Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Lomnice nad Popelkou : Jaroslav Bárta, Studio JB pro Společnost pro krajinu, c2005
229 s. : il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86512-35-5 (brož.)
500 výtisků
Název z tiráže
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Část. slovenský text
001419284
Zkrácený záznam
Ivan Dejmal: Úvodem aneb Zvláštní zpráva o dění v české krajině -- Projevy na slavnostním zahájení -- Vystoupení 1. prezidenta ČR Václava Havla: Videopozdrav -- k zahájení konference Tvář naší země -- Vystoupení místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Petra Pitharta: Tvář naší země 2005 -- Vystoupení náměstka ministra životního prostředí Ladislava Mika: Současná problematika -- ochrany a tvorby krajiny z pohledu Ministerstva životního prostředí -- Vystoupení vrchního ředitele Pavla Punčocháře: Proslov na zahájení konference 8. 3. 2005 Vystoupení místopředsedy výboru pro životní prostředí -- Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Františka Pelee: Poznámka k budoucnosti lesnictví -- Vystoupení předsedy České komory architektů Jana Štípka: Krajná naší země -- Uvítání v Průhonicích -- Hana Borovičková: Přivítání v Průhonicích starostkou obce -- Ivo Tábor: Představení Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví -- Antonín Marian Svoboda: Přínos průhonického parku pro současné přírodní -- a krajinářské parky dílo Arnošta Emanuela Silva Taroucy -- Příspěvky z průběhu konference a dodatečné příspěvky -- Tomáš Doucha: Šance a rizika po vstupu do EU -- Martin Fantyš: Zemědělství a venkov nová legislativa, týkající se budoucího rozvoje venkova -- Michael Hošek: Naše zemědělství po vstupu do ES aneb strach z nečinnosti --
Josef Miškovský: Venkov, zemědělství a prodej státní půdy -- Jiří Hladík: Pozemkové úpravy historie a současnost -- Jiří Hladík: Pozemkové úpravy a rozvoj venkova -- Jiří Hladík: Pozemkové úpravy a krajina -- Vladimír Valenta: Půda základ tváře naší země -- Diskuse k venkovu. Záznam mluveného slova ze závěrečné diskuse konference (10. 3. 2005) -- Jiří Vaniček: Vodohospodářská politika a financování vodního hospodářství -- Jan Zeman: Rozvoj vodní dopravy versus ochrana přírody v ČR -- Martin Tunka: Cesty územního rozvoje -- Milan Körner: Proměny středoevropského osídlení II -- Drahomíra Kolmanová: Entente Florale Europe Kvetoucí sídla -- Mojmír Kyselka: Československý fenomén nejlépe značených turistických cest -- a jejich propojení do střední evropy -- Miroslav Martiš: Libčeves silnice 1/15. Pilotní studie klasifikace zranitelnosti krajiny -- a proveditelnost investičního záměru -- Peter Chrastina: Kultúrna krajina Trenčianskej kotliny -- a okrajov priľahlých pohori: vývoj využitia -- Jan Kender: Legislativa, ekonomie a management ochrany a tvorby krajiny -- Antonín Buček: Ekonomické paradigma a osud krajiny -- kolektiv autorů: Využití systému NATURA 2000 pro hodnocení oceňování biotopů -- Pavel Trpák a Ivana Trpáková: Zcizování krajiny tvorstvu cesta k lidské samotě -- Ztracené a znovunalezené příspěvky -- Jan Bernard: Krajina Doriana Graye Obraz krajiny v českém filmu --
Jaroslav Petrů: Krajina jako historický fenomén -- Jan Kroča: Obrana spirituálních míst -- Připomínky, reflexe, ohlasy -- Tomáš Čabla: Připomínky ke konferenci -- Michal Ruman: Ohrožená krajina mého domova -- Jan Zeman: Třetí konference Tvář naší země krajina domova -- Pavla Hobstová: Ekologové střední generace hledají identitu -- Dokumenty -- Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky -- Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu -- Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje -- Praha 2005! Praha 2005? Memorandum k regeneraci Pražské památkové rezervace -- Závěry semináře k „Memorandu o Praze" -- Věcná zpráva, jak a proč vznikly ekologické limity těžby v severočeské hnědouhelné pánvi -- a proč je nutné je zachovat -- Závěry a souhrnná zpráva o konferenci Tvář naší země krajina domova -- Rejstřík autorů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC