Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
vydanie prvé
Brno : Tribun EU, 2015
228 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-263-0989-5 (brožováno)
180 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 215-228
001420900
1 Z histórie medicíny // 2 Anatomické poznámky // 2.1 Stavba a funkcia neurónu // 2.2 Anatómia svalu // 2.3 Anatomické poznámky // 2.4 Anatómia lebky a mozgu // 2.5 I Hlavové nervy // 2.6 Anatómia chrbtice a miechy // 2.7 Autonómny nervový systém // 3 Základné pojmy v neurológii // 3.1 Svalový tonus // 3.2 Hyperkinézy // 3.3 Citlivosť a jej poruchy // 3.4 Symbolické funkcie a ich poruchy // 3.5 Poruchy chôdze // 3.6 Vedomie a jeho poruchy // 3.7 Meningeálny syndróm // 3.8 Vyšetrovanie reflexov // 3.9 Vnútrolebečná hypertenzia // 3.10 Syndróm vnútrolebečnej hypotenzie // 3.11 Edém mozgu // .3.12 Mozgová smrť // 3.1.3 Orientačné neurologické vyšetrenie v záchrannej službe // 4 Základné vyšetrenie pacienta // 4.1 Anamnéza // 4.2 Objektívny nález - status praesens generalis // 5 Vyšetrovacie metódy v neurológii 79 // 5.1 Vyšetrenie mozgomiechového moku 79 // 5.2 Elektrorncefalografia 81 // 5.3 I Elektromyografia (KMG) 83 // 5.4 Evokované potenciály (EP) 84 // 5.5 Neurorádiologické vyšetrovacie metódy 85 // 5.6 Zobrazovacie metódy nepoužívajúce ionizujúce žiarenie 93 // 6 Vrodené vývinové chyby centrálneho nervového systému 100 // 6.1 Etiológia vrodených vývinových chýb nervového systému 101 // 6.2 Kraniostenóza (kraniosynostóza) 103 // 6.3 Hydrocefalus 104 // 6.4 Kraniálny dysrafizmus 106 // 6.5 Spinálny dysrafizmus 108 // 6.6 Vrodené nádory 110 // 7 Nádory nervového systému 114 // 7.1 Biologické osobitosti intrakraniálnych nádorov 115 // 7.2 Etiopatogenéza a výskyt nádorov nervového systému 116 // 7.3 Subjektívne príznaky intrakraniálnej hypertenzie 117 // 7.4 Objektívne príznaky intrakraniálnej hypertenzie 117 // 7.5 Ložiskové príznaky supratentoriálnych nádorov 118 // 7.6 Ložiskové príznaky infratentoriálnych nádorov 120 // 7.7 Diagnostická mozgových nádorov 121 // 7.8 Najčastejšie supratentoriálne nádory 122 //
7.9 Nádory postihujúce miechu a chrbticu 128 // 8 Cievne ochorenia mozgu 134 // 8.1 Epidemiológia cievnych porúch mozgu 134 // 8.2 Klinický obraz a diagnostika cievnych mozgových porúch 135 // 8.3 Morfologická klasifikácia CMP 136 // 8.4 Liečba cievnych mozgových príhod 143 // 9 Degeneratívne ochorenia nervovej sústavy 145 // 9.1 Klasifikácia hereditárnych degeneratívnych nervových ochorení 145 // 9.2 Alzheimerova choroba 146 // 9.3 Amyotrofická laterálna skleróza 149 // 9.4 Parkinsonova choroba (PCH) 151 // 10 Demyelinizačné ochorenia nervového systému 157 // 10.1 Sclerosis multiplex 157 // 11 Zápalové ochorenia nervovej sústavy 163 // 11.1 Zápal mozgových obalov (meningitida) 163 // 11.2 Zápaly mozgu a miechy 166 // 11.3 Besnota 168 // 11.4 Poliomyelitis anterior acuta 169 // 11.5 Tetanus 170 // 11.6 Botulizmius 170 // 12 Epilepsia 173 // 12.1 Epidemiológia epilepsie 174 // 12.2 Klinický obraz, epileptických záchvatov 174 // 12.3 Etiopatogenéza epilepsie 175 // 12.4 Klasifikácia epileptických záchvatov 177 // 13 Bolesť hlavy 183 // 13.1 Primárne bolesti hlavy 183 // 1.3.2 Sekundárne bolesti hlavy 185 // 1.3.3 Medicínsky závažné bolesti hlavy 190 // 14 Vertebrogénne ochorenia 193 // 14.1 Rozdelenie vertebrogénnych porúch 19.3 // 14.2 Diagnostika vertebrogénnych porúch 195 // 14.3 Degeneratívne ochorenia medzistavcovej platničky 198 // 14.4 Spondylartróza 208 // 14.3 Stenóza spinálneho kanála 209 // 14.6 Spondylolistéza 211 // 15 Zoznam bibliografických odkazov 215
cnb002752855

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC