Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:135x 
BK
EB
Vydání druhé
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
222 stran : ilustrace ; 22 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3071-7 (vázáno)
ISBN 978-80-246-3083-0 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Psychopedie je interdisciplinární obor zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením. Publikace Marie Černé a kolektivu poprvé ve vědecké literatuře přináší systematické zpracování této disciplíny. Nejprve shrnuje historii české psychopedie od jejích počátků až po založení speciální pedagogiky jako univerzitního oboru. V dalších kapitolách pojednává o člověku s mentální retardací v obecné rovině, přibližuje současné poznatky o pojetí fenoménu mentální retardace včetně terminologie, definic, konstruktů, modelů a etiologie a otázky lidských práv postižených osob. Samostatná kapitola je věnována psychopedické diagnostice. Závěrečné tři části charakterizují problematiku v jednotlivých časových periodách lidského života, tj. v raném a předškolním věku, ve školním věku a v období adolescence, dospělosti a stáří. Odborná část práce je uvedena úryvky z deníkových zápisů mentálně postižené spoluautorky, každou kapitolu doplňuje soupis literatury a náměty k prohloubenému studiu.
Popsáno podle tištěné verze
001420812
I. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY // Střípky z mého života // II. O VZNIKU A FORMOVÁNÍ ČESKÉ PSYCHOPEDIE // 2.1 Předznamenání // 2.2 Počátek pedagogiky slabomyslných // 2.3 Éra nových oborů – psychopatologie dětství a nápravné pedagogiky // 2.4 Psychopedie jako součást sociální pedagogiky? // 2.5 Období defektologické // III. ČLOVĚK S MENTÁLNÍ RETARDACÍ // 3.1 Základní charakteristika a terminologie // 3.2 Rozumová schopnost, inteligence // 3.3 Definice a modely // 3.4 Etiologie // 3.4.1 Klasifikace podle Penrose // 3.4.2 Klasifikační systém vytvořený AAMR // 3.4.3 Současná klasifikace podle AAMR // 3.4.4 Etiologie mentální retardace v současné české literatuře // 3.4.5 Stručné charakteristiky nejčastěji se vyskytujících syndromů spojených s mentální retardací // 3.5 Lidská práva, deinstitucionalizace a vliv svépomocných skupin // IV. DIAGNOSTIKA OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM // 4.1 Z historie diagnostiky osob s mentálním postižením // 4.2 Oblasti diagnostiky osob s mentálním postižením // 4.2.1 Východiska diagnostického procesu // 4.2.2 Diagnostický proces // 4.2.3 Individuálně administrované testy rozumových schopností // 4.2.4 Hodnocení adaptivního chování // 4.2.5 Škály funkční nezávislosti // 4.2.6 Komplexní vývojové škály // 4.2.7 Alternativní diagnostické přístupy // 4.2.8 Diagnostika specifických dovedností a schopností // 4.3 Přehled metod využívaných při diagnostice mentálního postižení // 4.3.1 Pozorování // 4.3.2 Rozhovor // 4.3.3 Anamnéza // 4.3.4 Dotazník //
V. RANÁ PÉČE, PŘEDŠKOLNÍ VĚK (0–6 LET) // 5.1 Dítě s mentálním postižením v raném a předškolním věku // 5.1.1 Období novorozenecké // 5.1.2 Období kojenecké // 5.1.3 Období batolecí // 5.1.4 Období předškolní // 5.2 Rodina dítěte s mentálním postižením // 5.2.1 Psychologické modely reakce rodičů na sdělení diagnózy // 5.2. Podpora rodinám dětí s mentálním postižením v České republice // 5.2. Možnosti zvýšení kvality podpory poskytované rodinám dětí s mentálním postižením v České republice // 5.3 Diagnostika v raném období a v období předškolního věku // 5.3.1 Testy používané v raném a předškolním věku // 5.3.2 Role hry v diagnostice // 5.3.3 Role kresby v diagnostice // 5.4 Speciálně pedagogická intervence // 5.4.1 Raná intervence u dětí s mentálním postižením // 5.4.2 Výchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením v předškolním věku // 5.4.3 Možnosti využití totální komunikace u dětí s Downovým syndromem // VI. ŠKOLNÍ VĚK (6–15–18 LET) // 6.1 Dítě s mentálním postižením ve školním věku // 6.2 Rodina dítěte s mentálním postižením ve školním věku // 6.2.1 Stres v rodinách dětí s mentálním postižením // 6.3 Diagnostika a poradenství’ve školním věku // 6.3.1 Diagnostika školní zralosti // 6.3.2 Specifika diagnostiky mentálního postižení ve školním věku (6–15 let) // 6.4 Diagnostika v oblasti učení a vzdělávání // 6.4.1 Speciálně pedagogická východiska // 6.4.2 Styly učení a jejich diagnostika // 6.4.3 Diagnostická činnost pedagoga // 6.5 Speciálně pedagogická intervence u dětí s mentálním postižením ve školním věku // 6.5.1 Vzdělávání a učení // 6.5.2 Školní vzdělávání // 6.5.3 Individuální vzdělávací plány //
VII. ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ ADOLESCENCE, DOSPĚLOSTI A STÁŘÍ // 7.1 Pojetí dospělosti // 7.2 Rodina dospívajícího a dospělého člověka s mentálním postižením // 7.3 Diagnostika a poradenství v období dospívání a dospělosti // 7.3.1 Diagnostika v tranzitním období (v období přechodu z fáze vzdělávání a profesní přípravy do fáze pracovního uplatnění) // 7.3.2 Diagnostika pro volbu povolání // 7.3.3 Diagnostika ve stáří // 7.4 Adolescence a přechod ze školy do zaměstnání // 7.5 Speciálně pedagogická intervence u dospívajících a dospělých osob s mentálním postižením // 7.5.1 Pobytové služby // 7.5.2 Obsah pobytové služby // 7.6 Vzdělávání dospělých // 7.6.1 Kategorie vzdělávání dospělých // 7.6.2 Modely učení a vzdělávání // 7.6.3 Obsah vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením // 7.7 Svět práce // 7.7.1 Význam práce // 7.7.2 Podporované zaměstnávání // 7.7.3 Zaměstnávání osob s mentálním postižením v České republice v kontextu Evropské unie a zákonných úprav v oblasti zaměstnanosti // 7.7.4 Chráněné pracovní místo a chráněné pracovní dílny // 7.8 Problematika stáří // 7.8.1 Stáří a stárnutí // 7.8.2 Demence // 7.8.3 Alzheimerova nemoc // 7.9 Lidská a občanská práva lidí s mentálním postižením // 7.9.1 Občanská advokacie // 7.9.2 Sebeobhajování // Rejstřík
(OCoLC)922885557
cnb002701796

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC