Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
2. vydání
Praha : Fragment, 2013
215 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-253-1664-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
001420296
ÚVOD // GEOGRAFIE JAKO VĚDA...11 // Geografie v systému véd...11 // Objekt geografie...11 // Geografické disciplíny...12 // Metody a význam geografie...13 // Dálkový průzkum Zemé (DPZ)...13 // PLANETA ZEMÉ...16 // Vesmír a sluneéní soustava...16 // Tvar a velikost Zemé...17 // Pohyby Zemé...18 // Cas na zemékouli...19 // Slapové jevy...20 // KARTOGRAFIE...23 // Mapa a glóbus...23 // Kartografická zobrazení...23 // Vznik mapy...25 // Obsah mapy...25 // Praktické využití kartografie...26 // Geografické informační systémy...27 // LITOSFERA A GEORELIÉF...30 // Stavba a složení zemského télesa...30 // Zemská kúra...31 // Georeliéf a jeho členění...32 // Endogenní pochody...32 // Exogénní pochody...33 // ATMOSFÉRA...36 // Složeni a členění atmosféry...36 // Počasí...37 // Podnebí...38 // Atmosféra v pohybu...39 // Podnebné pásy Zemé...40 // HYDROSFÉRA ...43 // Základní členění hydrosféry // Oběh vody na Zemi // Vodstvo oceánů // Vodstvo pevnin // Kryosféra // PEDOSFÉRA A BIOSFÉRA // 50 // Vznik a složeni půdy // Půdní druhy a půdní typy // Základní charakteristiky biosféry // Planetární členění biosféry // OBYVATELSTVO - DEMOGRAFIE, SÍDLA // Základní demografické charakteristiky // Vývoj počtu obyvatel // // 8.3 Rozmístění světové populace...59 // 84 Migrace obyvatel...59 // 8.5 Proces urbanizace, sídla...60 // 9. OBYVATELSTVO - ETNICKÉ A KULTURNÍ ČLENĚNÍ...63 // 9.1 Rozdělení lidských ras...63 // 9.2 Etnické skupiny, národy světa...63 // 9.3 jazyky světa, jazykové rodiny...64 // 9.4 Světová náboženství...65 // 10. PRIMÄRNl SEKTOR...68 // 10.1 Význam zemědělství...68 // 102 Typologie zemědělství...69 // 10.3 Lesní hospodářství a rybolov...70 // 10.4 Světové zásoby nerostných surovin...70 //
11. SEKUNDÁRNÍ SEKTOR...74 // 11.1 Energetika, produkce elektrické energie...74 // 11.2 Typologie průmyslových odvětví...75 // 11.3 Charakteristika průmyslových odvětví...75 // 11.4 Hlavní průmyslové regiony světa...76 // 12. DOPRAVA, OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH...79 // 12.1 Význam a typy dopravy... 79 // 12.2 Mezinárodní obchod...80 // 12.3 Význam služeb, jejich typologie...81 // 12.4 Cestovní ruch...81 // 13. POLITICKÁ GEOGRAFIE...85 // 13.1 Státy, vývoj jejich poětu, administrativní uspořádání...85 // 132 Formy vlády...86 // 13.3 Způsoby viády. demokracie, volební systémy...86 // 13.4 Mezinárodni organizace...87 // 13.5 Státy podle stupně rozvoje...87 // 13.6 jádro a periferie...89 // 14. KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...93 // 14.1 Krajinná sféra a její složky...93 // 14.2 Vlastnosti krajiny...93 // 14.3 Procesy v krajině...94 // 14.4 Typy krajin...94 // 14.5 Ochrana pfírody...95 // 14.6 Chráněná území v CR...96 // 15. ČESKA REPUBLIKA - PftlRODNl POMĚRY...100 // 15.1 Základní údaje o České republice // 15.2 Povrch ...100 // 15.3 Podnebí...103 // 15.4 Vodstvo...103 // 15.5 Půdy a biota...105 // 15.6 Nerostné suroviny...106 // 16. ČESKA REPUBLIKA - SOCIOEKONOMICKÉ POMÉRY, REGIONY...109 // 16.1 Obyvatelstvo...109 // 162 Administrativní élenění, sídelní struktura...110 // 16.3 Hospodářství...HO // 16.4 Průmyslová výroba...110 // 16.5 Zemědělství...112 // 6 // 16.6 Doprava, cestovní ruch, obchod a služby...113 // 16.7 Geografie krajů CR...114 // 17. STŘEDNÍ EVROPA...121 // 17.1 Základní údaje o Evropé...121 // 17.2 Charakteristika sitedni Evropy (vymezení)...121 // 17.3 Přírodní podmínky...121 // 17.4 Obyvatelstvo, ekonomika...122 // 175 Státy střední Evropy... 122 // 18. ZÁPADNÍ EVROPA...126 // 18.1 Základní údaje, vymezeni...126 //
18.2 Přírodní podmínky...126 // 18.3 Obyvatelstvo, ekonomika...126 // 18.4 Evropská unie...127 // 18.5 Státy západní Evropy...127 // 19. SEVERNÍ EVROPA...131 // Základní údaje // Historie Skandinávie // Přírodní podmínky // Obyvatelstvo, ekonomika Státy severní Evropy // 20. JIŽNÍ EVROPA ...136 // 20.1 Základní údaje, vymezení oblasti // 20.2 Přírodní podmínky // 20.3 Dédictví antiky // 20.4 Obyvatelstvo, ekonomika // 205 Státy jižní Evropy // 21. JIHOVÝCHODNÍ EVROPA (BALKÁN) // Základní údaje // Přírodní podmínky // Neklidný Balkán // Rozpad Jugoslávie // Obyvatelstvo, ekonomika // Státy jihovýchodní Evropy // 22. VÝCHODNÍ EVROPA // Vymezení a historický vývoj východní Evropy // Přírodní podmínky // Obyvatelstvo, ekonomika // Rozpad Sovětského svazu // Rusko // Ostatní evropské postsovétské státy // STŘEDNÍ ASIE, ZAKAVKAZSKO // Základní údaje o Asii // Přírodní podmínky Střední Asie // Obyvatelstvo, ekonomika Střední Asie // Státy Střední Asie // Přírodní podmínky Zakavkazska // Obyvatelstvo, ekonomika Zakavkazska // Státy Zakavkazska // JIHOZÁPADNÍ ASIE (STŘEDNÍ VÝCHOD) // Charakteristika Středního východu // 24.2. Přírodní podmínky...157 // 24.3 Obyvatelstvo, ekonomika...157 // 24.4 Státy JZ Asie...158 // 25. JIŽNÍ A JV ASIE...162 // 25.1 Monzunová Asie...162 // 25.2 Indický subkontinent...162 //
25.3 Přírodní podmínky Jižní Asie...163 // 25.4 Obyvatelstvo, ekonomika Jižní Asie... 163 // 25.5 Státy jižní Asie...163 // 25.6 Jihovýchodní Asie...164 // 25.7 Přírodní podmínky JV Asie...165 // 25S Obyvatelstvo, ekonomika JV Asie...165 // 25.9 Státy JV Asie...165 // 26. VÝCHODNÍ ASIE...169 // 26.1 Základní údaje... 169 // 262 Přírodní podmínky...169 // 26.3 Asijští tygři ...169 // 26.4 Obyvatelstvo, ekonomika...170 // 26.5 Japonsko...170 // 26.6 Čína...171 // 26.7 Ostatní státy východní Asie...172 // 27. SEVERNÍ AMERIKA...175 // 27.1 Základní údaje o kontinentu...175 // 27.2 Přírodní podmínky...175 // 27.3 Sociálné-ekonomické podmínky...176 // 27.4 Kanada...176 // 27.5 Spojené státy americké...178 // 28. LATINSKÄ AMERIKA...183 // 28.1 Základní údaje...183 // 28.2 Přírodní poméry...183 // 28.3 Sociálné-ekonomické podmínky...184 // 28.4 Státy Střední Ameriky...185 // 28.5 Stály Jižní Ameriky... 186 // 29. AFRIKA...191 // 29.1 Základní údaje...191 // 29.2 Přírodní podmínky...191 // 29.3 Sociálné-ekonomické podmínky... 193 // 29.4 Africké regiony...195 // 30. AUSTRALIE, OCEANIE, POLÁRNI OBLASTI...200 // 30.1 Základní údaje...200 // 30.2 Austrálie...200 // 30.3 Oceánie...202 // 30.4 Světový oceán...202 // 305 Polátní oblasti...203 // Seznam doporučené literatury...206 // Seznam tabulek...207 // Seznam map. grafů a schémat...207 // Předmětový- rejstřík...208 // Místopisný rejstřík...211
(OCoLC)829662822
cnb002440286

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC