Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
Příručka
Vydání 1.
Praha : Grada, 2014
198 stran : ilustrace, noty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4798-9 (brožováno)
Pedagogika
němčina
Obsahuje bibliografii na stranách 196-198
001420899
OBSAH // Zdravím vás... // Řeč jako červené vlákno... // Různé druhy inteligence otevírají dveře do světa... 10 // Se zápalem a nadšením v srdci - od začátku dál... 11 // Co děti potřebují ? rozvíjení inteligence... 12 // Jaké rozlišujeme druhy inteligence?... 13 // Kapitola I. Hrajeme si s jazykem...15 // Řeč jako nástroj... 16 // Jazykové dovednosti jako klíčová způsobilost ... 17 // Co tvoří řečové dovednosti a řečový vývoj... 17 // Hry a činnosti pro rozvoj jazykové inteligence... 19 // Hry pro posílení svalů úst... 19 // Tvoření hlásek... 22 // Hry a nápady pro rozšiřování slovní zásoby...24 // Rozpoznávání písmenek ... 30 // Kapitola II. Hrajeme si s hudbou...34 // Kulturní rozdíly... 35 // Hudba podporuje rozvoj rozumových schopností... 36 // Rozvoj aktivního naslouchání...36 // Hudba je pro všechny déti...36 // Na začátku je rytmus ... 37 // Hry a činnosti pro rozvoj hudební inteligence...38 // Vyrábění hudebních nástrojů ...38 // Prociťujeme tóny a jejich proměny...41 // Prociťujeme rytmus ...42 // Jaké barvy mají tóny?...44 // Hudba a řeč...46 // vO 40 // Písničky rozvíjejí i řeč...48 // Příběhy v písničkách... 51 // Světová hudba mnoha kultur ... 56 // Hudba - rozcestník v cizích zemích: příklad Afriky... 56 // Jak zníte? ... 59 // Kapitola III. Hrajeme si s matematikou...62 // Co činí svět srozumitelnějším...63 // Matematika patří ? dětskému životu
od samého začátku...63 // Matematika jako „kino v hlavé“ ... 64 // Hry a činnosti pro rozvoj matematicko-logické inteligence...66 // Početní hry: slyšet - vidět - hýbat se...66 // Vymýšlíme rýmy s čísly...71 // Počítání všemi smysly ... 72 // Matematické kategorie: větší a menší...77 // Matematické kategorie: více, méně, stejně - o to tady běží... ...78 // Matematické kategorie: lehčí a těžší... 79 // Matematika v řadách a tvarech... 79 // Geometrické obrazce... 80 // Další matematické hříčky a nápady... 82 // Kapitola IV. Hrajeme si s prostorem...84 // Kulturní rozdíly... 85 // Jak se prostorová inteligence rozvíjí... 85 // Učíme se řeč prostoru ... 86 // Prostor a čas...87 // Hry a činnosti pro rozvoj prostorové inteligence...88 // Mé tělo - můj prostor...88 // Kolik prostoru potřebuje prostor? ...89 // Jaké tvary má svět?... 92 // Hýbáme se v prostoru ... 94 // Poznáváme prostor všemi smysly...96 // Chápání prostoru podporuje celkový vývoj ...98 // Kapitola V. Experimentujeme s pohybem...100 // Pohyb - základní forma myšlení ... 101 // Pohybem ? sebedůvěře... 101 // Pohyb rozvíjí fantazii a řeč... 102 // Pohyb rozvíjí sociální vztahy... 102 // Motivace ? pohybu - jsme venku... 103 // Motivace ? pohybu - jsme uvnitř... 104 // Hry a činnosti pro rozvoj tělesně- // -pohybové inteligence...105 // Pohybové příběhy... 105 // Pohybové příběhy o zvířátkách... 106
Pantomima - smysluplná pohybová hra... 109 // Rýmování s pohybem... 110 // Pohybové hry na nej různější způsoby... 111 // Kapitola VI. Poznáváme přírodu...116 // Umožněme dětem utvářet si obraz světa... 117 // Setkávání s přírodou a rozvíjení pocitů v přírodě ... 118 // Děti zkoumají a učí se ... 118 // Hry a činnosti pro rozvoj přirozené inteligence...120 // Přírodovědění živé přírody - v lese... 120 // Přírodovědění živé přírody - na zelené louce... 125 // Přírodovědění živé přírody - v kouzelném světě rostlin... 127 // V kouzelném světě rostlin... sázení, vyrůstání a sklízení... 128 // Objevujeme svět květin... 131 // Přírodovědění živé přírody - proč jsou děti rozenými // přírodovědci... 133 // V kouzelné říši zvířat... 134 // Přírodovědění neživé přírody - vnímáme, poznáváme a prožíváme // čtyři elementy... 138 // Voda... 138 // Vzduch... 145 // Oheň... 148 // Země... 151 // Přírodovědění neživé přírody - kamínkové zážitky ... 154 // Pískohrátky ... 157 // Počasí... 158 // Světlo a stín ... 161 // Hluk a zvuk... 162 // Nebe, prostor a sny... 164 // Kapitola VIL Prožíváme nekonečno // 167 // Hry a činnosti pro rozvoj duchovní inteligence...169 // Rituály ... 169 // Roční koloběh svátků... 170 // Biblické příběhy... 171 // Dilematy ? rozvoji hodnot... 172 // Filozofické hovory - kde bydlí Bůh? ... 172 // Klidné okamžiky
a hledání oáz... 172 // Poznáváme posvátná místa všemi smysly... 173 // Poznáváme „svaté“ předměty... 174 // Stvoření ... 174 // Kapitola VIII. Poznáváme řeč srdce...184 // 1. nášlapný kámen: rozpoznáváme vlastní pocity ... 185 // 2. nášlapný kámen: učíme se ovládat své emoce ... 186 // 3. nášlapný kámen: učíme se zvládat konflikty... 186 // 4. nášlapný kámen: konáme na podnét pocitů... 186 // 5. nášlapný kámen: učíme se soucítit s druhými ... 187 // 6. nášlapný krok: poznáváme umění vztahů... 187 // Emoční inteligence jako pestrý úkol ... 187 // Hry a činnosti pro rozvoj emoční inteligence...189 // Na závěr: na čem opravdu záleží... 195 // Seznam literatury...196
(OCoLC)879564981
cnb002572670

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC