Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Praha : Svaz národního osvobození, 1938
106 stran ; 20 cm

objednat
Knihovna Svazu národního osvobození ; 138. savazek
Obsahuje bibliografii na stranách 103-107
001419168
Obsah // x // I. Léta mládí // Otec Vavřinec (Vávra) — matka Alžběta — děd písmák, bába poutnice — dětství — ve škole v Morkůvkách a v Hustopečích ... 3 // II. Na gymnasiu v Brně // Bydlení v Brně — Profesoři František Bartoš a Václav Royt — Antonín Vašek — Zkouška dospělosti — Půjde na kněžství? // — Rozhodnutí ...10 // III. Na universitě v Praze // Cesta do Prahy a počátky pobytu — Básník Svatopluk Voj mír — Studium na filosofické fakultě — Profesoři Tomek, Hattala, Jan Palacký — Profesoři Jan Gebauer a Jaroslav Goll — Kalousek — Státní zkouška ... 19 // IV. Bude novinářem // Rozhodnutí a příprava — v redakci Nár. listů — doktorát — Spor o pravost Rukopisů — Athenaeum — Léta osmdesátá XIX. stol. v Cechách — Co jim předcházelo — Odboj »mladých«: přípravy na vydávání časopisu — 20. prosince 1886 první číslo »času« 27 // V. Mladý Masaryk a mladý Herben // O rodném jejich kraji — První setkání 1874 a další v Kloboucích — Na přednášce Masarykově v Praze 15. XI. 1882 — Uchvácen navždy...*...40 // VI. Herbenův »čas« // Vztah ? Masarykovi — Zprvu vydáván »čas« dvakrát měsíčně — od r. 1889 týdeník — // r. 1893 přechází v Herbenův náklad — roku 1900 obdeník a od října 1900 deník — Roku 1906 převzalo »čas« družstvo »Pokrok«, Herben redaktorem — v srpnu 1915 »čas« zastaven — Herbenovo manželství
... 45 // VII. »Čas« a realismus // Nový myšlenkový směr — Jeho význam, zásady a metody — Ideologie realismu a Tyršovy články — úvodník Schauerův v 1. č. »času« — Herbenovo vedení »času« — Vliv na čtenářstvo — Spolupracovníci — Rubriky a přílohy — Karafiát, Bezruč, Rakous — // Za světové vojny — Týdeník »Novina« — Léta 1915—1916...49 // VIII. Herbenova léta 1917—1927 // Návrat amnestovaného dr. Kramáře — Herben v »Národních listech« — Poslancem v revolučním Nár. shromáždění a senátu — úvodní hesla ? »ústavě pro RčS« — Řeč Herbenova v Nár. shr. v noci z 28. na 29. // II. 1920 — Herbenův rozchod s nár. demokracií a Nár. listy — V »Lidových novinách« a »Národní práci«...63 // IX. Herben literát // 1. Práce historické a lidovýchovné ... 67 // 2. Práce Herbenovy o T. G. Masarykovi článek v »čase« ? padesátinám 1900 — Nástin životopisný, vydaný r. 1910 ? šedesátinám — Třídílný spis »T. G. Masaryk« z roku 1926 — Menší práce — »Skizzář« — Vypravování o »Chudém -chlapci« pro mládež — Poslední spisek »M. rodinný život« ... 71 // 3. Herbenova krásná próza // Herben o své literární činnosti — Jeho zásady pro literární tvorbu — První práce // z let 1889—1893 — »Do třetího a čtvrtého pokolení«... // 4. Herbenův Hostišov // Místo a kraj // Vlastní »chalupa« // Kniha // o Hostišově: první
vydání 1907, druhé 1933 »0 letní dne«... // X. Člověk. // Král. Vinohrady v letech osmdesátých XIX. stol. — Herben a Václav Vlček — Naše styky — V rodině — V Hostišově — »člověk neideový« — Hodný člověk zemřel ... 93 Spisy Jana Herbena samostatně vydané . 103 Prameny...107 // Autor knihy jest povinen vděčností panu vládnímu radovi Zdeftku Frantovi za přátelsky vydatnou pomoc při koncipování práce i při korekturách a pánům bibliotekářům Národního musea PttilDr Františku Pátovi a PhDr Miloslavu Novotnému za laskavou ochotu prokázanou mu // při shledávání pramenů.
(OCoLC)21649588
cnb000748971

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC