obraz onemocnění jater... // 35 // Radiologický obraz onemocnění žlučových cest .. // 36 // Radiologický obraz onemocnění slinivky břišní. // 37 // Radiologické metody zobrazení ledvin, močových // cest a retroperitonea... // 38 // Metody nukleární medicíny v nefrologii, urologii // a gynekologii... // 39 // Radiologický obraz nenádorových onemocnění // ledvin a vývodných cest močových...86 // 40 // Radiologický obraz nádorů ledvin, vývodných cest // močových, varlat a prostaty...88 // 41 // Radiologický obraz onemocnění retroperitonea // a nadledvin...90 // 42 // Radiologické vyšetřovací metody
// a základní patologické nálezy v gynekologii // a porodnictví...92 // 43 // Radiologické vyšetřovací metody // a základní obrazy onemocnění mléčné žlázy...94 // 44 // Radiologické metody zobrazení mozku, míchy // a kanálu páteřního...96 // 45 // Metody nukleární medicíny v neurologii...98 // 46 // Radiologický obraz vrozených // onemocnění mozku a onemocnění mozku // u novorozenců...100 // 47 // Radiologický obraz kraniocerebrálních // poranění...102 // 48 // Radiologický obraz onemocnění mozku // cévního původu...104 // 49 // Radiologický obraz zánětlivých, // metabolických a degenerativních onemocnění // mozku, obraz poruch cirkulace likvoru...106 // 50 // Radiologický obraz nádorů centrální nervové // soustavy... 108 // 51 // Radiologický obraz degenerativních a zánětlivých // onemocnění páteře...110 // 52 // Radiologický obraz poranění páteře...112 // 54 // 56 // 58 // 60 // 62 // 64 // 66 // 68 // 70 // 72 // 74 // 76 // 78 // 80 // 82 // 8453 // Radiologický obraz onemocnění spánkové kosti // a očnice...114 // 54 // Radiologický obraz onemocnění paranazálních // dutin, dutiny ústní a krku...116 // ■ // Metody nukleární medicíny u onemocnění // štítné žlázy a příštítných tělísek...118 // Radiologické metody zobrazení tepen a žil...120 // 57 // Radiologický obraz onemocnění aorty // a periferních tepen...122 // 58 // Radiologický obraz onemocnění žil velkého
oběhu // a portálního oběhu...124 // 59 // Radiologické zobrazovací metody srdce // a věnčitých tepen...126 // 60 // Radiologický obraz onemocnění srdce // a věnčitých tepen...128 // 61 // Metody nukleární medicíny v zobrazení // myokardu...130 // 62 // Metody nukleární medicíny v onkologii...132 // 63 // Metody nukleární medicíny v detekci // zánětu...134 // 64 // Metody intervenční radiologie v cévním // systému...136 // 65 // Metody intervenční radiologie u onkologických // onemocnění...138 // 66 // Metody terapie v nukleární medicíně...140 // Summary...142 // Literatura...142 // Rejstřík...143
(OCoLC)918009208
cnb002690580

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC