Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Professional Publishing, 2011
262 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7431-047-8 (vázáno) ISBN !987-80-7431-047-8 (chyb.)
Částečně tištěno napříč
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Anglické resumé
001420743
5 // OBSAH // ÚVOD...9 // AUTOŘI...10 // SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE...13 // ČÁST A SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRŮ...15 // A.l Změny ekonomického prostředí a postavení ČR...15 // A.2 ICTvČR...16 // A.2.1 ICT Sektor a Ekonomika ČR...16 // A.2.2 IT odborníci a studenti...16 // A.2.3 Rozsah Informatizace společnosti - využívání ICT služeb...21 // A. 2.4 Digitální vzdělanost obyvatelstva...22 // A.3 Efekty spojené s investicemi do ICT...23 // A. 4 ICT A KONKURENCESCHOPNOST ČR...29 // ČÁST ? SOUBOR STUDIÍ „DIGITÁLNÍ CESTA ? PROSPERITĚ"...41 // B. l Studie „Role ICT sektoru v hospodářství ČR"...43 // B. l.l Úvod...43 // B.l.2 Definice ICT sektoru...43 // B.1.3 Definice sledovaných ukazatelů...45 // B.1.4 Datové zdroje...46 // B.1.5 Zjištěné výsledky...47 // B.l.6 Závěry studie...74 // B.2 Studie „Analýza ekonomiky ČR podle míry využití ICT"...75 // B.2.1 Definice a data...75 // B.2.2 Výsledky v oblasti přidané hodnoty...76 // B.2.3 Výsledky v oblasti zaměstnanosti...78 // B.2.4 Výsledky v oblasti efektivity odvětví...80 // B.2.S Závěry studie...81 // B.3 Studie „Pozice ČR a EU ve světě digitální konkurenceschopnosti"...82 // B.3.1 The Global Competitiveness Report 2010-2011...82 // B.3.2 Europe’s Digital Competitiveness Report - porovnání EU a USA...96 // B.3.3 Závěry...100 // B.4 Studie „Efekty spojené s nasazením ICT"...103 // B.4.1 Teorie...103 // B.4.2 Přínosy i negativní stránky
ICT...105 // 6 // ?.4.3 Inhibitory ? „ drivery" adopce a využití ICT...109 // ?.4.4 ICT a inovace...110 // B.4.5 Dopady ICT na konkurenceschopnost...111 // B.4.6 Vliv ICT na zaměstnanost...112 // B.4.7 ICT a ekonomická krize...115 // B.5 Knihovna případových studií inovativního nasazení ICT s významnými dopady pro // SPOLEČNOST...118 // B.5.1 Úvod...118 // B.5.2 Metodika - První část - Anotace případové studie...118 // B.5.3 Metodika - Druhá část - Základní popis případové studie...118 // B.5.4 Metodika - Třetí část - Zhodnocení případové studie...119 // B.5.5 Index rozsahu iniciativy...119 // B.5.6 Indexy socioekonomických dopadá...119 // B. 5.7 Verze, srovnání...122 // B.5.8 Případová studie - E-ticketing...122 // B.5.9 Případová studie - Czech Point...127 // B.5.10 Případová studie - Google Apps for Education...132 // B.5.11 Případová studie - Státní pokladna ČR...141 // B.5.12 Případová studie - Rakouská státní pokladna...149 // B.5.13 Případová studie - Stockholmské mýto...154 // B.6 Studie „Profesní dovednosti a využívání informačních služeb v ČR v porovnání // S členskými státy EU"...158 // B. 6.1 Zkoumané skutečnosti v oblasti využíváni informačních služeb...158 // B. 6.2 Metoda TOPSIS...161 // B. 6.3 Stav profesních dovednosti v oblasti ICT v České republice...170 // B.6.4 Příležitosti a hrozby v oblasti profesních dovedností a využívání // informačních služeb...178
// B.7 Studie „Lidské zdroje v ICT a jejich inovační potenciál"...181 // B. 7.1 Význam ICT odborníků pro českou ekonomiku...181 // B. 7.2 Znalosti ICT studentů a absolventů...188 // B. 7.3 Základní skupiny znalostí absolventů ICT oborů vysokých škol...188 // B. 7.4 Hodnocení znalosti...190 // B. 7.5 ICT profesní role...191 // B. 7.6 Zjištěné znalosti poskytované absolventy ICT oborů vysokých škol.192 // B. 7.7 Vývoj znalostí mezi roky...205 // B. 7.8 Porovnáni ČR s ostatními zeměmi EU...206 // B.7.9 Závěry...208 // 7 // B.8 Studie „ICT a konkurenceschopnost České republiky"...209 // B.8.1 Úvod...209 // B.8.2 Rámec řízení konkurenceschopnosti České republiky...211 // B.8.3 Návrh opatření pro podporu konkurenceschopnosti...217 // B.8.4 Jak využít návrhy obsažené ve studii...245 // B. 8.5 Poděkování...245 // B.8.6 Příloha - využití rámce konkurenceschopnosti pro řízení // konkurenceschopnosti ČR...246 // B. 9 Summary... 248 // ČÁST C PŘÍLOHY...251 // Cl Použitá uteratura...251 // C. 2 Seznam obrázků...255 // C.3 Seznam tabulek...258 // C.4 Rejstřík... 261
(OCoLC)768557238
cnb002224214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC