Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Praha : OIKOYMENH, 2003
543 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7298-070-X (vázáno) ISBN !80-7298-075-0 (chyb.)
Oikúmené ; svazek 95
němčina
Obsahuje bibliografii na stranách 518-530, bibliografické odkazy a rejstřík
001419851
OBSAH // Předmluva k českému vydání ...13 // Předmluva...23 // I. Platonismus jako základ // Problém a metoda...29 // Mnohoznačnost pojmu „křesťanský platonismus“...29 // Izolování motivů...33 // Konfrontace s jinými systémy...34 // Platonismus jako systém...36 // Platónské „východisko“...36 // Svět idejí a svět zkušenosti ...38 // Směsice bytí a nebytí ...41 // Dialektický výstup a ontologické rozčlenění...43 // Dialektika a prožitek...46 // Platonismus jakožto syntéza...50 // Platonismus a aristotelismus...53 // Aristotelská nauka o poznání...53 // Jednotlivina a obecnina...55 // Absolutno v aristotelismu...55 // „Předvědění“ o absolutnu...57 // Absolutno a nekonečnost ...59 // Polarita mezi platonismem a aristotelismem...62 // Místo platonismu mezi filosofickými systémy ...64 // Platonismus a kartesianismus...64 // Rozdíl...66 // Aristotelské prvky v Kantově nauce o poznání...67 // Subjektivita myšlenkových forem u Kanta...68 // Absolutno u Kanta...71 // Kantovský „ideál“ a platónské „Jedno“...73 // Platónská myšlenková forma a křesťanský obsah...75 // Nebezpečí setření hranice mezi přirozeným a nadpřirozeným . . 76 // Novoplatonismus...78 // Co je na novoplatonismu nové...78 // Vycházení bytí...79 // 5 // Vyzařování...80 // Jádro duše ...82 // Novoplatonismus a myšlenka stvoření...83 // Cesta k „Jednu“. Dialektika, nebo extáze...84 // Ontologické schéma novoplatonismu
a problém gnose ...85 // Stoické ontologické schéma...86 // Rozvinutí, nebo odpadnutí...89 // Co jsem , já sám“?...91 // Negativita konečného jsoucna...92 // Zrušení charakteru stvoření...93 // Zesvětštělý bůh - zbožštěný svět...95 // Gnostická „hybris“...96 // Chtít rozumět aktu stvoření...97 // II. První setkání...101 // III. Órigenés // Hlediska posouzení...107 // Systém; tteqL áQx<I>v...107 // Alegorie a anagogika...110 // Analýza ttsqI áQX(I>v...116 // Co znamená název?...116 // Dějiny spásy a ontologie...119 // Cyklický obraz světa...121 // Marcus Aurelius...126 // Dobová filosofie...128 // Mýtus o duši...131 // Gnose, filosofie nebo křesťanství?...134 // Splývání forem...134 // Polarita stanovisek...136 // Novoplatónská filosofie proti gnosi...136 // Novoplatónská filosofie proti křesťanství...138 // Gnose proti filosofii a křesťanství...139 // Křesťanství proti filosofii a gnosi...140 // Konfrontace ...142 // Duchovní místo spisu tteqI «qx
(OCoLC)56859186
cnb001296285

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC