Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.3) Půjčeno:113x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2015
232 stran : ilustrace, portérty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5446-8 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9916-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9917-9 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na stranách 214-229 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001419885
Obsah // Úvod 9 // 1. Stárnutí populace jako výzva pro edukaci? // 1.1 Demografický kontext a aktivní stárnutí 11 // 1.2 Sociální kontext 13 // 1.3 Politický kontext 15 // 2. Geragogika 17 // 2.1 Vymezení pojmu „geragogika“ 17 // 2.2 Hlavní zdroje geragogiky 20 // 2.3 Další zdroje geragogiky 23 // 2.4 Charakter geragogiky 24 // 2.5 Historický kontext geragogiky 26 // 2.6 Dimenze geragogiky 28 // 3. Předmět geragogiky 31 // 3.1 Cíle geragogiky 32 // 3.2 Edukace seniorů jako předmět geragogiky 35 // 3.3 Funkce edukace seniorů 37 // 3.4 Teorie stárnutí v kontextu edukace seniorů 39 // 3.5 Edukace seniorů jako prostředek a/nebo cíl 40 // 3.5.1 Edukace seniorů jako příprava na stáří 41 // 3.5.2 Edukace seniorů jako druhý životní program 42 // 3.5.3 Edukace seniorů jako cesta ke kvalitě života ve stáří 43 // 4. Objekt geragogiky 47 // 4.1 Senior 47 // 4.2 Starý člověk 48 // 4.3 Důchodce 50 // 4.4 Postproduktivní věk 52 // 4.5 Třetí věk 53 // 4.6 Účastník vzdělávání 54 // 5. Specifika seniorů jako účastníků vzdělávání 57 // 5.1 Stárnutí, stáří a koncept úspěšného stárnutí 58 // 5.2 Fyzické změny ve vyšším věku 64 // Obsah // 5.3 Psychické zrněny ve vyšším věku // 5.4 Sociální změny 65 // 6. Specifika vzdělávání seniorů 71 // 6.1 Motivace seniorů ke vzdělávání 72 // 6.2 Podmínky a prostředky vzdělávání seniorů 75 // 6.3 Znaky učení seniorů 78 // 6.4 Bariéry ve vzdělávání seniorů 80 // 6.5 Předsudky a stereotypy o stáří jako bariéra vzdělávání seniorů 82 // 6.6 Témata pro edukaci seniorů 86 // 7. Vzdělávání seniorů v České republice 89 // 7.1 Univerzity třetího věku 89 // 7.1.1 Příklad dobré praxe - Univerzita třetího věku při UP v Olomouci 92 // 7.2 Akademie třetího věku 94 // 7.3 Univerzity volného času 94 // 7.4 Experimentální univerzity pro prarodiče a vnoučata 95 //
7.5 Virtuální univerzita třetího věku 96 // 7.5.1 Příklad dobré praxe - Virtuální univerzita třetího věku 96 // 7.6 Kluby seniorů 99 // 7.7 Další možnosti edukace seniorů 99 // 7.8 Trénování paměti seniorů 101 // 8. Vzdělávání seniorů v zahraničí 105 // 8.1 Slovensko 105 // 8.2 Polsko 106 // 8.3 Německo 106 // 8.4 Rakousko 107 // 8.5 Maďarsko 107 // 8.6 Holandsko 108 // 8.7 Švýcarsko 108 // 8.8 Velká Británie 109 // 8.9 Finsko 109 // 8.10 Spojené státy americké a Kanada 110 // 8.11 Austrálie HO // 8.12 Jihoafrická republika 111 // 8.13 Zhodnocení vzdělávání seniorů v zahraničí 111 // 9. Gerontodidaktika 113 // 9.1 Didaktický proces a psychodidaktika 113 // 9.2 Základní didaktické kategorie 117 // 6 // 9.2.1 Cíle 118 — // 9.2.2 Metody 125 // Vyprávění 125 // Vysvětlování 126 // Přednáška 127 // Práce s textem 128 // Vennův diagram 131 // Rozhovor 133 // Diskusní metody 134 // Metoda problémového výkladu 135 // Heuristická metoda 135 // Sokratovská metoda 136 // Dramatizace 137 // Didaktické hry 138 // Kazuistika 139 // Situační metoda 139 // Brainstorming 140 // Brainwriting (6-3-5) 141 // Synektika (Cordonava metoda) 141 // Laterální myšlení (Bonova metoda) 142 // Rybí kost 143 // 9.2.3 Formy a prostředky 144 // 9.2.4 Didaktické zásady 146 // Zásada zaměření na sebeaktualizaci osobnosti seniora 148 // Zásada partnerského přístupu 148 // Zásada nepřetržité zpětné vazby 148 // Zásada systematičnosti 148 // Zásada redukce 149 // Zásada rekonstrukce 149 // Zásada uvědomělosti a aktivity 149 // Zásada operativnosti 150 // Zásada názornosti 150 // Zásada zajímavosti 151 // Zásada přiměřenosti 151 // Zásada trvalosti 152 // 9.3 Didaktické přístupy k edukaci 152 // 9.4 Fáze didaktického procesu 160 // 9.4.1 Motivační fáze 162 // 9.4.2 Expoziční fáze 166 // 9.4.3 Fixační fáze 171 // 7 // Obsah // 9.4.4 Diagnostická fáze 9.4.5 Aplika
Diagnostická fáze 9.4.5 Aplikační fáze 180 // 10. Lektor ve vzdělávání seniorů 10.1 Profesní kompetence a kompetenční model 10.2 Sebereflexe lektora a její význam 10.3 Profesionalizace v kontextu vzdělávání vzdělavatelů 191 // 11. Komunikace v geragogice 11.1 Na osobu (seniora) orientovaný přístup 11.1.1 Respekt 11.1.2 Autentičnost 11.1.3 Empatie 11.1.4 Aktivní naslouchání 11.1.5 Důvěra 11.1.6 Důvěryhodnost 195 201 203 203 205 206 206 206 // Závěr 209 // O autorkách 211 // Shrnutí 212 // Summary 213 // Literatura 214 // Rejstřík 230
(OCoLC)932000854
cnb002744736

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC