Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:16x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
159 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5215-0 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9932-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9933-9 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 144-149 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001420438
Obsah // Kolektiv autoru...5 // Úvod...9 // 1 Terminologie a patofyziologie septických stavů...10 // 1.1 Sepse ...10 // 1.1.1 Klinické známky sepse...11 // 1.1.2 Hemodynamické a laboratorní příznaky sepse...11 // 1.2 Patofyziologické poznámky...11 // 1.2.1 Imunologické aspekty sepse...12 // 1.2.2 Laboratorní diagnostika sepse...13 // 1.2.3 Diagnostika konkrétních kategorií sepse...15 // 1.2.4 Normální mikroflóra...16 // 1.2.5 Obrana organizmu proti infekci...18 // 2 Příjem pacienta v septickém stavu na intenzivní péči...20 // 2.1 Resuscitační a intenzivní péče...20 // 2.2 Anamnéza...21 // 2.3 Fyzikální vyšetření...22 // 2.3.1 Základní fyzikální vyšetřovací metody...22 // 2.4 Symptomy a klinické známky onemocnění...23 // 2.5 Diagnostika ...24 // 2.6 Zobrazovací diagnostické metody...24 // 3 Monitorování pacienta v sepsi...26 // 3.1 Monitorování tkáňové hypoxie...26 // 3.1.1 Faktory tkáňové oxygenace...26 // 3.1.2 Mechanizmy transportu kyslíku na úrovni mikrocirkulace...27 // 3.1.3 Metody hodnocení tkáňové hypoxie...27 // 3.2 Monitorování kardiovaskulárního systému...29 // 3.2.1 Monitorování křivky EKG...29 // 3.2.2 Monitorování systémového arteriálního tlaku...29 // 3.2.3 Monitorování centrálního žilního tlaku...33 // 3.2.4 Monitorování hemodynamiky...35 // 3.2.5 Monitorování tlaků v plienim řečišti...36 // 3.2.6 Měření srdečního výdeje méně invazivní metodou...39 // 3.2.7 Monitorování
intraabdominálního tlaku...41 // 3.3 Monitorování respirační ho systému ...42 // 3.3.1 Monitorování pulzní oxymetrie...42 // 3.3.2 Monitorování kapnometrie...43 // 3.3.3 Vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy (ABR)...44 // 3.3.4 Monitorování v průběhu umělé plieni ventilace...44 // 3.4 Monitorování funkce centrální nervové soustavy ...45 // 3.4.1 Monitorování intrakraniálního tlaku ...48 // 6 // 3.4.2 Monitorovaní jugulární oxymetrie...49 // 3.4.3 Monitorováni oxymetrie v mozkové tkáni...51 // 3.5 Méření tělesné teploty ...52 // 4 Zajištění a péče o dýchací cesty z hlediska prevence sepse ...54 // 4.1 Zajištění dýchacích cest...54 // 4.2 Péče o dýchací cesty...58 // 4.2.1 Péče o dutinu ústní...58 // 4.2.2 Odsávání z dýchacích cest...59 // 4.2.3 Monitorování tlaku v obturační manžetě...61 // 4.2.4 Poloha endotracheální rourky...62 // 4.2.5 Zvlhčování dýchacích cest...62 // 5 Umělá plieni ventilace u pacienta v sepsi ...63 // 5.1 Klasifikace ventilačních režimů...64 // 5.2 Sledované parametry umělé plieni ventilace...65 // 5.3 Komplikace umělé plieni ventilace...66 // 5.4 Průběh ventilační terapie...67 // 5.5 Inhalační terapie...68 // 5.6 Souhrn doporučení pro umělou plieni ventilaci u nemocných // s plienim poškozením ARDS ...68 // 5.7 Neinvazivní ventilace...70 // 5.8 Kontinuální pozitivní tlak s využitím systému Boussignac...71 // 5.9 Fyzioterapie u ventilovaných
pacientů...72 // 5.9.1 Semirekumbentní poloha...72 // 5.9.2 Leh na boku...73 // 5.9.3 Sed...73 // 5.9.4 Uvolnění hrudníku...73 // 5.10 Rescue postupy u nemocných se závažným postižením plic...76 // 5.10.1 Pronační polohování...76 // 5.10.2 Mimotělni plieni podpora...78 // 5.10.3 Vysokofrekvenční ventilace...78 // 5.10.4 Inhalační podání oxidu dusnatého...80 // 5.10.5 Aplikace surfaktantu...80 // 5.10.6 Likvidní ventilace...80 // 6 Výživa a hydratace pacienta v sepsi...82 // 6.1 Vodní, elektrolytová a acidobazická rovnováha...82 // 6.2 Potřeba živin a energie...84 // 6.2.1 Nároky na přívod živin...85 // 6.3 Parenterální výživa...87 // 6.4 Enterální výživa...87 // 6.4.1 Typy farmaceutické enterální výživy a způsoby aplikace...88 // 6.5 Hodnocení stavu výživy...90 // 7 Bolest...93 // 7.1 Akutní bolest...93 // 7.1.1 Patofyziologie akutní bolesti...93 // 7.1.2 Faktory ovlivňující pooperační bolest...94 // 7 // 7.2 Chronická bolest...95 // 7.3 Diagnostika bolesti...95 // 7.4 Léčba bolesti...99 // 7.4.1 Pacientem kontrolovaná analgezie (PCA)...99 // 8 Postupy léčby septických pacientů-úloha sestry...101 // 8.1 Problematika chirurgie...101 // 8.1.1 Diagnostické jednotky...101 // 8.1.2 Chirurgické výkony a operace...105 // 8.1.3 Ošetřovatelské aspekty v péči o chirurgické pacienty...106 // 8.2 Problematika infekce měkkých tkání a kůže...107 // 8.3 Problematika urologie ...109 // 8.3.1 Ošetřovatelské
postupy zaměřené na prevenci močové infekce ... 110 // 8.4 Problematika neurologie a neurochirurgie...Ill // 8.4.1 Neuroinfekce...Ill // 8.4.2 Ošetřovatelské postupy v neurochirurgii a neurologii...115 // 8.5 Problematika respiračního systému...117 // 8.5.1 Onemocnění plic...117 // 8.5.2 Základní principy léčby...119 // 8.5.3 Ošetřovatelské postupy u onemocnění respiračního traktu...119 // 8.6 Problematika gynekologie...120 // 8.6.1 Ošetřovatelskéaspekty péče o pacientky v gynekologii...121 // 9 Prevence septických stavů...122 // 9.1 Nozokomiální pneumonic...122 // 9.1.1 Ošetřovatelské aspekty a prevence nozokomiální pneumonie . ... 123 // 9.2 Katétrové infekce...124 // 9.2.1 Pojmy, klinické projevy a kultivační nález katétrových infekcí ... 126 // 9.2.2 Ošetřovatelské aspekty a prevence katétrových infekcí...127 // 9.3 Význam chlorhexidinu...127 // 9.4 Infekce v ráně...130 // 9.4.1 Definice infekce ran a její léčba...131 // 9.5 Urinální infekce...134 // 10 Nozokomiální nákazy ...135 // 10.1 Hygiena rukou...135 // 10.1.1 Rozdělení hygienického zabezpečení rukou ve zdravotní péči. ... 136 // 11 Uplatněni doporučení pro léčbu sepse...137 // 12 Kazuistika ...139 // Seznam zkratek...141 // Literatura a použité zdroje...144 // Rejstřík...151 // Souhrn...157 // Summary...159 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC