Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Třetí vydání
Praha : Powerprint, 2012
336 stran, xiii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87415-53-5 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 313-315 a rejstřík
001420482
Obsah // Předmluva // 13 // 1. Úvod... // Vymezení systematické botaniky. Klasifikace a pojmenování rostlin // 14 // 16 // 17 // 2. Rostlinná buňka // 19 // Prokaryotní a eukaryotní rostlinná buňka Plazmatická membrána... // .19 // 21 // 22 // 22 // 23 // 24 27 // Cytoplazma... // Jádro (nucleus)... // Jadérko (nucleolus). // Plastidy... // Mitochondrie... // \ // Microbodies (mikrotělíska. membránové váčky, peroxizomy) // Vakuola... // Oleózomy (lipidová těliska, kapénky)... // Ribozomy... // Endoplazmatické retikulum... // Golgiho komplex (G. aparát, G. zóna)... // Cytoskelet... // Buněčná stěna... // Plazmodesmy... // Mezibuněčné prostory (interceluláry)... // Buněčné dělení... // Buněčné dělení ? prokaryot... // Buněčné dělení ? eukaryot... // Buněčný cyklus... // 3. Buňky a pletiva rostlinného těla... // Soustavy pletiv a jejich vývoj... // Klasifikace pletiv... // Meristémy (dělivá pletiva)... // Apikálni meristémy... // Laterální meristémy... // Interkalární meristémy... // Základní pletiva... // Parenchymatické pletivo... // Kolenchymatické pletivo... // Sklerenchymatické pletivo... // Sklerenchymatická vlákna... // Sklereidy... // Vodivá pletiva... // Xylém (dřevní část vodivých pletiv)... // Tracheidy (cévice)... // Tracheální články a tracheje (cévy)... // Parenchym... // Dřevní vlákna (vláknité tracheidy a libritormní vlákna). // Primární xylém (primární dřevo)...
// Sekundární xylém (sekundární dřevo)... // Floém (lýková část vodivých pletiv)...59 // 5 // // Sítkové elementy...59 // Sklerenchymatické buňky...61 // Parenchym...61 // Primární lloém (primární lýko) a sekundární tloém (sekundární lýko)...61 // Cévní svazky...62 // Stélé (střední válec)...63 // Krycí pletiva...64 // Epidermis (epiderm. pokožka prýtu) a rhizodermis (rizoderm, pokožka kořene)...64 // Kutikula...64 // Velamea...65 // Stomata (průduchy)...65 // Trichomy (chlupy) a emergence...66 // Periderm (druhotná kůra, sekundární krycí pletivo)...68 // lenticely (Cočinky)...68 // Rhytidoma (borka)...69 // Vylučovací (vyměšovací) pletiva...70 // Vnější vylučovací pletiva...70 // Solné žlázky...70 // Hydatody...70 // Nektária (nectaria, nektarové žlázky. medníky)...71 // Slížové žlázky (collateria, kolatery)...71 // Vonné žlázky (osmophoro. osmofóry)...71 // Žláznaté trichomy...72 // Žlázky masožravých rostlin...72 // Vnitřní vylučovací pletiva...72 // Idioblasty...72 // Vylučovací nádržky a kanálky...73 // Mléčnice...73 // Pletiva asimilační, zásobní, provětrávací...74 // 4. Rostlinné orgány...78 // Základní pojmy...78 // Vegetativní orgány... . .80 // Kořen (radix)...80 // Primární stavba kořene...51 // Sekundární stavba kořene (druhotné tloustnuto...84 // Větvení kořene...85 // Modilikace kořene (metamorfózy, specializace a přeměny)...85 // Hospodářský
význam kořene...57 // Stonek (caulis, kaulom)...87 // Primární stavba stonku...89 // Listové stopy a listové mezery...91 // Primární tloustnutí stonku...91 // Sekundární stavba stonku (druhotné tloustnuto...91 // Pupeny...93 // Větvení stonku...94 // Modilikace stonku (metamorfózy, specializace a přeměny)...95 // Hospodářský význam stonku...57 // Životní formy, habitus a délka života rostlin...98 // List (phylloma. fylom)...98 // Vnější stavba asimilačního lista...99 // Vnitřní stavba lista...103 // Žilnatina listů (venatio)...104 // Složení listu v pupenu, vernace (vernatio)...105 // Listové formace...105 // Polymorfismus listů...106 // Postavení listu na stonku (fylotaxie)...106 // Trvání lislů na rostlině (opad listů)...106 // Modilikace listu (melamorlózy. specializace a přeměny)...107 // Hospodářský význam listů...108 // Reprodukční orgány semenných rostlin...108 // Květ (llos)...108 // Pohlavnost květů...109 // Uspořádání kvétnich orgánů...109 // Květní vzorec a květní diagram...110 // Části květu...110 // Opyleni...117 // Autogamie (samosprašnost), alogamie (cizosprašnost)...118 // Květenství. inllorescence (inflorescentia)...119 // Jednoduchá květenství (inflorescentia simplex)...119 // Složená květenství (inflorescentia composita)...120 // Současné názory na květenství...121 // Hospodářský význam květů a květenství...122 // Plod (fructus)...123 // Apokarpni plody...123
Cenokarpní plody...124 // Plodenstvi (fructus congregatus)...127 // Semeno (semen)...128 // Hospodářský význam plodů a semen...130 // Způsoby šíření plodů a semen...130 // 5. Rozmnožování rostlin... ...132 // Nepohlavní rozmnožování...132 // Vegetativní rozmnožování...132 // Rozmnožování sporami...133 // Rozmnožování pohlavní...133 // Střídání jaderných fází...134 // Rodozměna (střídání generací, heterogeneze)...134 // Apomiktické rozmnožováni (agamospermie)...135 // Pohlavní rozmnožování mechorostů...135 // Pohlavní rozmnožování kapraďorostů...136 // Rodozměna ? plavuní... 136 // Rodozměna u vranečků... 136 // Rodozměna u přesliček...137 // Rodozměna ? kapradia...137 // Pohlavní rozmnožování semenných rostlin...137 // Pohlavní rozmnožování nahosemenných...138 // Pohlavní rozmnožováni krytosemenných (Magnoliophyta)...140 // Klíčení semen...145 // 6. Soustava rostlin...146 // PROKARYA...147 // Říše: Bacteria (bakterie)...147 // Oddělení: Cyanobacteria (syn. Cyanoprokaryota, Cyanophyta) - sinice...147 // Třída: Cyanophyceaa...149 // Řád 1: Chroococcales...149 // Řád 2: Oscillaloriales...149 // Řád 3: Nostocales...150 // Řád 4: Stigonematales...150 // EUKARYA...150 // Skupina Algae (řasy)...150 // Oddělení: Rhodophyta - ruduchy...151 // Třída: Cyanidiophyceae...152 // 7 // Třída: Bangiophyceae...152 // Třída: Florideophyceae...152 // Oddělení: Dinophyta (syn. Dinoflagellata)
- obrnénky...153 // Třída: Dinophyceae...154 // Oddělení: Euglenophyta (syn. Euglenozoa, Euglenoida) - krásnoočka...154 // Třída: Euglenophyceae...154 // Oddělení: Chromophyta...155 // Třída: Chrysophyceae - zlativky...155 // Třída: Bacillariophyceae (syn. Diatomae) - rozsivky...155 // Třída: Fucophyceae (syn. Phaeophyceae) - hnědé řasy...156 // Oddělení: Chlorophyta - zelené řasy...158 // Třída: Ulvophyceae...159 // Třída: Cladophorophyceae...159 // Třída: Bryopsidophyceae...159 // Třída: Trebouxiophyceae...160 // Třída: Chlorophyceae...160 // Oddělení: Charophyta - parožnalky...161 // Třída: Charophyceae...161 // Třída: Zygnematophyceae (syn. Conjugatophyceae)...161 // Řád 1: Zygnematales - jařmatky...162 // Řád 2: Desmidiales - krásivky...162 // Houby a houbám podobné organismy...163 // Odděleni: Myxomycola - hlenky...164 // Třída: Myxomycetes - vlastní hlenky...164 // Oddělení: Plasmodiophoromycota - plazmodiofory. nádorovky...165 // Odděleni: Perenosporomycota (syn. Oomycota) - oomycety, řasovky...165 // Řád 1: Peronosporales...166 // Řád 2: Pythiales...166 // Charakteristika říše Fungi (houby)...166 // Oddělení: Chytridiomycota-chytridie, chytridiomycety...167 // Řád 1: Chytridiales...167 // Skupina odděleni: Eumycota - vlastní houby...167 // Odděleni: Zygomycota - spájivé houby...168 // Třída: Zygomycetes - zygomycety...168 // Řád 1: Mucorales...168 // Oddělení: Ascomycota - vřeckovýtrusné
houby, houby vřeckaté, askomycety...168 // Pododdělení: Saccharomycotina...169 // Třída: Saccharomycetes...169 // Řád 1: Saccharomycetales (syn. Endomycetales) - „pravé kvasinky"...169 // Pododdělení: Taphrinomycotina...169 // Třída: Taphrinomycetes...169 // Řád 1: Protomycetales...169 // Řád 2: Taphrinales...170 // Pododdělení: Pezizomycotina (syn. Ascomycotina)...170 // Řád 1: Eumtiales...171 // Řád 2: Pezizales...171 // Řád 3: Erysiphales (padli)...171 // Řád 4: Helotiales...172 // Řád 5: Lecanorales...172 // Řád 6: Hypocreales...172 // Pomocné oddělení: Deuteromycota (syn. Fungi imperfecti) - konidiální houby, „houby nedokonalé“ ..173 // Oddělení: Basidiomycota - stopkovýtrusné houby, houby stopkaté. bazidiomycety...173 // Třída: Urediniomycetes...173 // Řád 1: Uredinales...174 // Třída: Ustilagomycetes...174 // Řád 1 : Ustilaginales...174 // R // Řád 2: Tilletiales...174 // Třída: Agaricomycetes (syn. Basidiomycetes)...174 // Podtřída: Tremellomycetidae...174 // Řád 1: Tremellales...174 // Řád 2: Auriculariales...175 // Podtřída: Agaricomycetidae...175 // Řád 1: Potyporales...175 // Řád 2: Agaricales...175 // Řád 3: Boletales...176 // Výbér zástupců z ostatních řádů (Cantharellales. Thelephorales, Russulales. Phallales)...176 // Lichenes - lišejníky, lichenizované houby...177 // Vývojová větev: Bryophytae - mechorosty...179 // Oddělení: Anthocerotophyta - hlevíky...179 // Oddělení:
Marchantiophyta - játrovky...179 // Třída: Jungermaniopsida - trsenky...179 // Třída: Marchantiopsida - pravé játrovky...180 // Oddělení: Bryophyta - mechy...180 // Třída: Bryopsida - pravé mechy...181 // Třída: Sphagnopsida - rašeliníky...181 // Třída: Andreaeopsida - štěrbovky...182 // Vývojová větev: Cormophytae (Trachaeophytae) - vyšší rostliny...182 // Psilofytní rostliny...183 // Pteridophyta (pteridofytní rostliny, kapraďorosty)...183 // Odděleni: Lycopodiophyta - plavuně...183 // Řád 1: lycopodiales - plavuňotvaré...183 // Řád 2: Selaginellales - vranečkotvaré...184 // Řád 3: Isóetales - šídlatkotvaré...184 // Oddělení: Equisetophyta - přesličky...184 // Oddělení: Polypodiophyta - kapradiny...185 // Řád 1: Ophioglossales - hadilkotvaré...185 // Řád 2: Osmundales - podezřeňotvaré...186 // Řád 3: Hymenophyllales - blánatcotvaré...186 // Řád 4: Polypodiales - osladičotvaré...186 // Řád 5: Marsileales - marsilkotvaré...188 // Řád 6: Salviniales - nepukalkotvaré...188 // Gymnospermické rostliny (nahosemenné)...189 // Oddělení: Pteridospermophyta - kapraďosemenné...189 // Oddělení: Cycadophyta - cykasy...189 // Oddělení: Ginkgophyta -jinany...190 // Oddělení: Gnetophyta - gnetofyty...190 // Oddělení: Pinophyta - jehličnany...190 // Třída: Cordaitopsida - kordaity...191 // Třída: Pinopsida - jehličnaté...191 // Řád 1: Pinales - borovicotvaré...191 // Řád 2: Araucariales - blahočetotvaré...193
// Řád 3: Cupressales - cypřišotvaré...193 // Řád 4: Taxales - tisotvaré...193 // Angiospermické rostliny (krytosemenné)...194 // Oddělení: Magnoliophyta...194 // Třída: Magnoliopsida (Dicotyledonae) - dvoudéložné...194 // Řád t: Magnoliales - šácholanotvaré (magnoliotvaré)...195 // Řád 2: Laurales - vavřínotvaré...196 // Řád 3: Myricales - vřesnotvaré...197 // Řád 4: Piperales - pepřovníkotvaré...197 // Řád 5: Nepenthales - láčkovkotvaré...198 // Řád 6: Aristolochiales - podražcotvaré...198 // Řád 7: Nymphaeales - leknínotvaré...199 // Řád 8: Ranunculales - pryskymíkotvaré...200 // Řád 9: Papaverales - makotvaré...203 // Řád 10: Sarraceniales - špirlicotvaré...205 // Řád 11 : Hamamelidales - vilinotvaré...205 // Řád 12: Urticales - kopřivotvaré...206 // Řád 13: Lecylhidales - hrnečnikolvaré...210 // Řád 14: Fagales - bukotvaré...210 // Řád 15: Belulales - brízotvaré...211 // Řád 16: Juglandales - ořeéákolvafé...213 // Řád 17: Salicales - vrbotvaré...214 // Řád 18: Casuarinales - přesličníkotvaré...215 // Řád 19: Opuntiales - opunciotvaré (nopálotvaré)...215 // Řád 20: Caryophyllales - hvozdikotvaré...216 // Řád 21 : Plumbaginates - olovéncotvaré...220 // Řád 22: Polygonales - rdesnolvaré...221 // Řád 23: Paeoniales - pivoňkotvaré...221 // Řád 24: Theales - čajovníkotvaré...222 // Řád 25: Violales - violkotvaré...223 // Řád 26: Ericales - vřesovcotvaré...226
// Řád 27: Ebenales - ebenotvaré...227 // Řád 28: Capparales (Brassicales) - kaparolvaré (brukvotvaré)...228 // Řád 29: Primulales - prvosenkolvaré...232 // Řád 30: Malvales - slézotvaré...233 // Řád 31 : Euphorbiales - pryšcotvaré...235 // Řád 32: Thymelaeales - vrabečnicotvaré...236 // Řád 33: Saxilragales - lomikamenotvaré...236 // Řád 34: Droserales - rosnatkolvaré...238 // Řád 35: Rosales - rúžotvaré...239 // Řád 36: Fabales - bobotvaré...243 // Řád 37: Hippuridales - prustkolvaré...247 // Řád 38: Sapindales - mýdelníkoivaré...247 // Řád 39: Polygalales - vítodotvaré...-.251 // Řád 40: Santalales - santálotvaré...251 // Řád 41 : Elaeagnales - hlošinolvaré...251 // Řád 42: Oleales - olivovnikolvaré...-.252 // Řád 43: Myrtales - myrtotvaré...252 // Řád 44: Geraniales - kakostotvaré...254 // Řád 45: Cornales - dřínotvaré...256 // Řád 46: Apiales (Umbellilereae) - miřikotvaré (okoličnaté)...256 // Řád 47: Celastrales - jesencotvaré...259 // Řád 48: Rhamnales - řešetlákotvaré...260 // Řád 49: Loganiales (Gentianales) - kulCibotvaré (hořcotvaré)...261 // Řád 50: Dipsacales - Stétkotvaré...263 // Řád 51: Polemoniales - jirnicotvaré... 264 // Řád 52: Boraginales - brutnákotvaré...265 // Řád 53: Solanales - lilkotvaré...266 // Řád 54: Scrophulariales - krtičnikotvaré...-268 // Řád 55: Plantaginales - jitrocelotvaré...271 // Řád 56: Callitrichales - hvézdoSotvaré...271
// Řád 57: Lamiales - hluchavkotvaré...271 // Řád 58: Campanulales - zvonkotvaré...274 // Řád 59: Asterales (Compositae) - hvézdnicotvaré (složnokvété)...275 // Třída: Liliopsida (Monocotyledonae) - jednoděložné...280 // Řád 1 : Butomales - šmelotvaré...280 // Řád 2: Liliales - liliotvaré...281 // Řád 3: Zingiberales - zázvorotvaré...287 // Řád 4: Orchidales - vstavačotvaré...288 // Řád 5: Commelinales - křižatkotvaré...289 // 1? // Řád 6: Juncales - sftinotvaré...290 // Řád 7: Cyperales - šáchorotvaré...291 // Řád 8: Typhales (Pandanales) - orobincotvaré (pandánotvaré)...292 // Řád 9: Arales - árónotvaré...292 // Řád 10: Arecales - arekotvaré...293 // Řád 11 : Poales - lipnicotvaré...294 // 7. Základy fytocenologie...302 // Analýza a popis rostlinného společenstva...302 // Alternativní metody záznamu vegetace...303 // Syntaxonomie...304 // Přehled rostlinných společenstev...304 // Pravidla fytocenologické nomenklatury... 304 // Životní formy rostlin... .305 // Fytoplankton...306 // Fytoedafon...307 // Endofyty...307 // Terofyty...307 // Hydrofyty...307 // Geofyty...307 // Hemikryptofyty...308 // Chamaefyty...308 // Fanerolyty...309 // Stromové epifyty...310 // 8. Přehled fytogeografického členění Země...311 // 9. Literatura...ľľ...313 // 10. Rejstřík... 316 // Přílohy...I-XIII
(OCoLC)829661197
cnb002414372

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC