Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Druhé rozšířené vydání
V Praze : Samcovo knihkupectví, 1948
143 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
Praktická knihovna ; svazek 8
Obsahuje bibliografii na stranách 131-137, bibliografické odkazy a rejstřík
001419247
OBSAH // G. L. Duiprat: Předmluva...? // Předmluva autorova ...11 // Část první: ORIENTACE // 1. Úvod a rozhled... 13 // 2. První roztřídění věd...14 // 3. Druhé roztřídění věd. Tři říše jevů . . . . 1? // 4. Jméno a definice sociologie. Její předmět a základní princip ...17 // 5. Kultura, civilisace a společnost...21 // 6. Třetí roztřídění a soustava věd...22 // 7. Sociologie a vědy speciální; filosofie, historie , 25 // Část druhá: METHODOLOGIE A VÝZNAM VĚDY *8. Methoda 32 // *9. Předpoklady sociologie...35 // 10. Theorie a praxe...36 // Část třetí: DĚJINY SOCIOLOGIE // 11. Sociální myšlení před Comtem ... 38 // 12. Sociologie po Comteovi... 40 // 13. Pravda a skutečnost...45 // Část čtvrtá: ZÁKLADNÍ PRAVDY SOCIOLOGICKÉ, PRAKTICKY VÝZNAMNÉ // 14. Pravidelnost (zákonitost) dějství kulturního čili // sociálního...50 // 15. Organický vývoj kultury ... 54 // 16. Objektivace...57 // 17. Složitost...60 // 18. Konsens...62 // 19. Význam sociologie ...64 // Část pátá: ROZVRH LÁTKY // 20. Statika a dynamika...• • 67 // 142 // Část šestá: STATIKA // 21. Činitelé...71 // 22. Výtvory...79 // 23. Činnosti staticko-dynamické 89 // A. Činnosti skladné: // I. Práce ... 91 // II. Rekreace, hra, sport, zábava . . ... 93 // B. Činnosti protikladné: // I. Soutěž...94 // II. Boj, válka, spor, revoluce...95 // 24. ,,Sociální konsens’,, a společenský organism. Kultura, příroda...96 // Část
sedmá: DYNAMIKA // 25. Zákony vývoje. Přehled ...99 // Řeč, písmo, tisk, literatura...99 // Výchova...102 // Organisace (stát, církev, strana, spolek) . . 103 // Právo...104 // Hospodářství...106 // Umění ... 107 // Theorie (věda, filosofie)...108 // Náboženství...110 // Mravnost . lil // Technika...112 // Činnosti, smíšené výtvory (práce atd.) . . .113 // 26. Zákony vývoje. Rozbor ... 115 // 1. Objektivace...115 // 2. Osamocení...116 // A. Rozmach druhotvarů . . . . .117 // B. Úspornost epígonství...117 // C. Oslabení ... 117 // D. Reakce či protiváha...118 // E. Zákon omezení...118 // 3. Relativní pokrok...118 // 4. Zpětný vliv...119 // Idea pokroku...119 // *27. Zákony vývoje. Literatura odborná . . . 120 // 28. Sociální filosofie...122 // A. Živel biologický, zejména pohlaví . . . 122 // B. Živel sociologický: individuum a společnost 124 // 143 // C. Živel psychologický: svoboda vůle a determinism, filosofie vývoje... // D. Živel metafysický . . . . • // 29, Význam kultury a sociologie ... // Výbor z literatury... // Návod ke studiu...• // Seznam otázek ...•••¦ Obsah...• • • ¦ // 125 // 127 // 129 // 131 // 138 // 139 142 // // ft
(OCoLC)40371306
cnb000712122

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC