Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. vydání
Brno : Masarykova Univerzita, 2009
1 online zdroj (164 s.)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788021076662 (ebook)
ISBN 8021076666 (ebook)
Nad názvem: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed June 11, 2015)
001420206
ÚVOD // 1. SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Z HLEDISKA ROZUMOVÉHO NADÁNÍ // 1.1 Období prvních kasuistik nadaných dětí s dyslexií v Evropě // 1.2 Období prvních výzkumů v USA // 1.3 Období vzniku definice, operacionalizace konstruktu, zařazení do legislativy // 1.4 Období ověřování validity diskrepančního kritéria a vznik nových modelů // 1.5 Legislativní zakotvení specifických poruch učení // 1.6 Některé přístupy k vymezení dyslexie // 2 NADÁNÍ – VÝVOJ VÝZKUMU VE VZTAHU KE SLEDOVANÉ PROBLEMATICE // 2.1 První empirické výzkumy nadání v Evropě // 2.2 Americký longitudinální výzkum Lewise Madisona Termana // 2.3 Postupné rozšiřování koncepce nadání // 2.4 Systémový přístup k vymezení nadání v pracích Josepha Renzulliho // 3 PROBLEMATIKA SOUBĚHU NADÁNÍ A HANDICAPU // 3.1 Diferenciace koncepce nadání v americké legislativě // 3.2 Současná východiska // 3.3 Legislativa vztahující se k mimořádně nadaným žákům v České republice // 4 ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S PORUCHOU UČENÍ, RESPEKTIVE S DYSLEXIÍ // 4.1 Geneze odborného zájmu o problematiku souběhu nadání a handicapu // 4.2 Definice souběžné existence nadání a poruchy učení // 4.3 Základní bariéry procesu identifikace a vzdělávání nadaných žáků s poruchou učení // 4.4 Typické charakteristiky nadaných žáků s poruchou učení // 4.5 Typické sociální, emocionální a motivační problémy nadaných žáků s poruchou učení // 4.6 Typologie nadaných žáků s poruchou učení // 5 ZÁKLADNÍ PROBLÉMY PROCESU IDENTIFIKACE NADANÝCH ŽÁKŮ S PORUCHOU UČENÍ // 5.1 Rizika pozdní identifikace obou výjimečností // 5.2 Základní identifikační schéma // 5.3 Diagnostika rozumových schopností // 5.4 Dynamické testování // 5.5 Shrnutí základních požadavků na identifikační proces // 6 RODINA, PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ ...
(OCoLC)910942910

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC