Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., přepracované vydání
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2012
111 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7235-519-8 (brožováno)
Obsahuje rejstřík
Dotisk 2017
001420291
OBSAH // ÚVOD DO GEOGRAFIE // 1 ČÍM SE ZABÝVÁ GEOGRAFIE.. .4 // I. I Proč je potřebné se učit geografii...4 // 1.2 Objekt geografie ...5 // 7 LITOSFERA ...59 // 7.1 Základní poznatky o litosfere ...59 // 7.2 Planetárni členčni zemské kůiy...6l // 7.3 Členčni zemské kúry na malém územ!...64 // 7.4 Povrch litosféry...66 // 2 ZÁKLADNÍ POZNATKY // O ZEMI ...8 // 2.1 Nový pohled na Zemi...8 // 2.2 Země - součást vesmíru...10 // 2.3 Planeta Země...II // 2.4 Země v pohybu...14 // 8 GEORELIÉF...68 // 8.1 Základní údaje o georeliéfu...68 // 8.2 Planetární členěni georeliéfu...70 // 8.3 Vliv člověka na georeliéf...76 // 8.4 Detailní členěni georeliéfu v menších územích ...77 // 3. MAPA-ZÁKLADNÍ // GEOGRAFICKÉ DÍLO...19 // 3.1 Co je mapa...19 // 3.2 Kartografická zobrazeni...20 // 3.3 Vznik mapy...23 // 3.4 Tematické mapy...25 // 3.5 Mapy v geografii...26 // 3.6 Kniha jménem atlas...29 // 3.7 Sestavení tematické mapy...30 // // 4. ATMOSFÉRA...32 // 9 PEDOSFÉRA ...81 // 9.1 Půda...81 // 9.2 Půdotvomi činitelé, půdotvorné pochody // a půdní typy ...82 // 9.3 Planetární členčni pedosféry...83 // 9.4 Výšková stupňovitost půd...84 // 9.5 Pedosféra a člověk...86 // 10 BIOSFÉRA ...87 // 10.1 Organismy a jejich životni prostředí.87 // 10.2 Planetární členěni biosféry...88 // 10.3 Výškové stupně v krajině...lOl // 10.4 Biosféra a člověk...102 // 4.1. Atmosféra - složka úplného klimatického systému...32 // 4.2 Teplo v atmosféře...35 // 4.3 Neklidná atmosféra...37 // 4.4 Počasí a podnebí...39 // 4.5 Vliv člověka na atmosféru...42 // 5 HYDROSFÉRA ...44 // 5.1 Hydrosféra jako součást fyzickogeografické sféry...44 // 5.2 Voda v oceánech...46 // 5.3 V’oda na pevnině ...50 // 5.4 Vliv člověka na hydrosféru...53 // 6 KRYOSFERA ...56 // 6.1 Základní poznatky o kryosféře...56 // 6.2 Sníh...56 // 6.3 Ledovec...56 //
6.4 Dlouhodobě zmrzlá půda a podzemní led-57 // 6.5 Kryosféra a člověk...58 // 11. FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA JAKO SYSTÉM...km // REJSTŘÍK...106 // TABULKY...109 // T 1 : Střední výšky světadílů, nejvyšší a nejnižši body...109 // T 2: Významné sopky...109 // T 3: Hluboká jezera...110 // T 4. Vodopády...110 // T 5: Místa nejvyššich přílivů...110 // T 6: Největší zemětřesné katastrofy...110 // 3
(OCoLC)817050962
cnb002411451

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC