Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.3) Půjčeno:31x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2014
368 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4414-8 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9554-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9555-3 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na straně 358 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001420426
Obsah // Úvod...13 // Seznam zkratek...14 // I OBECNÁ ČÁST...17 // 1 Chirurgický výkon...19 // 1.1 Rozdělení chirurgických výkonů ...19 // 1.1.1 Ambulantní operační výkony...19 // 1.1.2 Operační výkony prováděné za hospitalizace...19 // 1.1.3 Plánované (elektivní) operační výkony...19 // 1.1.4 Akutní operační výkony...19 // 1.1.5 Urgentní operační výkony...20 // 1.1.6 Radikální operační výkony...20 // 1.1.7 Paliativní operační výkony...20 // 1.1.8 Jcdnodobé operační výkony...20 // 1.1.9 Vicedobé operační výkony...20 // 1.1.10 Diagnostické operační výkony...20 // 1.1.11 Léčebné operační výkony...21 // 1.1.12 Krvavé operační výkony...21 // 1.1.13 Nekrvavé výkony...21 // 1.2 Typy operačních výkonů...21 // 1.3 Indikace ? operačnímu výkonu // 1.3.1 Absolutní indikace . . // 1.3.2 Relativní indikace . . // 1.4 Plánované operační výkony...23 // 1.4.1 Predoperační vyšetření pacienta...23 // 1.4.2 Predoperační příprava pacienta...24 // 1.5 Akutní operační výkony ...26 // 1.5.1 Predoperační vyšetřeni pacienta...26 // 1.5.2 Predoperační příprava pacienta...27 // 1.6 Urgentní operační výkony...28 // 1.6.1 Predoperační vyšetřeni pacienta...28 // 1.6.2 Predoperační
příprava pacienta...28 // 2 Operařni trakt...30 // 2.1 Pavilónový typ nemocnice...30 // 2.2 Centrální typ nemocnice...30 // 2.3 Zóny operačního traktu...31 // 2.3.1 Ochranná zóna...31 // 2.3.2 Aseptická zóna...32 // 2.3.3 Sterilní zóna...32 // 2.4 Zařízení operačních sálů...33 // 3 Technické vybaveni operačních sálů...38 // 3.1 Standardní vybavení...38 // 3.1.1 Elektrokauter...38 // 3.1.2 Odsávací zařízení...39 // 3.1.3 Vybavení pro miniinvazivní chirurgické výkony...39 // 5 // w ? ? // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // 10 // 3.1.4 Ultrazvukový aspirátor... // 3.1.5 Operační mikroskop... // 3.1.6 Ultrazvukový skalpel (harmonický skalpel)...’ * ’ ’ // 3.1.7 l.igaSure Vessel Scaling system... // 3.1.8 Rentgenové přístroje... // 3.1.9 Laser... // 3.2 Základní chirurgické nástroje... // 3.2.1 Základní soubor chirurgických nástrojů... // 3.2.2 Soubor nástrojů ? operacím žlučníku, žlučových cest a pankreatu // 3.2.3 Soubor nástrojů určených ? operacím na jícnu, žaludku, duodenu // a ke střevním resekcím... // 3.2.4 Soubor nástrojů ? operaci štítné žlázy... // 3.2.5 Soubor nástrojů ? založeni tracheotomie... // 3.2.6 Soubor nástrojů ? operacím v hrudní dutiné... // 3.2.7 Soubor nástrojů k traumatologickým
operacím... // 3.2.8 Soubor nástrojů ? operačním výkonům na měkkých částech // pohybového aparátu... // 3.2.9 Soubor nástrojů ? operaci varixů dolní končetiny... // 3.2.10 Soubor nástrojů ? amputaci končetin... // 3.3 Chirurgické Å¡icí materiály, jehly, staplery, síťky... // 3.3.1 Å icí materiály... // 3.3.2 Chirurgické jehly... // 3.3.3 Staplery... // 3.3.4 Síťky... . // 3.3.5 Tkáňová lepidla... // 3.3.6 Lokální hemostyptika... // 3.4 Drény...’ ’ ’ // 3.4.1 Dělení drénů... . . . . . . . * ’ ’ ’ // 3.5 Spotřební a obvazový materiál... // Organizace práce na operačních sálech ... // Personál operačního traktu ... // Příprava operační skupiny... // 6.1 Operační oděvy a ochranné pomůcky ... // 6.2 Operační pláště, operační krycí rouÅ¡ky, sety... // 6.3 Hygiena rukou, mytí rukou před operačním výkonem... ’ ’ ’ ’ // Operačnivýkon... // 7.1 Antisepse (dezinfekce) operačního pole...7. ! . . . ! ’ // 7.2 RouÅ¡kování operačního pole... // 7.3 Vlastní operační výkon... // Biologický materiál, zásady odběru, skladování a transportu... // Dokumentace... // Anestezie... // 10.1 Místní anestezie... ... // 10.1.1 Lokální anestezie... // 10.1.2 Regionální centrální
anestezie... // 10.1.3 Regionální periferní anestezie... // 10.2 Celková anestezie... ... // 10.2.1 Průběh celkové anestezie... // 10.3 Komplikace spojené s lokální anestezií... ... // .39 // .39 // .40 // .40 // .40 // .41 // .41 // .41 // .42 // .43 // .43 // .43 // .44 // .44 // .45 // .45 // .46 // .46 // .46 // .48 // .49 // .51 // .51 // .51 // .52 // . 54 . 55 . 56 // .56 // .57 // .57 // 60 // .60 // .60 // .60 // 61 // 63 // 65 // 66 66 66 67 67 67 69 // 6 // // 10.4 Komplikace spojené s celkovou anestezií...69 // 10.5 Nástroje a přístroje používané při anestezii ...70 // 11 Pooperační péče...72 // 11.1 Bezprostřední pooperační péče ...72 // 11.2 Péče na standardním lůžkovém oddélení...72 // 12 Pooperační komplikace...74 // 12.1 Komplikace v oblasti operační rány...74 // 12.1.1 Krváceni...74 // 12.1.2 Infekce...75 // 12.1.3 Dehiscence...75 // 12.2 Komplikace tromboembolické...76 // 12.3 Komplikace respirační ...77 // 12.4 Komplikace v oblasti gastrointestinálního traktu...77 // 12.5 Komplikace urologické...77 // 12.6 Komplikace psychické...78 // 13 Nozokomiální infekce...79 // 13.1 Zdroj a cesta přenosu nozokomiálních nákaz...79 // 13.1.1 Zdravotnický personál...79 // 13.1.2 Prostředí zdravotnického zařízení...79 // 13.1.3 Pacient...80 // 13.2 Opatření proti vzniku a šíření
nozokomiálních nákaz...80 // 13.2.1 Antibiotická profylaxe...81 // 13.2.2 Bariérová opatření...81 // 14 Dezinfekce a antisepse, sterilizace...82 // 14.1 Dezinfekce...82 // 14.1.1 Fyzikální dezinfekce...82 // 14.1.2 Chemická dezinfekce...82 // 14.1.3 Fyzikálné-chemická dezinfekce...83 // 14.2 Vyšší stupeň dezinfekce...83 // 14.3 Antisepse...84 // 14.4 Sterilizace...84 // 14.4.1 Fyzikální sterilizace...84 // 14.4.2 Chemická sterilizace...86 // 14.4.3 Zásady sterilizace...86 // 14.4.4 Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů...86 // 14.5 Ošetření a příprava operačních nástrojů...87 // 14.5.1 Dekontaminace-dezinfekce nástrojů a pomůcek po operačním výkonu . .87 // 14.5.2 Mechanická očista nástrojů a pomůcek...87 // 14.5.3 Kontrola a ošetřeni nástrojů...88 // 14.5.4 Vyšší stupeň dezinfekce...88 // 14.5.5 Sterilizace...89 // 14.5.6 Skladování materiálu po sterilizaci...89 // II SPECIÁLNÍ ČÁST...91 // 15 Všeobecná chirurgie...93 // 15.1 Ambulantné prováděné výkony v lokální anestezii...93 // 15.1.1 Ošetření neinfikovaných ran...93 // 15.1.2 Ošetření znečištěných a infikovaných ran...93 // 15.1.3 Ošetření hnisavých ložisek, abscesů...94 // 15.1.4 Ošetření popálenin...94 // 7 // 15.1.5 Excizc kožních
lezi... // 15.1.6 Exstirpace patologické rezistence... // 16 Břiiní chirurgie... // 16.1 Operační přístupy do dutiny břišní... // 16.1.1 Laparotomie... // 16.1.2 Laparoskopie... // 16.2 Jícen... // 16.2.1 Nemoci jícnu... // 16.2.2 Nádory jícnu... // 16.2.3 Poraněni jícnu... // 16.3 Žaludek...‘ ’ // 16.3.1 Vředová choroba žaludku... // 16.3.2 Komplikace žaludečních vředů... // 16.3.3 Nádory žaludku... // 16.3.4 Operační výkony na žaludku... // 16.4 Tenké střevo - duodenum, jejunum, ileum... // 16.4.1 Duodenum... // 16.4.2 Jejunum, ileum... // 16.5 Tlusté střevo... // 16.5.1 Zánétlivá onemocnení tlustého střeva... // 16.5.2 Nespecifické střevní zánéty... // 16.5.3 Kolorektálni karcinom... // 16.5.4 Operační výkony na tlustém střevé... // 16.6 Anální kanál... // 16.6.1 Anální a periproktálni abscesy a píštéle... // 16.6.2 Hemeroidy... // 16.6.3 Fisura anu... // 16.6.4 Prolaps anu a rekta... // 16.6.5 Inkontinence stolice... // 16.6.6 Nádory anální oblasti... // 16.7 Kýly (hernie)... // 16.8 Játra...!!!. // 16.8.1 Cysty jater... // 16.8.2 Nádory jater... // 16.8.3 Portálni hypertenze... // 16.9 Žlučník a žlučové cesty... // 16.9.1 Zánétlivá onemocnění žlučníku a žlučových cest // 16.9.2 Nádory žlučových cest...
// 16.9.3 Operační výkony na žlučníku a žlučových cestách // 16.10 Slinivka břišní (pankreas)... // 16.10.1 Nádory pankreatu... // 16.11 Slezina... // 16.12 Náhlé příhody břišní (NPB) ... // Hrudní chirurgie ... // 17.1 Plíce... // 17.1.1 Vrozené vady pl ic... // 17.1.2 Záněty plieni tkáně... // 17.1.3 Poranění plic... // 17.1.4 Nádory plic... // 17.1.5 Transplantace plic... // . . .94 . . .95 ... 96 . . .96 . . .96 . . .96 . . .96 . . .97 . . .99 . . 101 . . 102 . . 103 . 104 . 104 . 106 . 107 . 107 . 109 . 113 // . 114 . 116 . 118 . 120 . 120 . 120 . 121 . 123 . 123 . 124 . 124 . 125 . 127 . 128 . 129 . 131 . 132 . 132 . 134 . 135 137 // 140 // 141 141 143 143 // 143 // 144 // 146 // 147 // 148 // I // 17.2 Hrudník...149 // 17.2.1 Poranéní hrudníku...149 // 17.2.2 Náhlé příhody hrudní...150 // 17.2.3 Operační výkony na tracheo...153 // 17.3 Bránice ...154 // 17.4 Mediastinum...156 // 17.4.1 Zánéty mediastina...156 // 17.4.2 Nádory mediastina...156 // 18 Kardiochirurgie...157 // 18.1 Vrozené a získané vady srdce...160 // 18.2 Poranéní srdce a velkých cév...165 // 18.3 Ischemická choroba srdeční (ICHS)...167 // 18.4 Arytmie...168 // 18.5 Srdeční nádory...168 // 19 Cévní chirurgie ...169 // 19.1 Vyšetřovací metody a výkony v cévní chirurgii...169 // 19.2 Akutní tepenné uzávéry...1“1
// 19.3 Aneuryzma...174 // 19.3.1 Aneuryzma hrudní aorty...175 // 19.3.2 Aneuryzma břišní aorty...176 // 19.3.3 Aneuryzmata periferních tepen...177 // 19.3.4 Mykotická aneuryzmata...178 // 19.4 Arteriovenózní (AV) píštéle...178 // 19.5 Poranéní cév...179 // 19.5.1 Poranéní tepen...179 // 19.5.2 Poranéní žil...179 // 19.5.3 Poranění aorty...180 // 19.5.4 Poranění v. cava inferior...180 // 19.6 Uzávér velkých žil...181 // 19.7 Primární a sekundární žilní městky - varixy...182 // 19.8 Hluboká žilní trombóza...183 // 20 Gynekologie a porodnictví...184 // 20.1 Gynekologie...184 // 20.1.1 Vývojové vady...185 // 20.1.2 Získané vady...186 // 20.1.3 Náhlé příhody v gynekologii...187 // 20.1.4 Chronické bolesti v podbřišku a pánvi...188 // 20.1.5 Ovariální cysty...189 // 20.1.6 Kndometrióza...189 // 20.1.7 Pánevní zánět...190 // 20.1.8 Nádory...191 // 20.1.9 Urogynekologie...196 // 20.1.10 Gynekologické operace...197 // 20.2 Porodnictví...200 // 20.2.1 Potrat (abort)...200 // 20.2.2 Porodní poraněni...202 // 20.2.3 Císařský řez (sectio caesarea, SC)...204 // 20.2.4 Sterilizace...205 // 20.3 Onemocněni prsní žlázy ...205 // 20.3.1 Záněty prsní žlázy...206 // 9 // 20.3.2 Nádory prsní žlázy...206 // 21 Urologie... // 21.1 Endourologie...211 // 21.2 Vrozené
anomálie močového ústrojí ...212 // 21.2.1 Anomálie ledvin...212 // 21.2.2 Anomálie pánvičky a močovodů...212 // 21.2.3 Anomálie močového měchýře...215 // 21.2.4 Anomálie močové trubice...215 // 21.3 Urologická traumatologie...216 // 21.3.1 Poranění ledvin...216 // 21.3.2 Poraněni ledvinové pánvičky a močovodů...216 // 21.3.3 Poranění močového měchýře...217 // 21.3.4 Poraněni uretry...217 // 21.3.5 Poranění penisu...218 // 21.4 Striktury uretry ...219 // 21.5 Urolitiáza...219 // 21.6 Inkontinence moči...221 // 21.7 Cysty ledvin... 222 // 21.8 Nádory... .222 // 21.8.1 Nádory ledvin...222 // 21.8.2 Nádory nadledvin...223 // 21.8.3 Nádory močových cest...223 // 21.8.4 Nádory močového měchýře...224 // 21.8.5 Nádory varlete...224 // 21.8.6 Nádory penisu...225 // 21.8.7 Nádory prostaty...225 // 21.9 Nemoci mužských pohlavních orgánů...226 // 21.10 Náhlé příhody v urologii...227 // 22 Traumatologie... // 22.1 Typy úrazů (poranění a zlomeniny)...230 // 22.2 Polytrauma...235 // 22.3 Traumatologie horní končetiny...238 // 22.3.1 Traumatologie pletence ramenního...238 // 22.3.2 Traumatologie horní končetiny...239 // 22.4 Traumatologie dolní končetiny...244 // 22.4.1 Zlomeniny horního konce stehenní kosti (femur)...244 // 22.4.2 Zlomeniny dolního konce stehenní
kosti...245 // 22.4.3 Zlomeniny čéšky (patelly)...246 // 22.4.4 Poranění měkkých tkání kolenního kloubu...246 // 22.4.5 Zlomeniny bérce...247 // 22.4.6 Zlomeniny hlczenního kloubu...248 // 22.4.7 Zlomeniny tarzů...249 // 22.5 Traumatologie axiálního skeletu...250 // 22.5.1 Zlomeniny pánve...250 // 22.5.2 Poranění pátere...252 // 23 Ortopedie... // 23.1 Vrozené a získané deformity dolní končetiny...254 // 23.1.1 Vrozená dysplazie kyčelniho kloubu...254 // 23.1.2 Vrozené deformity končetin...255 // 23.1.3 Získané deformity končetin...255 // 10 // 23.1.4 Vrozené vady nohy...256 // 23.1.5 Získané vady nohy...257 // 23.2 Deformity pátere...258 // 23.3 Revmatické nemoci...259 // 23.4 Osteoartróza...260 // 23.5 Entezopatie...262 // 23.6 Úžinové syndromy...264 // 23.7 Avaskulární nekrózy...264 // 23.8 Záněty kostí a kloubů...265 // 23.9 Kostní cysty...267 // 23.10 Nádory pohybového aparátu...268 // 23.10.1 Benigní nádory pohybového aparátu...268 // 23.10.2 Maligní nádory pohybového aparátu...269 // 23.11 Artroskopie...270 // 23.12 Amputace končetin...273 // Neurochirurgie...274 // 24.1 Zobrazovací metody a operační přístupy v neurochirurgii...274 // 24.2 Vrozené malformace CNS ...276 // 24.3 Kranioccrebrální traumata...277 // 24.3.1 Zlomeniny lebky (kalvy)...277 // 24.3.2 Poranění
mozku...2/8 // 24.4 Onemocněni mozkových cév...281 // 24.5 Intrakraniálni zánětlivé procesy...283 // 24.6 Nádorová onemocnění CNS...284 // 24.7 Epilepsie...286 // 24.8 Degenerativni onemocněni páteře...287 // 24.9 Nádory páteře a míchy ...288 // 24.10 Poranění a nádory periferních nervů...290 // Otorinolaryngologie...291 // 25.1 Onemocnění ucha...291 // 25.1.1 Vrozené vady zevního, středního a vnitrního ucha...292 // 25.1.2 Poranéní ucha...292 // 25.1.3 Zánéty středouší...293 // 25.1.4 Otoskleróza...296 // 25.1.5 Sluchová porucha, hluchota...297 // 25.1.6 Nádory ucha...297 // 25.2 Onemocněni nosu a vedlejších dutin nosních...299 // 25.2.1 Poruchy nosní průchodnosti...301 // 25.2.2 Nosní polypy...301 // 25.2.3 Adenoidni vegetace...301 // 25.2.4 Poraněni nosu, vedlejších dutin nosních a obličejového skeletu...302 // 25.2.5 Krvácení z nosu (epistaxe)...304 // 25.2.6 Sinusitidy...305 // 25.2.7 Nádory nosu a vedlejších dutin nosních...306 // 25.3 Onemocnění krku...307 // 25.3.1 Poranění hrtanu...308 // 25.3.2 Zajištěni dýchacích cest...310 // 25.3.3 Zánétlivá onemocnění a jejich komplikace...311 // 25.3.4 Spánkový apnoický syndrom...313 // 25.3.5 Nádory v krční oblasti...314 // 11 // 26 Maxilofaciální chirurgie... // 26.1 Maxilofaciální traumatologie
...320 // 26.1.1 Zlomeniny dolní čelisti...321 // 26.1.2 Poraněni horní obličejoví etáže...323 // 27 Oftalmochirurgie... // 27.1 Anatomie... // 27.2 Operace na oku...327 // 27.3 Laserové operace očí...329 // 28 Transplantační chirurgie... // 28.1 Dárci a odběr orgánů... // 28.2 ’iransplantace jednotlivých orgánů...332 // 29 Plastická a rekonstrukční chirurgie... // 29.1 Anatomie a funkce kůže ...336 // 30 Popáleninová medicína... // 31 Dětská chirurgie ... // 31.1 Vrozené vady trávicí trubice u dětí ...343 // 31.2 Vrozené vady břišní steny a bránice...349 // 31.3 Získané nemoci trávicí trubice u dětí...352 // 31.4 Traumatologic...354 // Souhrn... // Summary... // literatura... // Rejstřík ... // 12
(OCoLC)903089568
cnb002633298

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC