Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
647 stran : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2998-8 (vázáno)
ISBN 978-80-246-3011-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace. Publikace zahrnuje obor psychiatrie v celé jeho šíři, postihuje novinky v oboru i výhledy do budoucna a věnuje se také oblastem, které nejsou obvykle v českých učebnicích dostatečně popsané. Mezi témata, která nebývají do učebních textů zařazována, a přitom pro klinickou praxi i přehled studentů jsou nezbytná, patří například: •psychiatrická problematika somatických onemocnění a konziliární psychiatrie, •resocializace a komunitní péče, •organizace oboru s návrhem potřebné reformy, •urgentní stavy v psychiatrii, •psychosomatická medicína, •ošetřovatelská péče v psychiatrii. V učebnici jsou zpracována i témata, která v současnosti prolínají celou medicínou – etické aspekty, suicidalita, otázka menšin. Velký prostor věnují autoři komunikaci s nemocným z mnoha různých aspektů, což je v dnešní převážně technicky orientované době velmi důležité. Široký záběr tak činí tuto publikaci vhodnou nejen pro studenty medicíny, ale také pro lékaře, kteří se hodlají psychiatrii věnovat, případně pro specialisty jiných oborů medicíny.
Popsáno podle tištěné verze
001420575
Úvod // 1. Krátká historie psychiatrie (Jan Libiger) // 2. Organizace psychiatrické péče v ČR a připravovaná reforma (Martin Hollý) // 3. Klasifikace v psychiatrii (Jan Libiger) // 4. Vyšetření pacienta v psychiatrii (Věra Bažantová) // 5. Základy psychopatologie (Ladislav Hosák) // 6. Laboratorní a pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii (Richard Köhler, Jan Bažant) // 7. Organické duševní poruchy (Jiří Konrád) // 8. Závislost na návykových látkách (Jela Hrnčiarová) // 9. Schizofrenie a jiné psychotické poruchy (Jan Libiger) // 10. Afektivní poruchy – poruchy nálady (Ivan Tůma) // 11. Úzkostné poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (Tereza Szymanská) // 12. Poruchy příjmu potravy (Hana Papežová) // 13. Neorganické poruchy spánku (Jitka Bušková) // 14. Sexuální dysfunkce (Jaroslav Zvěřina) // 15. Poruchy osobnosti a chování u dospělých (Ladislav Hosák, Jaroslav Zvěřina) // 16. Mentální retardace (Ladislav Hosák) // 17. Poruchy psychického vývoje (Michal Hrdlička, Iva Dudová) // 18. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci (Michal Hrdlička, Iva Dudová) // 19. Pedopsychiatrické poznámky k některým diagnózám dospělého věku a dalším faktorům (Michal Hrdlička, Iva Dudová) // 20. Psychiatrická problematika u somaticky nemocných (Birgita Slováčková) // 21. Biologická léčba duševních poruch – psychofarmaka (Jiří Masopust) // 22. Biologická léčba duševních poruch (Michal Hrdlička, Libor Ustohal) // 23. Psychoterapie duševních poruch (Petr Šilhán, Zuzana Svobodová, Jiří Michalec, Lukáš Humpl, Martin Hýža) // 24. Resocializace a komunitní péče u duševních poruch (Ondřej Pěč) // 25. Urgentní stavy a první pomoc v psychiatrii (Martin Hýža) // 26. Sebevražda (Irena Žirková) // 27. Psychosomatická medicína (Radkin Honzák, Vladislav Chvála) //
28. Rozhovor s psychiatrickým pacientem (Petr Mílek) // 29. Ošetřovatelská péče v psychiatrii (Jiřina Hosáková) // 30. Etika v psychiatrii (Jan Libiger) // 31. Právní problematika v psychiatrii (Jiří Švarc) // 32. Stigmatizace v psychiatrii (Anna Hanušová) // 33. Transkulturální psychiatrie (Petr Mílek) // 34. Výzkum v psychiatrii (Ladislav Hosák, Michal Hrdlička, Jan Libiger) // 35. Budoucnost oboru psychiatrie (Ladislav Hosák, Michal Hrdlička, Jan Libiger) // Seznam zkratek // Rejstřík
(OCoLC)934900231
cnb002733701

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC