Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Publikace z konference
Vydání 1.
Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1968
194 stran : ilustrace, noty ; 25 cm

objednat
Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas Philosophica = Spisy university J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fakulta ; 136
600 výtisků
Obsahuje bibliografické odkazy
Český, anglický, německý, ruský a slovenský text, anglická, česká, francouzská, německá a ruská resumé
001419321
Josef Hrabák: Druhá brněnská konference o teorii verše ...5 // Josef Hrab k: The Second Brno Conference on the Theory of Verse ...7 // SÉMANTIKA VERŠE // Svetozar Petrović (Zagreb): The Metametrical Function of Verse Forms ...11 // Pavel Trost (Praha): Über die Eigenschaften langer Verse ...23 // Karel Hausenblas (Praha): Sémantické kontexty v básnickém díle ...27 // Mária Ivanová-Šalingová (Bratislava) : Model sémantickej štruktúry básne ...39 // Josef Hrabák (Brno): Příznakové jazykové projevy a verš ...47 // MATEMATICKÝ ROZBOR VERŠE // Helmut Lüdtke (Freiburg im Br.): Metrik und Informationstheorie ... 61 // Miroslav Červenka — Květa Sgallová (Praha): Na cestě k pravděpodobnostnímu modelu českého verše...67 // Jiří Levý — Karel Pala (Brno): Generování veršů jako problém prozodický ... 73 // SROVNÁVACÍ VERSOLOGIE // Lucylla Pszczołowska (Warszawa): Some Problems of the Structure of Assonance in Folk and Art Poetry ...83 // Givi R. Gačečiladze (Tbilisi): K voprosu ob udarjeniji v gruzinskom stichje v sopostovljeniji s anglijskim ...89 // ČESKÝ A SLOVENSKÝ VERŠ // Milan Jelínek (Brno): Uvolňování syntaktické koherence v novodobé české poezii ...113 // Viliam Turčány (Bratislava): Veršové typy a ich žánrové využitie v slovenskej romantickej poézii...123 // Zdeňka Tichá (Praha): Der Vers mit unregelmässiger Silbenzahl und die Komposition der in diesem Versmass verfassten Denkmäler...131 // František Svejkovský (Praha): Prosodische Probleme des alttschechischen Verses im Lichte des musikalischen Elements der Lieder aus vorhussitischer und hussitischer Zeit ...135 // Květa Sgallová (Praha): K výzkumu českého rýmu...147 // Hana J echová (Olomouc): Verš a věta v lyrice a epice májovců...153 //
STRUKTURA VERŠE // Karel Horálek (Praha): Věta a verš...163 // Viktor Kochol (Bratislava): Syntax a metrum...167 // Zora Válková (Bratislava): Predbežné poznámky k analýze rytmických štruktúr básní slovenských ,,konkretistov“...179 // Jana Ondráčková (Praha): K potenciálnosti rytmického členění v češtině ...185 // Miroslav Hölzel (Praha): Předpoklady recitace...191
(OCoLC)42183323
cnb000423814

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC