Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN !9788024622583 (chyb.)
ISBN 9788024629902 (ebook)
ISBN 8024629909 (ebook)
Tištěná verze: Smrž, Jaroslav. Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů Praha : Karolinum 2013 ISBN 9788024622583
Jaroslav Smrž, profesor biologie na Univerzitě Karlově v Praze, přichází s novým původním učebním textem zoologie bezobratlých, čímž vyplňuje výraznou mezeru v oblasti přírodovědných publikací na českém trhu. Kniha je určena především studentům bakalářských oborů biologie, čemuž odpovídá i množství a hloubka probírané látky. Vedle základů anatomie, fyziologie a systematiky klade zvláštní důraz na aspekt biologický a ekologický, a to zejména pro jejich význam v praxi. Sloužit by tak měla nejen budoucím profesionálním biologům, ale také učitelům a všem vážnějším zájemcům o svět bezobratlých.
Popsáno podle online zdroje; název z titulní strany v PDF (ebrary, 12.5.2015)
Popsáno podle tištěné verze
001420229
Poděkování // Úvod // Supergroup: Opisthokonta // Kmen: trubénky (Choanoflagellata) // Říše: živočichové (Animalia) // Kmen: vločkovci (Placozoa) // Kmen: houby (Porifera) // Třída: vápenatí (Calcarea) // Třída: křemití (Hexactinellida) // Třída: rohovití (Demospongia) // Kmen: žahavci (Cnidaria) // Třída: korálnatci (Anthozoa) // Třída: medúzovci (Scyphozoa) // Třída: čtyřhranky (Cubozoa) // Třída: polypovci (Hydrozoa) // Kmen: rybomorky (Myxozoa) // Kmen: sépiovky (Rhombozoa) // Kmen: plazmodiovky (Orthonectida) // Kmen: žebernatky (Ctenophora) // Třída: tykadlovky (Tentaculifera) // Třída: žebrovky (Atentaculata = Nuda) // Kmen: praploštěnci (Acoelomorpha) // Kmen: ploštěnci (Platyhelmintes) // Třída: ploštěnky (Turbellaria) // Třída: motolice (Trematoda) // Třída: žábrohlísti (Monogenea) // Třída: tasemnice (Cestoda) // Kmen: břichobrvky (Gastrotricha) // Kmen: vířníci (Rotatoria = Rotifera) // Třída: pijavenky (Bdelloidea) // Třída: točivky (Monogononta) // Kmen: vrtejši (Acanthocephala) // Kmen: čelistovky (Gnathostomulida) // Kmen: oknozubky (Micrognathozoa) // Kmen: mechovnatci (Entoprocta = Kamptozoa) // Kmen: vířníkovci (Cycliophora) // Kmen: mechovky (Bryozoa = Ectoprocta) // Kmen: pásnice (Nemertea) // Kmen: kroužkovci (Annelida) // Třída: mnohoštětinatci (Polychaeta) // Třída: bradatice (= vláknonošci) (Pogonophora) // Třída: opaskovci (Clitellata) // Kmen: sumýšovci (Sipunculida) // Kmen: rypohlavci (Echiurida) // Kmen: lilijicovci (Myzostomida) // Kmen: měkkýši (Mollusca) // Třída: červovci (Aplacophora) // Třída: štítkovci (chroustnatky) (Polyplacophora) // Třída: přílipkovci (Monoplacophora) // Třída: plži (Gastropoda) // Třída: mlži (Bivalvia) // Třída: kelnatky (Scaphopoda) //
Třída: hlavonožci (Cephalopoda) // Kmen: chapadlovky (Phoronida) // Kmen: ramenonožci (Brachipooda) // Kmen: ploutvenky (Chaetognatha) // Kmen: rypečky (Kinorhyncha) // Kmen: hlavatci (Priapulida) // Kmen: korzetky (Loricifera) // Kmen: strunovci (Nematomorpha = Gordioidea) // Kmen: hlístice (Nematoda) // Nadkmenová skupina: Panarthropoda // Kmen: drápkovci (Onychophora) // Kmen: želvušky (Tardigrada) // Kmen: členovci (Arthropoda) // Třída: hrotnatci (Merostomata) // Třída: pavoukovci (Arachnida) // Třída: nohatky (Pantopoda = Pycnogonida) // Podkmen: korýši (Crustacea) // Třída: veslonožci (Remipedia) // Třída: lupenonožci (Phyllopoda = Branchiopoda) // Třída: lasturnatky (Ostracoda) // Třída: klanonožci (buchanky) (Copepoda) // Třída: kapřivci (Branchiura) // Třída: jazyčnatky (Pentastomida = Linguatulida) // Třída: svijonožci (Cirripedia) // Třída: rakovci (Malacostraca) // Podkmen: mnohonozí (= stonožkovci) (Myriapoda) // Třída: stonožky (Chilopoda) // Třída: mnohonožky (Diplopoda) // Třída: stonoženky (Symphyla) // Třída: drobnušky (Pauropoda) // Podkmen: šestinozí (Hexapoda) // Třída: Entognatha (skrytočelistní – méně používané) // Třída: hmyz (Insecta) (= zjevnočelistní = Ectognatha – méně používaný // Kmen: mlžojedi (Xenoturbellida) // Kmen: polostrunatci (Hemichordata) // Třída: žaludovci (Enteropneusta) // Třída: křídložábří (Pterobranchia) // Kmen: ostnokožci (Echinodermata) // Třída: lilijice (Crinoidea) // Třída: hvězdice (Asteroidea) // Třída: hadice (Ophiuroidea) // Třída: ježovky (Echinoidea) // Třída: sumýši (Holothuroidea) // Nadkmenové skupiny a příbuznost kmenů bezobratlých živočichů // Slovníček používaných pojmů // Použitá a doporučená literatura
(OCoLC)909894768

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC