Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:46x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2014
xxiv, 1168 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 30 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4357-8 (vázáno)
ISBN 978-80-247-9337-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001420814
Zkrácený obsah: Předmluva XXIII // 1 Úvod (Pavel Dungl) 1 // 1.1 Stručná historie oboru 1 // 1.2 Významné osobnosti československé ortopedie 3 // 2 Ortopedická diagnostika (Pavel Dungl, Jiří Kolman) 7 // 2.1 Ortopedické vyšetřovací metody (Jiří Kolman, Pavel Dungl) 7 // 2.2 Ortopedické symptomy (Pavel Dungl) 19 // 2.3 Laboratorní vyšetřeni (Ondřej Adamec) 21 // 2.4 Vyšetření kloubního punktátu (Ondřej Adamec) 23 // 2.5 Základy neurologické diagnostiky pro ortopedy (Eduard Elder) 27 // 2.6 Zobrazovací metody (Kristina Žižkovská) 32 // 2.7 Biomechanika chůze (Pavel Dungl) 46 // 3 Léčebná rehabilitace (David Geltner, Zdeněk Koutný) 55 // 3.1 Pohybová terapie (fyzioterapie) 55 // 3.2 Ergoterapie 62 // 3.3 Fyzikální terapie (fyziatrie) 62 // 4 Farmakologická terapie v ortopedii (Jan Vaculík) 77 // 4.1 Nesteroidní antirevmatika 77 // 4.2 Injekční léčba kortikosteroidy 82 // 4.3 SYSADOA, Chondroprotektiva (Jan Vaculík, Aleš Podškubka) 87 // 4.4 Antimikrobiální léčiva v ortopedii a traumatologii (Petr Závitkovský) 89 // 4.5 Chemoterapeutika 91 // 5 Ortotika protetika (Michal Matějíček) 93 // 5.1 Historie vývoje protetických pomůcek pohybového aparátu 93 // 5.2 Obecné základy indikace v ortotice protetice 95 // 5.3 Protetická protetometrie 95 // 5.4 Protetika 97 // 5.5 Ortotika 105 // 5.6 Kalceotika 107 // 5.7 Adjuvatika 111 // 5.8 Epitetika 115 // 6 Amputace (Radovan Kubeš) 117 // 6.1 Historický vývoj a definice 117 // 6.2 Gilotinové (cirkulámí) amputace 117 // 6.3 Laloková amputace // 6.4 Indikace k amputacím // 6.5 Rozhodnutí o výši amputace // 6.6 Komplikace amputací // 6.7 Amputace v dětském věku // 6.8 Amputace a exartikulace horní končetiny // 6.9 Amputace a exartikulace dolní končetiny // 7 Zánětlivá a degenerativní onemocnění // 7.1 Osteoartróza (Pavel Dungl) //
7.2 Muskuloskeletální problematika hemofílie (Radovan Kubeš) // 7.3 Vybraná revmatická onemocnění v dospělém věku (Zdeněk Matějovský ml.) // 7.4 Revmatická onemocněni dětského věku (Ondřej Adamec) // 7.5 Metabolická systémová onemocnění (Monika Frydrychová) // 7.6 Nespecifické infekce kostí - osteomyelitidy (Petr Závitkovský, Josef Včelák) // 7.7 Chronická nebakteriální osteomyelitida, chronická recidivujicí multifokální osteomyelitida (Petr Závitkovský, Josef Včelák) // 7.8 Hnisavý zánět kloubu (pyogenní artritida) (Petr Závitkovský, Josef Včelák) // 7.9 Specifické záněty kostí a kloubů (Petr Závitkovský, Josef Včelák) 176 // 7.10 Anaerobní infekce (Petr Závitkovský, Josef Včelák) 182 // 7.11 Infikované paklouby (Petr Závitkovský, Josef Včelák) 183 // 8 Vrozené vady končetin a systémové vady skeletu (Jiří Chomiak) 187 // 8.1 Definice, epidemiologie, etiologie 187 // 8.2 Klasifikace 188 // 8.3 Diagnostika, prognóza a terapie 188 // 8.4 Vrozené defekty končetin a páteře 189 // 8.5 Vrozené poruchy vývoje skeletu (dysplazie) 198 // 8.6 Další syndromy s ortopedickými projevy 242 // 9 Neuromuskulární onemocnění (Jiří Chomiak) 253 // 9.1 Definice, klasifikace a diagnóza 253 // 9.2 Neprogresivní neuromuskulární onemocnění 254 // 9.3 Progresívní neuromuskulární onemocnění 301 // 10 Metabolická kostní onemocnění (Pavel Dungl) // 10.1 Stavba a funkce kosti // 10.2 Rachitída // 10.3 Osteomalacie // 10.4 Osteoporóza // 10.5 Osteopatie se zvýšenou hustotou kosti // 10.6 Endokrinní osteopatie // 10.7 Vitaminové osteopatie (Pavel Dungl, Jiří Chomiak) // 11 Afekce svalů a šlach (Jan Vaculík) // 11.1 Poranění svalů (Jiří Chomiak) // 11.2 Hnisavá myozitida (Jiří Chomiak) // 11.3 Lokalizovaná myofasciální bolest (myofascitida) //
11.4 Onemocnění šlach // 12 Úžinové syndromy (Eduard Ehler) // 12.1 Elektrofyziologická diagnostika - indikace a možnosti // 12.2 Thoracic outlet syndrom // 12.3 Úžinové syndromy horních končetin // 12.4 Úžinové syndromy dolních končetin // 12.5 Poranění periferních nervů (Eduard Zvěřina) // 13 Nádory pohybového aparátu (Zdeněk Matějovský ml.) // 13.1 Obecná část // 13.2 Nádory kostí // 13.3 Skeletální metastázy 411 // 13.4 Nádory měkkých tkání (Jan Jesenský) 413 // 13.5 Typy operačních výkonů 431 // 14 Páteř (Ladislav Tóth) 437 // 14.1 Úvod 437 // 14.2 Deformity páteře (Ladislav Tóth) 441 // 14.3 Degenerativní onemocnění páteře 454 // 14.4 Zánětlivá onemocnění páteře (Ladislav Tóth, Josef Včelák) 465 // 14.5 Nádory páteře (Zdeněk Matějovský st.) 473 // 14.6 Spondylolýza a spondylolistéza 474 // 14.7 Ortopedické aspekty poškození míchy (Marek Majerníček) 478 // 14.8 Bolestivé syndromy v oblasti páteře 484 // 14.9 Osteoporóza páteře 491 // 15 Poranění páteře (Jan Stulík) 495 // 15.1 Úvod 495 // 15.2 Anatomie páteře 495 // 15.3 Biomechanika páteře 497 // 15.4 Diagnostika poranění páteře 498 // 15.5 Klasifikace poranění páteře 506 // 15.6 Obecné principy terapie poranění páteře 510 // 15.7 Poranění krční páteře 511 // 15.8 Poranění torakolumbální páteře 520 // 15.9 Pozdní následky poranění páteře 525 // 16 Krk (Monika Frydrychová) 527 // 16.1 Vrozené vady 527 // 16.2 Torticollis 530 // // 17 Rameno (Ivo Kofránek) 535 // 17.1 Vyšetření ramene 535 // 17.2 Vrozené vady ramenního pletence 539 // 17.3 Instability ramene 540 // 17.4 Degenerativní onemocnění ramenního kloubu 543 // 17.5 Aseptická nekróza hlavice humeru a artropatie 549 // 17.6 Zánětlivá onemocnění v oblasti ramene 550 //
17.7 Některé operačni výkony v oblasti ramene 551 // 17.8 Artroskopie ramenního kloubu (Pavel Cinegr) 555 // 18 Loket (Ivo Kofránek) 569 // 18.1 Vyšetření lokte 569 // 18.2 Vrozené vady v oblasti lokte 571 // 18.3 Osové deformity lokte 573 // 18.4 Aseptické nekrózy v oblasti lokte 574 // 18.5 Artropatie v oblasti lokte 574 // 18.6 Degenerativní onemocnění lokte 575 // 18.7 Zánětlivá onemocnění lokte 576 // 18.8 Entezopatie lokte 578 // 18.9 Jiná onemocnění lokte 579 // 18.10 Některé operační výkony v oblasti lokte 580 // 18.11 Artroskopie loketního kloubu (Jan Vaculík) 581 // 19 Ruka (Radovan Kubeš) 583 // 19.1 Regionální anestezie v oblasti ruky 583 // 19.2 Operační přístupy k ruce a distálnímu předloktí 585 // 19.3 Ošetření poranění šlach ruky 586 // 19.4 Základní vrozené vady ruky // 19.5 Základní postižení šlach a dlaňové aponeurózy // 19.6 Rhizarthrosis, artróza trapeziometakarpálního kloubu („kořenový kloub“) // 19.7 Základní poúrazové stavy karpu // 19.8 Aseptické nekrózy v oblasti ruky // 19.9 Základní operační výkony na ruce // 20 Onemocnení dětského kyčelního kloubu (Pavel Dungl) // 20.1 Vrozená (vývojová) dysplazie kyčelní // 20.2 Coxa vara congenita 700 // 20.3 Změny pánve a kyčelních kloubů u systémových chorob 701 // 20.4 Coxa vara dospívajících 706 // 20.5 Morbus Perthes (Pavel Dungl, Michal Burian) 712 // 20.6 Tranzientní synovialitida kyčelního kloubu 723 // 20.7 Vrozeně krátký femur 724 // 20.8 Postižení kyčelních kloubů při srpkovité anémii (Pavel Dungl, Milan Rejholec) 728 // 21 Onemocnění kyčelního kloubu u dospělých (Pavel Dungl, Radovan Kubeš) 731 // 21.1 Klinické vyšetření 731 // 21.2 Biomechanika kyčelního kloubu 731 // 21.3 Degenerativní onemocnění kyčelniho kloubu 733 //
21.4 Idiopatická avaskulámí nekróza hlavice stehenní kosti 747 // 21.5 Role osteotomie v operační terapii koxartrózy 751 // 21.6 Totální náhrada kyčelního kloubu (Radovan Kubeš, Pavel Dungl) 758 // 21.7 TEP kyčle ve speciálních indikacích 780 // 21.8 Komplikace totální náhrady kyčelního kloubu 784 // 21.9 Revizní operace TEP kyčelního kloubu 793 // 21.10 Rehabilitace po endoprotéze kyčelního kloubu 797 // 21.11 Hodnocení výsledků po TEP kyčle 799 // 21.12 Artroskopie kyčelniho kloubu (Aleš Podškubka)..801 // 22 Koleno (Aleš Podškubka) 807 // 22.1 Anatomické poznámky 807 // 22.2 Vrozené a vývojové vady 808 // 22.3 Choroby z přetížení 810 // 22.4 Disekující osteochondróza (osteochondrosis dissecans) 812 // 22.5 Poraněni vazivového aparátu kolena a jeho následky 814 // 22.6 Poranění a poškození menisků 825 // 22.7 Poranění kloubní chrupavky 829 // 22.8 Poruchy patelofemorálního skloubení (patelofemorální bolest, chondropatie pately, syndrom laterální hyperprese, nestabilita pately) 833 // 22.9 Gonartróza 847 // 22.10 Morbus Ahlbäck (aseptická nekróza mediálního kondylu femuru) 863 // 22.11 Různá postižení 864 // 22.12 Aloplastika kolenního kloubu (Radovan Kubeš) 865 // 22.13 Artroskopie (Aleš Podškubka) 883 // 23 Bérec a hlezno (Pavel Dungl) 897 // 23.1 Vrozený pakloub bérce 897 // 23.2 Vrozená posteromediální angulace bérce 899 // 23.3 Kongenitální pakloub fibuly 900 // 23.4 Genu varum 901 // 23.5 Genu valgum 903 // 23.6 Rotační poruchy bérce 906 // 23.7 Vrozený defekt fibuly a tibie 907 // 23.8 Žilní onemocnění dolních končetin 910 // 23.9 Kompartment syndrom 915 // 23.10 Poranění ligamentózního aparátu hlezna (Pavel Dungl, Aleš Podškubka) 917 // 23.11 Artróza hlezna 924 // 23.12 Artrodéza hlezna 929 //
23.13 Totální endoprotéza hlezenního kloubu (Pavel Dungl, Radovan Kubeš) 932 // 24 Noha (Pavel Dungl) 937 // 24.1 Úvod 937 // 24.2 Vyšetření nohy 937 // 24.3 Vrozené a získané deformity nohy 944 // 24.4 Plochá noha 970 // 24.5 Neurogenně podmíněné deformity nohy 978 // 24.6 Aseptické nekrózy kostí nohy a bolesti paty 985 // 24.7 Statické deformity prednoží 991 // 24.8 Různá postižení nohy 1013 // 24.9 Syndrom diabetické nohy (Pavel Dungl, Petr Závitkovský) 1018 // 24.10 Artrodézy kloubů nohy 1021 // 25 Diference délek končetin (Pavel Dungl) 1027 // 25.1 Základní pojmy 1027 // 25.2 Anamnéza a klinické vyšetření 1030 // 25.3 RTG vyšetření při zkratu končetin 1031 // 25.4 Předpověď dalšího růstu 1033 // 25.5 Prodlužování u malého vzrůstu 1037 // 25.6 Terapie diference délky dolních končetin 1038 // 25.7 Prodlužování kratší končetiny 1041 // 25.8 Komplikace prodlužování končetin 1044 // 25.9 Indikace jednotlivých způsobů prodlužování končetin 1045 // 26 Traumatologie kostí a kloubů (Jan Bartoníček, Marek Majerníček, Tomáš Malkus) 1049 // 26.1 Obecná traumatologie 1049 // 26.2 Traumatologie 26.3 Literatura 1117 // Literatura 1119 // Rejstřík 1147 // Souhrn 1167 // Summary 1168
(OCoLC)892782060
cnb002616529

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC