Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2013
333 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-2900-1 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001419835
Obsah // Předmluva...17 // 1 Ucho...19 // Michaela Machalová, MilaibUrík, Dagmar Hošnová, Josef Machač // 1.1 Pozná m ky k embryologi i ucha...19 // 1.1.1 Zevní ucho...19 // 1.1.2 Středouší a Eustachova trubice...20 // 1.1.3 Nervus VII a Vili...21 // 1.1.4 Vnitrní ucho...22 // 1.2 Klinická anatomie ucha ...22 // 1.2.1 Boltec (auricula)...23 // 1.2.2 Zevní zvukovod (meatus acusticus externus)...23 // 1.2.3 Bubínek (membrana tympani) ...24 // 1.2.4 Dutina bubínková (cavum tympani)...24 // 1.2.5 Středoušní kůstky, svaly a nervy...25 // 1.2.6 Eustachova trubice (tuba auditiva) ...26 // 1.2.7 Pneumatický systém spánkové kosti...28 // 1.2.8 Kostěný labyrint...28 // 1.2.9 Blanitý (membranózní) labyrint...29 // 1.3 Metody vyšetřování ucha...30 // 1.3.1 Rozhovor-odběr anamnézy...30 // 1.3.2 Otos kopie...30 // 1.3.3 Klasická zkouška sluchu...33 // 1.3.4 Ladičkové zkoušky...34 // 1.3.5 Tónová audiometrie...35 // 1.3.6 Slovní audiometrie...36 // 1.3.7 Vyšetření funkce Eustachovy trubice...37 // 1.3.8 Objektivní vyšetření sluchu...38 // 1.3.9 Vyšetření vestibulárního systému...42 // 1.3.10 Zobrazovací vyšetření...44 // 1.4 Vrozené vývojové vady ucha ...45 // 1.4.1 Apostasis auriculae...45 // 7 // 1.4.2 Microtia et atresia meati acustici externi...45 // 1.4.3 Appendices praeauriculares, fistula auris congenita...46 // 1.4.4 Vrozené vývojové vady středního ucha...47 // 1.4.5 Genetické poruchy sluchu a vrozené vývojové vady
// vnitřního ucha...47 // 1.4.6 Vrozené vady sluchového nervu...49 // 1.5 Choroby zevního ucha...50 // 1.5.1 Cerumen obturans...50 // 1.5.2 Erysipel zevního ucha...50 // 1.5.3 Ekzém zevního zvukovodu...52 // 1.5.4 Otitis externa...52 // 1.5.5 Perichondritis auriculae...53 // 1.6 Choroby středního ucha...54 // 1.6.1 Akutní záněty středouší...54 // 1.6.2 Chronické záněty středouší ...56 // 1.6.3 Degenerativní choroby středouší...61 // 1.7 Choroby vnitřního ucha ...62 // 1.7.1 Náhlé poruchy sluchu...62 // 1.7.2 Rehabilitace sluchových vad...67 // 1.7.3 Tinnitus...72 // 1.8 Nádory ucha v dětském věku...74 // 1.8.1 Kongenitální nádory... 74 // 1.8.2 Benigní nádory...75 // 1.8.3 Maligní nádory...-...77 // 1.8.4 HistiocytosisX(histiocytóza z Langerhansových buněk) ... 78 // 1.9 Poranění ucha...79 // 1.9.1 Poranění boltce...79 // 1.9.2 Poranění zvukovodu...80 // 1.9.3 Cizí tělesa ve zvukovodu...80 // 1.9.4 Poranění bubínku a středouší...80 // 1.9.5 Poranění vnitřního ucha...82 // 1.9.6 Fraktury pyramidy...83 // 1.10 Otogenní zánětlivé komplikace...84 // 1.10.1 Intratemporální komplikace...84 // 1.10.2 Intrakraniální komplikace...86 // 1.11 Diferenciální diagnostika chorob ucha...89 // 1.11.1 Diferenciální diagnostika poruch sluchu...89 // 1.11.2 Diferenciální diagnostika bolesti ucha...90 // 1.11.3 Diferenciální diagnostika závratě...92 // 1.11.4 Diferenciální diagnostika parézyn. VIJ...93 // 1.12 Základy
chirurgie ucha...95 // 1.12.1 Chirurgické přístupy ke spánkové kosti...95 // 1.12.2 Sanační operace...95 // 1.12.3 Rekonstrukční operace - tympanoplastiky...96 // Obsah // 2 Nos...98 // Katehna Malinová, Ivo Šlapák // 2.1 Poznámky k embryológii nosu...98 // 2.2 Klinická anatomie a fyziologie nosu...99 // 2.2.1 Zevní nos...99 // 2.2.2 Dutina nosní...99 // 2.2.3 Paranazální dutiny...99 // 2.2.4 Funkce nosu a vedlejších dutin nosních...100 // 2.3 Metody vyšetřování nosu...101 // 2.3.1 Aspekce, palpace...101 // 2.3.2 Rinoskopie...101 // 2.3.3 Vyšetření nosní průchodnosti...101 // 2.3.4 Vyšetření vedlejších nosních dutin ...102 // 2.3.5 Doplňková vyšetření...102 // 2.4 Vrozené vývojové vady nosu...103 // 2.4.1 Ageneze nosu...103 // 2.4.2 Dvojitý nos...103 // 2A.3 Proboscis lateralis...103 // 2.4.4 Atrezie a stenóza nosního vchodu...103 // 2.4.5 At rezie choan...103 // 2.4.6 Rozštěp nosu...104 // 2.4.7 Meningokéla, encefalokéla ...104 // 2.5 Zánětlivé nemoci zevního nosu...105 // 2.5.1 Ekzém nosního vchodu...105 // 2.5.2 Folikulitida nosního vchodu, furunklnosu...105 // 2.5.3 Erysipel nosu... 105 // 2.5.4 Herpes simplex, herpes zoster...105 // 2.6 Choroby dutiny nosní a paranazálních dutin...107 // 2.6.1 Rhinosinusitis...107 // 2.6.2 Nosní polypy a cysty...113 // 2.6.3 Choroby slzovodného aparátu...115 // 2.6.4 Nemoci nosní přepážky ...116 // 2.6.5 Epistaxe...117 // 2.6.6 Primární ciliární dyskineze (PCD)...118
// 2.6.7 Sinobronchiální syndrom...118 // 2.6.8 Cystická fibróza (mukoviscidóza)...118 // 2.6.9 Wegenerova granulomatóza...119 // 2.6.10 Nádory nosu a nosohltanu...119 // 2.7 Nádory orbity...122 // 2.7.1 Poznámky ? topografické anatomii orbity...122 // 2.7.2 Tumory orbity...123 // 2.8 Poranění nosu...127 // 2.8.1 Poranění měkkých tkání obličeje...127 // 2.8.2 Fraktura nosu ...127 // 2.8.3 Hematom a absces septa...127 // 9 // 2.8.4 Fraktury skeletu obličeje...127 // 2.8.5 Cizí tělesa v nosu...129 // 2.9 Zánětlivé komplikace chorob nosu...129 // 2.9.1 Místní komplikace...129 // 2.9.2 Vzdálené komplikace...132 // 2.10Základy chirurgie nosu...133 // 2.10.1 Endonazální chirurgie...133 // 2.10.2 Septorinoplastika...134 // 2.10.3 Klasická chirurgie nosu a PND...134 // 3 Dutina ústní a hltan...136 // Martino Ondrová. Linda Florianová // 3.1 Poznámky k embryológii obličeje a dutiny ústní...136 // 3.1.1 Vývoj obličeje a dutiny ústní...136 // 3.1.2 Vývoj jazyka...137 // 3.1.3 Vývoj tonsilla pharyngea...138 // 3.1.4 Vývoj slinných žláz...138 // 3.1.5 Vývoj dentice...138 // 3.2 Vrozené vývojové vady dutiny ústní a hltanu...139 // 3.2.1 Rozštěpové vady...139 // 3.2.2 Vady jazyka...140 // 3.2.3 Vady dentice...141 // 3.2.4 Heterotopie štítné žlázy... 142 // 3.2.5 Anomálie velkých krčních tepen...142 // 3.3 Klinická anatomie a fyziologie dutiny ústní ...143 // 3.4 Metody vyšetřování dutiny ústní...145 // 3.5 Záněty
dutiny ústní...145 // 3.6 Klinická anatomie a fyziologie hltanu...148 // 3.6.1 Nazofarynx - nosohltan...148 // 3.6.2 Orofarynx - ústní část hltanu...148 // 3.6.3 Hypofarynx...149 // 3.7 Metody vyšetřování hltanu...150 // 3.7.1 Epifaryngoskopie...150 // 3.7.2 Vyšetření orofaryngu...151 // 3.7.3 Vyšetření hypofaryngu...151 // 3.8 Struktura a funkce tonzil...152 // 3.8.1 Hyperplazie nosohltanové mandle (vegetationesadenoideae) . 153 // 3.8.2 Hypertrofie patrových tonzil...154 // 3.9 Záněty hltanu...155 // 3.9.1 Akutní tonzilitidy...156 // 3.9.2 Symptomatické angíny...161 // 3.9.3 Místní komplikace angín...164 // 3.9.4 Celkové komplikace angín...166 // 3.9.5 Metatonzilární komplikace...167 // 3.9.6 Akutní faryngitidy...167 // 3.9.7 Chronické záněty hltanu...168 // LO // Obsah // 3.9.8 Specifické záněty hltanu...169 // 3.9.9 Ostatní záněty hltanu...169 // 3.10 Poranění v oblasti dutiny ústní a hltanu...170 // 3.10.1 Mechanická poranění...170 // 3.10.2 Poranění hmyzem v oblasti rtů a jazyka...171 // 3.10.3 Poleptánívoblasti dutiny ústní...171 // 3.10.4 Cizí tělesa...171 // 3.11 Nádory dutiny ústní a hltanu...172 // 3.11.1 Vrozené nádory...172 // 3.11.2 Benigní nádory...172 // 3.11.3 Maligní nádory...173 // 3.12 Základy chirurgie hltanu...173 // 3.12.1 Tonzilektomie...173 // 3.13 Klinická anatomie a fyziologie slinných žláz...175 // 3.13.1 Funkce slinných žláz...176 // 3.14 Metody vyšetřování slinných žláz...177
// 3.15 Choroby slinných žláz...178 // 3.15.1 Odchylky v tvorbě slin...178 // 3.15.2 Cysty slinných žláz...179 // 3.15.3Traumata v oblasti slinných žláz...179 // 3.15.4 Zánětlivá onemocnění slinných žláz...180 // 3.15.5 Sialolithiasis...182 // 3.15.6 Nádory slinných žláz...182 // 4 Hrtan a průdušnice...183 // Michaela Machalová. Gabriela Forstová // 4.1 Poznámky k embryológii hrtanu a průdušnice...183 // 4.1.1 Larynx...183 // 4.1.2 Trachea...184 // 4.2 Klinická anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice...184 // 4.2.1 Klinická anatomie hrtanu...184 // 4.2.2 Fyziologie hrtanu...186 // 4.2.3 Klinická anatomie tracheobronchiálního stromu...187 // 4.2.4 Fyziologie tracheobronchiálního stromu...187 // 4.3 Metody vyšetřování hrtanu a průdušnice...188 // 4.3.1 Odběr anamnézy, zevní vyšetření...188 // 4.3.2 Laryngoskopie...188 // 4.3.3 Zobrazovací metody...189 // 4.3.4 Bronchoskopie...190 // 4.4 Vrozené vývojové vady hrtanu a průdušnice...191 // 4.4.1 Stridor laryngis congenitus...191 // 4.4.2 Laryngokéla...192 // 4.4.3 Diaphragma laryngis...192 // 4.4.4 Tracheomalacie...193 // 4.4.5 Stenóza trachey zevním útlakem ...193 // 4.5 Záněty hrtanu a průdušnice...193 // 11 // 4.5.1 üiryntjitis acuta...193 // 4.5.2 Laryngitis chronica...199 // 4.5.3 Specifické záněty hrtanu...200 // 4.6 Nádory hrtanu a průdušnice...200 // 4.6.1 Benigní nádory...200 // 4.6.2 Maligní nádory...202 // 4.7 Poranění hrtanu a průdušnice,
aspirace cizích těles...203 // 4.7.1 Poranění hrtanu a průdušnice...203 // 4.7.2 Aspirace cizích těles...204 // 4.8 Poruchy inervace hrtanu...206 // 4.8.1 Jednostranná obrna hlasivky...206 // 4.8.2 Oboustranná obrna hlasivky...206 // 4.9 Dušnost...207 // 4.9.1 Diferenciální diagnostika dušnosti v dětském věku...207 // 4.10 Základy chirurgie hrtanu a průdušnice...208 // 4.10.1 Mikrochirurgie hrtanu...208 // 4.10.2 Koniotomie, koniopunkce...208 // 4.10.3 Tracheotomie...208 // 5 Jícen...210 // Alice Fryčková // 5.1 Poznámky k embryológii jícnu...210 // 5.2 Klinická anatomie a fyziologie jícnu...211 // 5.2.1 Anatomie jícnu...211 // 5.2.2 Fyziologie jícnu...212 // 5.3 Metody vyšetřování jícnu...212 // 5.3.1 Zobrazovací vyšetření... . . 212 // 5.3.2 Ezofagoskopie...213 // 5.3.3 pH-metrie...213 // 5.4 Vrozené vývojové vady jícnu...214 // 5.4.1 Aplazie, stenózy...214 // 5.4.2 Tracheoezofageální píštěle (TEP)...214 // 5.4.3 Kongenitální anomálie velkých cév...214 // 5.4.4 Hiátové hernie...215 // 5.4.5 Achalázie...215 // 5.4.6 Zdvojený jícen...215 // 5.4.7 Brachyezofagus...216 // 5.5 Záněty jícnu ...216 // 5.5.1 Akutní nespecifická ezofagitida...216 // 5.5.2 Eozinofilní - alergická ezofagitida...217 // 5.5.3 Chronická ezofagitida...217 // 5.5.4 Mykotická ezofagitida...217 // 5.5.5 Specifické ezofagitidy...218 // 5.5.6 Stagnační ezofagitida...218 // 5.5.7 Gastroezofageální reflux (GER)...218 // 12 // Obsah // 5.5.8 Peptický
vřed jícnu...219 // 5.5.9 Sideropenická dysfagie...220 // 5.6 Nádory jícnu...221 // 5.6.1 Benigní nádory jícnu...221 // 5.6.2 Maligní nádory jícnu...221 // 5.7 Poranění jícnu...222 // 5.7.1 Poleptání jícnu...222 // 5.7.2 Cizí tělesa v jícnu...224 // 5.8 Divertikly jícnu...225 // 5.8.1 Epifrenické divertikly...226 // 5.9 Poruchy motility jícnu...226 // 5.9.1 Spasmy jícnu...226 // 5.9.2 Achalázie...227 // 5.9.3 Hypotonie, atonie jícnu...228 // 5.10 Jícnové varixy...228 // 5.11 Diferenciální diagnostika poruch polykání...229 // 6 Zevní krk...231 // Katenna Sobotková // 6.1 Poznámky k embryológii zevního krku...231 // 6.2 Klinická anatomie zevního krku...233 // 6.2.1 Fascie krku...236 // 6.2.2 Interfasciální prostory...236 // 6.2.3 Cévy krku...237 // 6.2.4 Nervy krku...238 // 6.3 Fyziologie zevního krku...239 // 6.4 Metody vyšetřování zevního krku ...239 // 6.4.1 Anamnéza...240 // 6.4.2 Otorinolaryngologické vyšetření...240 // 6.4.3 Laboratorní vyšetření...240 // 6.4.4 Vyšetření zobrazovacími metodami...241 // 6.4.5 H istologické vyšetření...241 // 6.5 Vrozené vývojové vady zevního krku...242 // 6.5.1 Anomálie ductiísthyreogíossus...242 // 6.5.2 Anomálie branchiogenního aparátu...243 // 6.5.3 Dermoidní a epidermoidní cysty, teratomy...246 // 6.5.4 Muskuloskeletální anomálie...247 // 6.5.5 Vaskulární anomálie krku...248 // 6.6 Záněty v oblasti zevního krku...252 // 6.6.1 Záněty lymfatického systému...252
// 6.6.2 Zánětlivá onemocnění slinných žláz...263 // 6.6.3 Zánětlivá onemocnění štítné žlázy...263 // 6.6.4 Zánětlivá a infekční onemocnění měkkých // tkání krku - hluboké krční infekce...263 // 13 // 7 // 6.7 Nádory v oblasti zevního krku...265 // 6.7.1 Benigní nádory v oblasti zevního krku...266 // 6.7.2 Maligní nádory v oblasti zevního krku...268 // 6.8 Poranění v oblasti zevního krku...276 // 6.8.1 Otevřená poranění...276 // 6.8.2 Uzavřená poranění...277 // Hlas a řeč . // 278 // Klára Bartoňková, Dagmar Hošnová // 7.1 Hlas a hlasové ústrojí...278 // 7.1.1 Anatomie hlasového ústrojí...278 // 7.1.2 Fyziologie hlasu a hlasového ústrojí...279 // 7.1.3 Vývoj hlasu...280 // 7.2 Metody vyšetření hlasu...280 // 7.2.1 Anamnéza...280 // 7.2.2 Symptomy onemocnění hlasu...281 // 7.2.3 ORL vyšetření...281 // 7.2.4 Akustické vyšetření ...282 // 7.2.5 Vyšetřování hlasotvorných orgánů...282 // 7.3 Funkční a psychogenní poruchy hlasu...285 // 7.3.1 Nadužívání nebo špatné užívání hlasu...285 // 7.3.2 Psychogenní poruchy hlasu...286 // 7.4 Poruchy hlasu z postižení sliznice a podslizniční hlasivky . . . .290 // 7.4.1 Záněty hrtanu...290 // 7.4.2 Organické abnormity způsobené nadužíváním // či špatným užíváním hlasu...291 // 7.4.3 Další lokální léze...294 // 7.5 Neurogenní příčiny chrapotu...294 // 7.6 Postižení krikotyreoidního kloubu...295 // 7.7 Řeč a její
vývoj...295 // 7.7.1 Jazykové roviny...297 // 7.7.2 Fonetika...297 // 7.8 Logopedická diagnostika...298 // 7.8.1 Klasifikace metod logopedické diagnostiky...298 // 7.8.2 Komplexní vyšetření...299 // 7.9 Druhy narušené komunikační schopnosti...300 // 7.9.1 Poruchy vývoje řeči...300 // 7.9.2 Získané organické poruchy řečové komunikace...301 // 7.9.3 Získaná psychogenní nemluvnost...302 // 7.9.4 Poruchy zvuku řeči...302 // 7.9.5 Narušení plynulosti řeči...306 // 7.9.6 Narušení článkování řeči...308 // 7.9.7 Poruchy grafické podoby řeči...310 // 7.9.8 Symptomatické poruchy řeči...310 // 14 // Obsah // 8 Spánková medicína...311 // Martina Ondrová // 8.1 Fyziologie spánku...312 // 8.1.1 Spánek v dětském věku...312 // 8.1.2 Řízení spánku...313 // 8.1.3 Fáze spánku...313 // 8.1.4 Spánek a sekrece hormonů...314 // 8.1.5 Řízení dýchání ve spánku a probouzecí reakce...314 // 8.2 Poruchy spánku...%...314 // 8.2.1 Insomnie...>*...315 // 8.2.2 Hypersomnie...315 // 8.2.3 Parasomnie...315 // 8.2.4 Abnormální pohyby...316 // 8.2.5 Další poruchy spánku... 316 // 8.3 Poruchy dýchání ve spánku... 316 // 8.3.1 Obštrukční syndrom spánkové apnoe...317 // 8.3.2 Polysomnografické vyšetření...319 // 8.3.3 Hodnocení syndromu spánkové apnoe u dětí...320 // 8.3.4 Léčba obstrukčního syndromu spánkové apnoe u dětí . . .322 // Doporučená literatura...323 // Slovo o autorech...324 // Seznam zkratek .’...326
// Rejstřík . . . .-. -v r ...329 // 15
(OCoLC)870286716
cnb002469880

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC