Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání první
[Praha] : Karolinum, 2014
1 online zdroj (240 s.)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 9788024628783 (print)
ISBN 978-80-246-2886-8 (online ; pdf)
Politeia
Popsáno podle tištěné verze
Zdá se, že v současné době prožíváme krizi liberální demokracie. Symptomy jsou nepřehlédnutelné: pokles volební účasti, nebývalá schopnost oligarchií využívat fungování státu ve svůj prospěch, vlády tvrdošíjně prosazující neoliberální reformy i přes vytrvalý odpor občanů, odumírání sociálního státu a v neposlední řadě úspěch nového populismu pravice. V této knize se hledá protilék. Příčiny krize autoři nespatřují ve výzvách globálního kapitalismu, natož v pohnuté české historii. Zajímá je vnitřní napětí v liberální demokracii samotné, které spatřují v nedostatečné artikulaci vztahu mezi libera....
001420151
Úvod; Kapitola první: POSTLIBERÁLNÍ KONSTELACE A MEZE LIBERALISMU PRO DEMOKRACII (Milan Znoj); Protikladné pohledy na jednání; Klasický liberalismus; Liberalismus a masová demokracie; Kapitola druhá: NEOREPUBLIKANISMUS V POLEMICE S LIBERALISMEM O DEMOKRACII (Milan Znoj); Ideový republikanismus ; Zastupitelská vláda; Historický argument; Republikánský argument; Místo komerční společnosti; Hegel o politickém sjednocení občanské společnosti: obecná vůle a smýšlení; Arendtové kritika Rousseaua: obecná vůle a sociální otázka; Republikanismus bez substantivního dobra a vůle lidu; Svoboda jako nedominance; Politická reprezentace společné dobro a politická jednota: metodologický argument; Kapitola třetí: DELIBERATIVNÍ DEMOKRACIE: ROZPRAVOU ZA HRANICE LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE? (Jana Vargovčíková); Reinterpretace pilířů liberální demokracie ; Od souhlasu hypotetického ke skutečnému ; Rovnost jako rovný ohled; Překročit nestrannost reciprocitou, publicitou a otevřeností; Demokracie s rezervou: deliberace jako elitářský podnik?; Sociální ukotvení deliberace ; Diskursivní ukotvení deliberace; Deliberace v podmínkách masové demokracie
Kapitola čtvrtá: POSTLIBERÁLNÍ DEMOKRACIE: LIBERALISMUS A DEMOKRACIE PODLE C. B. MACPHERSONA A NORBERTA BOBBIA (Jan Bíba); Tři tradice emancipace; Humanistická demokracie C. B. Macphersona a kreativní individualismus; Co je demokracie?; Liberální demokracie; Postliberální demokracie; (Nejistá) budoucnost liberální demokracie podle Norberta Bobbia; Minimální teorie demokracie; Nenaplněné přísliby (liberální) demokracie; Za jakou postliberální demokracii?; Kapitola pátá: RADIKÁLNÍ DEMOKRACIE: VÝZVA ANTIESENCIALISMU (Jan Bíba); Demokracie a dezinkorporace moci; Politeia a primát politična; Demokracie jako politeia; Moc, hegemonie, pluralismus a obecné dobro; Radikálně demokratická politika; Demokracie liberální nebo radikální?; Demokratický étos, perfekcionismus a exemplárnost; Summary; Bibliografie; Jmenný rejstřík; Věcný rejstřík
(OCoLC)908671209
(EBLB)EBL2039913
(EBSC)986098

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC