Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Příručka
1. vydání
Brno : CPress, 2015
160 stran : barevné ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-264-0876-5 (vázáno)
angličtina
Obálkový podnázev: cvičební program pro aktivity reálného života
Terminologický slovník
Přeloženo z angličtiny
001420527
Funkční trénink - PReosTAveNí:trénink // . PRO ŽIVOT 6 // anatomie Forma a funkce 8 // Cvičební program pro aktivity Funkční životní styl 10 // reálného života Anatomie celého těla 16 // Katerina Spillo a Erica Gordon-Mallin // Preklad: Svatopluk Večerek Odborná korektura: Pavla Pokorná Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Ivana Auingerová Sa/.ba: Daniele Janošcová Technický redaktor: Radek Střecha Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod. a.s. // Authorized translation from the English language edition Anatomy of Functional Training. Copyright V) 2013 Moseley Road Incorporated Translation © Svatopluk Večerek. 2015 // Objednávky knih: ww’w.albat rosnted ia.cz eshop@albat rosmed i a.c/. bezplatná linka 800 555 513 ISBN 978-80-261-0876-5 // Vydalo nakladatelství CPress v Brně roku 2015 ve společnosti Albatros Media a.s. se sídlem Na Pankráci 30. Praha 4. číslo publikace 23214. © Albatros Media a.s., 2015. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřováni v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. // 1. vydáni // CVIKY KG SNIŽOVÁNÍ // HMOTNOSTI 18 // Překážkový běh ? zahřátí 20 // Zvedáni do diagonály 22 // Široký výpad vzad 24 // Plié se židlí 26 // Dřep se židli 28 // Podřep s tlakem nad hlavu 30 // Funkční burpee 32 // Horolezec 34 // Výpad s přeskokem 36 // Zdvih na švýcarském míči 38 // Podřep
se židlí s nataženou nohou 40 // Krok dolů jednou nohou 42 // Ručkování s odtlačením 44 // Upažováni ve vzporu ležmo 46 // Zvedáni kolen s rotací 48 // Stlačování pat 50 // Plavání 52 // Most se zvednutou nohou 54 // Zvednuti do mostu na švýcarském míči 56 Shýb s přitažením nohou 58 // Rotace celého těla 60 // > CVIKY KG ZVYŠOVÁNÍ // ALBATROS MEDIA a.s. HMOTNOSTI 62 // Výpad v chůzi se zvedáním do rotace 64 Tlak ze dřepu 66 // OBSAH // Hod micem s ohnutím kolen 68 // Výpon na špičkách s tlakem nad hlavu 70 // Nakročeni na stupínek se zvednutím 74 // Osmička 76 // Protažení hamstringů v lehu na zádech 126 Protaženi přitahovačů 128 // ---?- // Unoženi v kleku 132 // Rolování quadricepsů 134 // Zvednutí kolene s unožením 78 Rolováni hamstringů 135 // Mrtvý tah 80 Rolováni hýždi 136 // Zvedání dokulata se zapojením tricepsu 82 Rolováni širokého svalu zádového 137 // Odtahování v lehu 84 Rolováni napínače povázky stehenní 138 // Ruská rotace v sedu 86 Rolování zad 140 // Pullover na švýcarském míči 88 Navlékáni jehly 142 // Drep s míčem a bicepsovým zdvihem 90 // Úkrok s bicepsovým zdvihem 92 FUNKČNÍ TRÉNINKY 145 // Křížený výstup nahoru 94 Bombardováni těla 146 // Překážková dráha —96— Střed-těla -447 // Tónováni na párty 148 // CVIČENÍ PROTI ODPORU 98 Cvičení nohou 149 // Štípáni dřeva 100 Zlepšování postoje 150 // Přitaženi s rotaci 102 Posíleni
a protaženi 151 // urep s veslováním 1Ü4 řece o Zaučí // Výpad vzad s prsním tlakem 106 Odbourání napětí 153 // Tlak a dřep 108 Kolečko v posilovně 154 // Natažení kyčli s upažením 110 Rovnováha 156 // PROTAŽENÍ A UVOLNĚNÍ “112 — — // Protažení tricepsu 114 // PrntaJpní pr«;nifh <??1? 115- — // Protažení lýtka 116 // Protažení quadricepsů 117 // Protažení svalu hruškovitého Protažení kyčli a stehen // -Ohýbání krku--- // Ohnutí krku stranou Protažení iliotibiálního vazu // 118 // 120 // 122 // 123 // 124

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC