Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.5) Půjčeno:43x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2014
xxiv, 1168 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 30 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4357-8 (vázáno)
ISBN 978-80-247-9337-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001420814
Sc/??? zkratek...XN II // Přc<lmlu\a... XXIII // I Úvod {Pawl Dutími)...I // I. I Stručná historic oboru...I // 1.2 Významné osobnosti československé ortopedie...3 // 2 // 2.1 // 2.2 // 2.4 // 2.5 // 2.6 // Ortopedická diagnostika {Pawl Danni. // Jiří Kolnám)...7 // Ortopedické vyšetřováci metody {Jiří Kolnám. // Pawl Danni) ...7 // 2.1.1 Anamnéza...7 // 2.1.2 Nynéjši oncntocnéni... // 2.1.3 Objektivní vyšetření... // 2.1.4 Funkční vyšetřeni... // Ortopedické symptomy {Pawl Dangl)... // Laboratórni vyšetřeni {Ondici Adamec)... // 2.3.1 Vyšetřeni kostního metabolismu... // 2.3.2 Vyšetřeni aktivity zánčtu a patologického // procesu ... // 2.3.3 Imunologické vyšetřeni... // 2.3.4 Dalši biochemická vyšetřeni... // Vyšetřeni kloubního punktátu {Ondřej Adamec) ... // Základy neurologické diagnostiky pro ortopedy // {EiiuQfd hhlcr) ... // Zobrazovací metody {KrisHna Žlikovská)... // 2.6.1 RTG rentgenové vyšetřeni (skiagrafic. // skiaskopie) ... // 2.6.2 CT výpočetní tomografie (computer // 2.6.3 MR magnetická rezonance... // 2.6.4 Radionuklidové metody // .X // .8 // .9 // 19 // 21 // 21 // 22 // 23 // 23 // 23 // 27 // 32 // 32 // 34 // 34 // {Daniela Chrouslotá)...35 // «*•»*»»••••• ••(•••••••••••••¦•«•••i*••••*•••• ••••i4 // 2.6.6 Flcbografic ...44 // 2.6.7 Artrografie...45 // 2.6.8 Perimyolografie...45 // 2.6.9 Sonografie ultrazvukové
v yšetřeni // (ultrasonognifie. diagnostický ultrazvuk)...45 // Itiomcchanika chůze {Pawl Dangl) ...46 // 3 Léčebná rehabilitace {David Gelmer. // Zdeněk Koutný)...55 // 3.1 Pohybová terapie ( fyziotcrapic)...55 // 3.1.1 Analytické (ortopedické) rehabilitační metody ... 56 // 3.1.2 Syntetické (neurologické) rehabilitační metody a rchabilitačni metody // na iK-urofy/iologické bázi...61 // 3.2 // 3.3 // 4 // 4.1 // 4.2 // 4.4 // 4.5 // 5 // 5.1 // 5.2 // 5.3 // 5.4 // 5.6 // 5.7 // 5.8 // 6 // 6.1 // 6.2 // Frgoterapie...62 // Fyzikálni terapie (fy/iatrie)...62 // 3.3.1 Úvod a definice...62 // 3.3.2 Mechanoterapie...64 // 3.3.3 Kontaktní elektroterapie...66 // 3.3.4 Nckontaktni elektroterapie...69 // 3.3.5 Magnetoterapie...70 // 3.3.6 Fototerapie ...70 // 3.3.7 liydrotcrapic (vodoléčba) ...73 // Farmakologická terapie v ortopedii // {»Jati tilth) 77 // Ncsteroidni antirevmatika...77 // 4.1.1 Mechanismus účinku...77 // 4.1.2 Farmakokinctika...78 // 4.1.3 Indikace a galeniche formy...79 // 4.1.4 Nežádoucí účinky...79 // Injekční léčba kortikosteroidy...82 // 4.2.1 Mechanismus účinku...82 // 4.2.2 Komplikace lokálni léčby koitikoidy...86 // SYSADOA, Chondroprotektiva {Jan Vaculík. // Aleš Podškuhka)...87 // 4.3.1 Symptomaticky pomalu působici léky // v léč bé ostcoartrózy ...87 // Antimikrobiálni léčiva v ortopedii a traumatológii {Petr Závitkovský)...89 // 4.4.1 Antibiotika...90 // Chemoterapeutika ...91 // Ortofika protetika
(Michal Maiě/Wek)... // Historie vývoje protetických pomůcek // pohybového aparátu... // Obecné základy indikace v ortotice protctice... // Protetická proteiometrie... // Protetika... // 5.4.1 Základní součásti protéz... // 5.4.2 Primárni vybaveni (prvo vybaven i)... // 5.4.3 Materiály pro stavbu protéz ... // 5.4.4 Chůze na protéze dolni končetiny... // 5.4.5 Protézy homi končetiny... // Ortotika... // Kalccotika ... // // // Adjuvatika Fpitetika .. // .. 93 // .93 // ..95 // ..95 // ..97 // ..98 // 102 // 103 // 103 // 103 // 105 // 107 // III // 115 // Amputare (/Wovon Kubeš)...117 // Historický vývoj a definice... 117 // Gilotinové (cirkulámi) amputace...117 // X Ortopedie // 6.3 Laloková amputace...118 // 6.4 Indikace ? amputacím... 119 // 6.5 Rozhodnuli o výíi amputace...120 // 6.6 Komplikace amputaci ...120 // 6.7 Amputace v ditskčm víku...121 // 6.8 Amputace a cxartikulace homi končetiny...121 // 6.9 Amputace a cxartikulace dolní končetiny...123 // /ánřtlivá a degenerati» ní onemoenčni...127 // 7.1 Ostcoanró/a ( Paw! Dungl) ...127 // 7.2 Mu
(OCoLC)892782060
cnb002616529

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC