Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:16x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
159 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5215-0 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9932-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9933-9 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 144-149 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001420438
Kolektiv autorů 5 // Úvod 9 // 1 Terminologie a patofyziologie septických stavů 10 // 1.1 Sepse 10 // 1.1.1 Klinické známky sepse 11 // 1.1.2 Hemodynamické a laboratorní příznaky sepse 11 // 1.2 Patofyziologické poznámky 11 // 1.2.1 Imunologické aspekty sepse 12 // 1.2.2 Laboratorní diagnostika sepse 13 // 1.2.3 Diagnostika konkrétních kategorií sepse 15 // 1.2.4 Normální mikroflóra 16 // 1.2.5 Obrana organizmu proti infekci 18 // 2 Příjem pacienta v septickém stavu na intenzivní péči 20 // 2.1 Resuscitační a intenzivní péče 20 // 2.2 Anamnéza 21 // 2.3 Fyzikální vyšetření 22 // 2.3.1 Základní fyzikální vyšetřovací metody 22 // 2.4 Symptomy a klinické známky onemocnění 23 // 2.5 Diagnostika 24 // 2.6 Zobrazovací diagnostické metody 24 // 3 Monitorování pacienta v sepsi 26 // 3.1 Monitorování tkáňové hypoxie 26 // 3.1.1 Faktory tkáňové oxygenace 26 // 3.1.2 Mechanizmy transportu kyslíku na úrovni mikrocirkulace 27 // 3.1.3 Metody hodnocení tkáňové hypoxie 27 // 3.2 Monitorování kardiovaskulárního systému 29 // 3.2.1 Monitorování křivky EKG 29 // 3.2.2 Monitorování systémového arteriálního tlaku 29 // 3.2.3 Monitorování centrálního žilního tlaku 33 // 3.2.4 Monitorování hemodynamiky 35 // 3.2.5 Monitorování tlaků v plicním řečišti 36 // 3.2.6 Měření srdečního výdeje méně invazivní metodou 39 // 3.2.7 Monitorování intraabdominálního tlaku 41 // 3.3 Monitorování respirační ho systému 42 // 3.3.1 Monitorování pulzní oxymetrie 42 // 3.3.2 Monitorování kapnometrie 43 // 3.3.3 Vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy (ABR) 44 // 3.3.4 Monitorování v průběhu umělé plicní ventilace 44 // 3.4 Monitorování funkce centrální nervové soustavy 45 // 3.4.1 Monitorování intrakraniálního tlaku 48 //
3.4.2 Monitorovaní jugulární oxymetrie 49 // 3.4.3 Monitorování oxymetrie v mozkové tkání 51 // 3.5 Méření tělesné teploty 52 // 4 Zajištění a péče o dýchací cesty z hlediska prevence sepse 54 // 4.1 Zajištění dýchacích cest 54 // 4.2 Péče o dýchací cesty 58 // 4.2.1 Péče o dutinu ústní 58 // 4.2.2 Odsávání z dýchacích cest 59 // 4.2.3 Monitorování tlaku v obturační manžetě 61 // 4.2.4 Poloha endotracheální rourky 62 // 4.2.5 Zvlhčování dýchacích cest 62 // 5 Umělá plicní ventilace u pacienta v sepsi 63 // 5.1 Klasifikace ventilačních režimů 64 // 5.2 Sledované parametry umělé plicní ventilace 65 // 5.3 Komplikace umělé plicní ventilace 66 // 5.4 Průběh ventilační terapie 67 // 5.5 Inhalační terapie 68 // 5.6 Souhrn doporučení pro umělou plicní ventilaci u nemocných s plicním poškozením ARDS 68 // 5.7 Neinvazivní ventilace 70 // 5.8 Kontinuální pozitivní tlak s využitím systému Boussignac 71 // 5.9 Fyzioterapie u ventilovaných pacientů 72 // 5.9.1 Semirekumbentní poloha 72 // 5.9.2 Leh na boku 73 // 5.9.3 Sed 73 // 5.9.4 Uvolnění hrudníku 73 // 5.10 Rescue postupy u nemocných se závažným postižením plic 76 // 5.10.1 Pronační polohování 76 // 5.10.2 Mimotělní plicní podpora 78 // 5.10.3 Vysokofrekvenční ventilace 78 // 5.10.4 Inhalační podání oxidu dusnatého 80 // 5.10.5 Aplikace surfaktantu 80 // 5.10.6 Likvidní ventilace 80 // 6 Výživa a hydratace pacienta v sepsi 82 // 6.1 Vodní, elektrolytová a acidobazická rovnováha 82 // 6.2 Potřeba živin a energie 84 // 6.2.1 Nároky na přívod živin 85 // 6.3 Parenterální výživa 87 // 6.4 Enterální výživa 87 // 6.4.1 Typy farmaceutické enterální výživy a způsoby aplikace 88 // 6.5 Hodnocení stavu výživy 90 // 7 Bolest 93 // 7.1 Akutní bolest 93 // 7.1.1 Patofyziologie akutní bolesti 93 //
7.1.2 Faktory ovlivňující pooperační bolest 94 // 7.2 Chronická bolest 95 // 7.3 Diagnostika bolesti 95 // 7.4 Léčba bolesti 99 // 7.4.1 Pacientem kontrolovaná analgezie (PCA) 99 // 8 Postupy léčby septických pacientů-úloha sestry 101 // 8.1 Problematika chirurgie 101 // 8.1.1 Diagnostické jednotky 101 // 8.1.2 Chirurgické výkony a operace 105 // 8.1.3 Ošetřovatelské aspekty v péči o chirurgické pacienty 106 // 8.2 Problematika infekce měkkých tkání a kůže 107 // 8.3 Problematika urologie 109 // 8.3.1 Ošetřovatelské postupy zaměřené na prevenci močové infekce 110 // 8.4 Problematika neurologie a neurochirurgie 111 // 8.4.1 Neuroinfekce 111 // 8.4.2 Ošetřovatelské postupy v neurochirurgii a neurologii 115 // 8.5 Problematika respiračního systému 117 // 8.5.1 Onemocnění plic 117 // 8.5.2 Základní principy léčby 119 // 8.5.3 Ošetřovatelské postupy u onemocnění respiračního traktu 119 // 8.6 Problematika gynekologie 120 // 8.6.1 Ošetřovatelskéaspekty péče o pacientky v gynekologii 121 // 9 Prevence septických stavů 122 // 9.1 Nozokomiální pneumonic 122 // 9.1.1 Ošetřovatelské aspekty a prevence nozokomiální pneumonie . 123 // 9.2 Katétrové infekce 124 // 9.2.1 Pojmy, klinické projevy a kultivační nález katétrových infekcí 126 // 9.2.2 Ošetřovatelské aspekty a prevence katétrových infekcí 127 // 9.3 Význam chlorhexidinu 127 // 9.4 Infekce v ráně 130 // 9.4.1 Definice infekce ran a její léčba 131 // 9.5 Urinální infekce 134 // 10 Nozokomiální nákazy 135 // 10.1 Hygiena rukou 135 // 10.1.1 Rozdělení hygienického zabezpečení rukou ve zdravotní péči. 136 // 11 Uplatnění doporučení pro léčbu sepse 137 // 12 Kazuistika 139 // Seznam zkratek 141 // Literatura a použité zdroje 144 // Rejstřík 151 // Souhrn 157 // Summary 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC