Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Vydání 1.
Praha : Triton, 2010
428 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-365-3 (vázáno)
angličtina
Obsahuje bibliografii a rejstřík
001420961
1. kapitola: SEKTY A SYNDROM ZAVRŽENÍ RODIČE -- Podobnosti mezi sektami a programováním SZR -- Srovnání Liftonovy reformy myšlení se syndromem zavržení rodiče -- Rozdíly mezi programováním v sektě a dětmi se SZR -- Závěrečné poznámky -- 2. kapitola: ODLOUČENÍ DÍTĚTE OD ZAVRHUJÍCÍHO JEDINCE -- Dilemata týkající se odloučení dítěte od zavrhujícího jedince -- Program přechodových míst -- Tři úrovně přechodových míst -- Šest fází přechodu -- Další poznámky k programu přechodových míst -- Závěrečné poznámky -- 3. kapitola: OBECNÉ TERAPEUTICKÉ ÚVAHY -- Osobnost terapeuta -- Vztah terapeut klient -- Videonahrávky -- Dětská potřeba direktivního přístupu a dětská touha po nařízení kontaktu Význam spolupráce jediného terapeuta s celou rodinou -- Kolizní opatrovník a zastánce práv dítěte -- Proč by terapeut měl automaticky disponovat soudním příkazem -- Obecné zásady práce se zavrhujícím rodičem -- Zavrhující rodič -- Obecné zásady práce s dítětem se SZR -- Některé obecné zásady práce se zavrženým rodičem -- Přístup„tabula rasa" -- Klinický příklad -- Závěrečné poznámky -- 4. kapitola: PARANOIA -- Co je paranoia -- Všudypřítomná paranoia -- Těžké psychické poruchy v rodinné anamnéze paranoiků -- Výběr utiskovatele paranoikem -- Pravděpodobnost a paranoidní jedinci -- Projekce u paranoidních jedinců -- Přehnané zjednodušování u paranoiků -- Rezistence
paranoidních bludů vůči změně a/nebo konfrontaci s realitou -- Nízká sebeúcta paranoidních jedinců -- Krutost paranoidních jedinců -- Hysterie a šíření paranoie -- Psychologické testy pro detekci paranoie -- Paranoidní lstivost a psychopatické chování -- Paranoia a právní systém -- Indukovaná paranoia („folie á deux") -- Léčba paranoie -- 5. kapitola: SCÉNÁŘ OČERŇOVÁNÍ -- Úvod -- Dvě základní složky scénáře očerňování -- Psychodynamické faktory ve scénáři očerňování dítětem -- Vytváření reakcí -- Identifikace s agresorem -- Identifikace s idealizovanou osobou -- Ventilování hosti lity -- Moc -- Intervence u scénáře očerňování -- Konfrontační přístup -- Manévr redukce studu a trapnosti -- Zmírnění strachu z trestu od zavrhovaného rodiče -- Manévr Jo umíš jenom papouškovat?" -- Obětní beránek -- Apelování na inteligenci dítěte -- Povzbuzení dítěte ke konfrontaci se zavrhujícím rodičem -- Dítě se SZR v roli oběti -- Očerňování jako sebezničující počin -- Princip transplantace orgánu -- Rebelující adolescent a scénář očerňování -- Společný výskyt SZR a zneužívání/zanedbávání -- 6. kapitola: CHABÉ, POCHYBNÉ A ABSURDNÍ RACIONALIZACE -- HANOBÍCÍCH NADÁVEK -- Úvod -- Klinické příklady -- Právní zástupci a pochybné racionalizace při SZR -- Intervence u pochybných racionalizací -- 7. kapitola: CHYBĚJÍCÍ AMBIVALENCE -- Úvod -- Klinické příklady
-- Intervence u chybějící ambivalence -- 8. kapitola: JEV TZV. NEZÁVISLÉHO USUZOVATELE -- Úvod -- Klinické příklady -- Intervence u jevu tzv. nezávislého usuzovatele -- 9. kapitola: AUTOMATICKÁ PODPORA PROGRAMUJÍCÍHO RODIČE V RODIČOVSKÉM KONFLIKTU -- Úvod -- Klinické příklady -- 10. kapitola: ABSENCE POCITU VINY NAD KRUTOSTÍ VŮČI -- ZAVRŽENÉMU RODIČI NEBO JEHO VYKOŘISŤOVANÍ -- Definování termínů -- Svědomí -- Morálka -- Etika -- Ctnost -- Vina -- Vina a dítě se SZR -- Potřeba navození viny u dětí se SZR -- Schopnost prožívat vinu: teorie vývoje -- Úvod -- Geneticko-neurologický podklad -- Imprinting (vtištění) -- Stadium slast 6o/esr -- Stadium studu -- Stadium viny -- Další mechanismy viny -- Potvrzení teorie -- Význam teorie pro SZR -- Psychopatie -- Úvod -- Nekonformnost vůči společenskému řádu -- Automatická platnost principu slasti -- Absence pocitu studu a viny -- Absence empatie a soucitu -- Impulzivita -- Porucha navazování stabilních mezilidských vztahů -- Podvádění -- Promyšlené manipulování druhými -- Ventilování hněvu a sadismus -- Nezodpovědnost -- Nepřítomnost loajality a zrada -- Neodrazující působení trestu -- „Účel světí prostředky" -- Hrdost na vlastní asociální chování -- Nezralost -- Racionalizace -- Závěrečné poznámky -- Klinické příklady psychopatického chování dětí se SZR -- Posilování svědomí u dětí postižených SZR -- Obecné klinické
úvahy -- Klinické příklady intervencí upevňujících svědomí dětí se SZR Jak pomoci dětem se SZR se zmírněním pocitu viny -- Odvolání vs. doznání -- Rozvíjení úcty -- Omluva -- Odměňování, ukázňování a trestání -- Odškodnění -- „Není to tvoje vina" -- Práce s patologickou vinou -- Projevy patologické či nadměrné viny -- 11. kapitola: PŘEVZATÉ SCÉNÁŘE -- Úvod -- Klinické příklady -- Terapeutická práce s převzatými scénáři -- Závěrečné poznámky -- 12. kapitola: ROZŠÍŘENÍ ZÁŠTI NA PŘÍBUZNÉ A PŘÁTELE -- ZAVRHOVANÉHO RODIČE -- Úvod -- Hysterie -- Úvod -- Citové výbuchy -- Přehnané reagování -- Neopodstatněné předvídání nebezpečí -- Dramatizování -- Usilování o pozornost -- Narušený úsudek -- Obětní beránek jako zdroj ventilování vzteku -- Potenciál šíření -- Násobení příznaků při soudním procesu -- Klinické příklady -- Terapeutické zásahy proti šíření zášti -- Klinické příklady -- 13. kapitola: PRÁCE SE ZAVRHUJÍCÍM RODIČEM -- Úvod -- Závěrečné poznámky -- 14. kapitola: PRÁCE SE ZAVRHOVANÝM RODIČEM -- Úvod -- Zmatek a vina -- Pocity bezmocného vzteku -- Bezvýchodná situace -- Právní zástupci a právní systém -- Terapeuti -- Školy -- Sexuální zneužívání jako druhotný příznak syndromu zavržení rodiče -- Role nového partnera a dalších „spojenců" zavrhujícího rodiče -- Psychodynamika zavrhovaného rodiče -- Jak pomoci
pasivním zavrhovaným rodičům -- Nový partner zavrhovaného rodiče -- Struktura terapie -- Jak jednat, když zavrhovaný rodič kritizuje zavrhujícího rodiče -- Postup zástupného deprogramování -- Klinické příklady využití postupu zástupného deprogramování -- Závěrečné poznámky -- 15. kapitola: Veřejné odvolání a usmíření -- Dláždění cesty k veřejnému odvolání -- Otázka pomalého vs. rychlého přechodu od zavrhujícího rodiče -- k zavrhovanému -- Takto ne: jitření ran a prodlévání nad minulostí -- Podvádění a vydírání při programování -- Přisouzení viny zavrhujícímu jedinci -- Dotazování dětí se SZR, proč se připojily ke scénáři očerňování -- Princip zástupného uspokojení -- Závěrečné poznámky -- Závěrečné poznámky -- Přílohy -- Příloha 1 , -- Příloha 2 -- Literatura -- Autorský rejstřík -- Doslov věnovaný PhDr. Eduardu Bakalářovi, CSc
(OCoLC)670481583
cnb002120948

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC