Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:210x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2015
604 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3450-7 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9934-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9935-3 (online ; epub)
Pedagogika
Dotisk 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Obsahuje bibliografii na stranách 597-603
Popsáno podle tištěné verze
001419808
O autorovi // Úvod // 1. Didaktická vsuvka // 2. Metodologický úvod // 3. Výukové metody // Asociační metody // Asociační evokace učiva // Clustering // Jak vypadá, jak se varí, jak se staví // Atraktivizace učiva // Brainstormingové metody // Klasický brainstorming // Lístečková metoda // Banka nápadů // Brainpool Diamant // Brainwriting do kruhu // Delfská metoda // Diskusní pavučina // Generátor otázek // Cordonava metoda // Hierarchizační technika brainstormingu // ? metoda // Metoda Phillips 66 // Moderační galerie // Questionstorming // Rolestorming // Round Robin // Synektika // Návazné brainstormingové metody // Čas // Činnostní učení // Početní divadélko // Daltonské výukové metody // Daltonský kruhový model // Daltonská metoda povinných a nepovinných úkolů 65 // Daltonský týdenní plán 66 // Daltonská práce v pracovních centrech 68 // Daltonská pracovní smlouva 70 // Decrolyho metody 72 // Tematická výuka 73 // Třídobá pedagogická metoda 76 // Záhadné předměty 78 // Didaktické prostředky 78 // Desková hra 80 // Film 84 // Fotografie 88 // Hudba 98 // Karikatura 103 // Komiks 105 // Mapa 107 // Obraz 111 // Plakát 111 // Počítačová hra 113 // Poštovní známky 122 // Pracovní list 124 // Odpovědní list 125 // Pracovní sešit 125 // Prezentace 126 // Sešit 131 // Stavebnice 132 // Tematická koláž 134 // Učebnice 134 // Zpravodajství 136 // Didaktické modifikace 138 // Didaktická technika 145 // Didaktický kufiík 146 // Kamera a fotoaparát 147 // Televize 149 // Diferenciační výukové metody 155 // Individuální selekce obtížnosti úkolů 160 // Týmová selekce obtížnosti úkolů 160 // Diferenciační učení na stanovištích 160 // Obálková participačn! metoda 163 // Dílna budoucnosti 163 // Domácí úkoly 165 // Dramatizační metody 169 //
Act and speak 171 // Bodysculpling 171 // Divadlo fórum 173 // Dramatický celek 173 // Dramatizace textu 179 // Hra v roli 183 // Inscenační metody 188 // E-learning 190 // Blended leasing 193 // Just in time 193 // Learning management system 194 // Sociální sítě 194 // Evokační metody 194 // Exkurze 194 // Experiment 197 // Freinetovské metody 200 // Korespondence mezi třídami 200 // Tisk textů 201 // Volné psaní 202 // Frontální výuka 202 // Interaktivní tabule 203 // South African gambling game 203 // Gamifikace 204 // Galerie a muzea 206 // Herbartovské metody 211 // Heuristické výukové metody 212 // Hra (edukační) 212 // Barevná spolupráce 213 // Bingo 215 // Kdo jsem? 219 // Otázkový baseball 219 // Integrovaná tematická výuka 220 // Aplikační úkoly 221 // Jenský plán 228 // Kognitivní metody 228 // Alfa box 229 // Analýza věcných rysů 230 // Cyklus 5-E 230 // Časová osa 232 // Fish pool 233 // Forcefit 234 // In/out metoda 234 // Kostka 235 // Krok za krokem 236 // Metody kognitivních operací 236 // Metoda ano/ne 248 // Metoda CNB 248 // Metoda V-CH-D 249 // Morfologická matice 250 // Occamova břitva 251 // Odrážky 251 // Organigramy 252 // Pamětní tabule 256 // Párové srovnáván! 257 // Pexeso 257 // Plán se vzorcem ZKSH 257 // Strategie podnětných otázek 258 // Sirom pnem a důsledků 259 // Studijní deník 259 // Šest dobrých sluhů 259 // Šest klobouků 260 // Tvoření scénářů 260 // Udělování puntíků 263 // Komunikační metody 264 // Akvárium 265 // ANO/NE 266 // Bzučící skupiny 267 // Debata 267 // Hodnotové škály 268 // Horké křeslo 271 // Jdi na své místo 271 // Kolotoč 271 // Komunikační kruh 272 // Komunikační metoda „pera doprostřed" 273 // Metoda lodní porady 273 // Názorová škála 273 // Obří papír 274 // Panelová diskuse 275 //
Poslední slovo patří mně 275 // Referát 276 // Rozhovor 277 // Řetězení diskuse 278 // Řízená diskuse 278 // Komunikační semafor 280 // Signalizované odpovědi 280 // Sokratovská metoda (rozhovor) 281 // Storytelling 282 // Tenis 283 // Výklad 284 // Výměna názorů 289 // Konstruktivistické metody 289 // Kooperativní učení 291 // Čísla ve skupině 291 // Skládačka 291 // Jigsaw I 292 // Jigsaw II 292 // Tříkrokové interview 292 // Land art 292 // M-learning 295 // Manažerské metody 296 // Došlá pošta 297 // Fiktivnífirma 298 // Koučování 299 // Mastery learning 300 // Metody práce s textem 300 // Čtenářské dopisy 300 // Čtení s otázkami 301 // Doplňování 301 // Dvojitý deník 303 // INSERT značky 304 // Klíčová slova 306 // Literární kroužek 307 // Párové čtení 310 // Podvojný deník 310 // Práce s textem - skládání textu 311 // Pyramida 311 // Řízené poznámky 312 // Řízené čtení 313 // Společné čtení 313 // SQ4R 313 // Studijní průvodci 314 // Svět v mé hlavě 314 // Zpřeházené věty 315 // Metody práce ve dvojicích 315 // Ping-pongový brainstorming 318 // Psaní ve dvojicích 318 // Think-pair-share 318 // Metody tvůrčího psaní 319 // 5 IV (who, what, where, when, why) 319 // Hamburger 320 // Metoda RAFT 321 // Modelované psaní 323 // Mapa příběhu 323 // Metoda tvůrčího psaní- dokončení ukázky 323 // Metoda tvůrčího psaní - příběhy k obrázkům 324 // Metoda tvůrčího psaní — tady a teď 324 // Pyramidový příběh 324 // Role na zdi 325 // Společné psaní 326 // Řízené psaní 326 // Metody vzájemného učení 327 // Práce s textem — vzájemné učení 328 // Práce s textem — vzájemné učení a skládán! textu 329 // Skládankové učení 329 // Vytváření příkladů 329 // Montessoriovské metody 330 // Montessoriovské pomůcky 331 //
Připravené prostředí 332 // Montessori like 333 // Myšlenková mapa 333 // Buzanova sedmikroková mentální mapa 334 // Myšlenková mapa asociační 335 // Pojmová mapa 336 // Pojmová mapa - práce s textem 337 // Příběhová mapa 338 // NeeliMali 338 // Nuda 343 // Paměťžáků 347 // Pohybové metody 347 // Anketáři 350 // Hon na odpověď 351 // Kompot 351 // Od otázky k otázce 352 // Práce s chybou // Práce s prameny // Pracovní plány // Advance organiser // Týdenní plán // Problémové výukové metody // Konstrukční problémy // Komunikační problémy // Myšlenkové problémy // Programované učení // Projektové výukové metody // Převodové metody // Přiřazovací metody // Semafor // Oborový den // Rébusy // Křížovky a osmisměrky // Přesmyčky a doplňovačky // KWCT : Čtením a psaním ke kritickému myšlení // Samostatná práce žáků // Simulační metody // Skupinová práce // Skupinová práce - klasická // Expertní skupiny // Kmeny a kořeny // Metoda čtyř rohů // Zájmová učební centra // Redakce produktu // Rotace produktu // Sněhová koule // Skupinová práce - vyslanec // Studijní skupiny // Výuka v odděleních // Rozdělení žáků do skupin // Soutěže // Body, získávání a ztrácení // Struktura versus struktura // Svobodná škola Sudbury Valley // Školní výlet // Školní zahrada 424 // Školní statek 426 // Zvíře ve škole 427 // Taxonomie 433 // Bloomova taxonomie 434 // Taxonomie pro využití mnohačetných inteligencí 438 // Taxonomie učebních úloh 439 // Testování a zkoušení 440 // Baziliščí test 442 // Didaktický test 442 // Diferenciační test 444 // Kolíčkový test 445 // Open-book exam 445 // Orientační zkoušení 445 // Pošeptej učiteli 446 // Signalizace 446 // Smysluplné učení 447 // Tiché zkoušení 447 // Třístupňová písemka 448 //
Vícestupňový test 449 // Vzájemné zkoušení - 452 // Zkoušení před tabulí 453 // Zkoušeníjako součást výukového bloku 454 // Hodnocení testu 463 // Tradiční výuka 464 // Třífázový model E-U-R 465 // Týmové vyučování 470 // Asistentské vyučování 471 // Typy učení 471 // Učení 472 // Aktivní učení 472 // Autentické učení 473 // Otevřené učení 474 // Smysluplné učení 474 // Učeni v životních situacích 475 // Učení založené na zdrojích 475 // Zážitková pedagogika 475 // Zprostředkované učení 476 // Vědecká konference 476 // Volné psaní 477 // Výukový plakát 478 // Výzkumné metody // Popisný výzkum // Historický výzkum // Experimentální výzkum // Výzkumné nástroje // Waldorfské výukové metody // Epochové vyučování Eurythmie // Začít spolu // Výukové strategie // Pedagogický konstruktivismus a individualizace výuky // Prostředí třídy // Organizace výuky, formy a výukové metody // Klasifikace a hodnocení // Žák učitelem // Hodina naruby // 4. Hodnocení // Hodnocení žáků učitelem // Klasifikace // Suportivní hodnocení // Slovní hodnocení // Klasifikace versus slovní hodnocení // Bodové hodnocení // Hodnocení procenty // Hodnocení body + procenta // Kriteriální hodnocení // Kombinace hodnocení // Řeč těla // Výkonnostní křivky // Žádné hodnocení // Další alternativy // Závěrečná hodnotící třináctka // Evaluace vyučování // Dotazník // Grafická evaluace // Hitace // Simpsonovi // Třídní klima a jeho měření // Nedokončené věty // Střepinkový soud 551 // Sebehodnocení žáků 552 // Hodnotící list 552 // Portfolio 553 // Písemné sebehodnocení 556 // Ranní a závěrečný kruh 561 // Sebehodnocení individuální práce 563 // Sebehodnocení škálou 563 // Spoluhodnocení s učitelem 564 //
V roli učitele 566 // Zpětné zpravodajství 567 // Vzájemné hodnocení žáků 567 // Barvy 568 // Kritéria - body 569 // Návštěva galerie 571 // Plus/minus 571 // SIVOT analýza 572 // 5. Didaktická literatura 573 // Doporučuji 573 // Raději ne 575 // Rozhodně ne 578 // 6. Škola s dobrou didaktikou 590 // Didaktický apendix 590 // Organizace výukového dne a vyučování vůbec 590 // Žáci, třídy, učitelé 592 // Závěr 594 // Použité prameny 597
(OCoLC)931999980
cnb002727445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC