Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
První české vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
294 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-246-3095-3 (brožováno)
Lingvistika
angličtina
Terminologický slovník česko-anglický, anglicko český
Obsahuje bibliografii na stranách 269-287, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně souběžný anglický text
001419786
OBSAH // PODĚKOVÁNÍ 11 // 1 PRVNÍ SLOVA 13 // Problémy učení se slovům 15 // Několik faktů o slovech a o tom, jak se je učíme 17 // Jak se děti učí významu slov 21 // Východiska 24 // Děti 24 // Učení 25 // Slova 27 // Význam 28 // Obsah následujících kapitol 33 // 2 RYCHLÉ MAPOVÁNÍ A PRŮBĚH UČENÍ SE SLOVŮM 3 5 // Rychlé mapování 36 // Průběh učení se slovům 43 // První slova 45 // Slovníkový spurt 49 // Pozdější učení se slovům 53 // Vysvětlení průběhu učení se slovům 53 // Rozdíly mezi jednotlivci 36 // Tempo osvojování 57 // Styl 58 // Výsledný stav 59 // O čem vypovídají rozdíly mezi jednotlivci o učení se slovům? 60 // 3 UČENÍ SE SLOVŮM A TEORIE MYSLI 63 // Asociující dítě 64 // Augustinovské dítě 68 // Lexikální kontrast 72 // O co se jedná? 72 // Povaha a původ 74 // Výhrady 77 // Funkce 79 // Původ slov 80 // Učení se slovům s teorií mysli a bez ní 84 // Teorie mysli u dospělých 87 // Učení se slovům u šimpanzů 90 // Omezení teorie mysli 91 // 4 JMÉNA PŘEDMĚTŮ A DALŠÍ OBECNÁ POJMENOVANÍ 93 // Jak funguje znalost slov 94 // Přístup ? formě 94 // Přístup ? pojmu 94 // Přístup ? propojení mezi formou a pojmem 95 // Předměty 97 // Předpoklad celosti předmětu i o i // Jednoduché a komplexní předměty 104 // Překonání předpokladu celosti předmětu 108 // Jednotliviny, které nejsou předměty 111 // Hypotéza generalizace 112 // Nedostatky hypotézy generalizace 114
// Nalézání správných slov 117 // Řešení problému s propojováním jako první krok 121 // 5 ZÁJMENA A VLASTNÍ JMÉNA 123 // Zájmena 124 // Úvodní poznámky 124 // Vodítka pro učení se zájmenům 124 // Vlastní jména 128 // Úvodní poznámky 128 // Vodítka pro učení se vlastním jménům 128 // Jména pro druhy a jednotliviny 134 // Myšlení o druzích a jednotlivinách 136 // Individuace a identita 138 // 6 POJMY A KATEGORIE I45 // ? čemu jsou pojmy? 146 // Percepce, vlastnosti a esence 149 // Vlastnosti 150 // Esence 151 // Důležitost tvaru 154 // Známé kategorie 156 // Známá slova 157 // Nová slova pro nové kategorie 159 // Lidské výtvory 160 // Pojmenovávání u dětí 163 // Struktura pojmů 166 // Slabší verze esencialismu 167 // 7 pojmenovaní reprezentaci // Pojmenovávání vizuálních reprezentací u dospělých Porozumění vizuálním reprezentacím u dětí Intencionálni povaha pojmenovávání obrazů u dětí Vývoj pojmenovávání obrazů // 169 // 171 // 175 // 179 // 184 // 8 UČENÍ SE SLOVŮM NA ZAKLADE JAZYKOVÉHO KONTEXTU // Učení se slovům na základě nesyntaktického kontextu Syntaktická vodítka pro význam slov // Doklady existence syntaktických vodítek pro význam slov Syntax a osvojování podstatných jmen Předměty, látky, jednotliviny Pevné látky // Syntax a osvojování sloves // Role syntaxe v osvojování přídavných jmen a předložek Jak se děti dozvědí o syntaktických vodítkách pro
odhalení významu slov? // Důležitost syntaxe // Role syntaxe v teorii učení se slovům // 187 // 187 // 190 // 191 // 193 // 194 // 196 // 197 199 // 201 // 204 // 207 // 9 SLOVA OZNAČUJÍCÍ ČÍSLA 209 // Čísla v myslích zvířat a dětí 210 // Problém učení se pojmenováním čísel 211 // Teorie osvojování pojmenování čísel 213 // Jazyková vodítka pro osvojování pojmenování čísel 216 // Analýza jazykového kontextu, v němž jsou použita pojmenování čísel 219 // Učení se přesným významům pojmenování čísel 227 // Jazyk a čísla v lidské evoluci 229 // Jazyk a čísla v kognitivním vývoji 230 // Vývoj čísel a pojmenování čísel 233 // 10 SLOVA A POJMY 235 // Jazyk, myšlení a strukturované myšlení 236 // Mezijazykové rozdíly 238 // Vnitřní řeč 242 // Jazyk a pojmy 244 // Svět beze slov 248 // 11 SLOVO ZÁVĚREM 25? // DOSLOV ? ČESKÉMU VYDANÍ 237 // TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK 263 // POZNÁMKA PŘEKLADATELE 267 // POUŽITÁ LITERATURA 269 // JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK 289
(OCoLC)931999812
cnb002727209

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC