Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum : Fakulta humanitních studií, 2015
326 stran : formuláře ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 9788024629681 (ebook)
ISBN 8024629682 (ebook)
ISBN 978-80-246-2931-5 (Karolinum ; brožováno)
ISBN 978-80-87398-62-3 (Fakulta humanitních studií ; brožováno)
Orální historie a soudobé dějiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Název publikace odkazuje na myšlenku amerického historika Michaela Frische, že orální historie je přístupem ke vnímání a pojímání minulosti, který se symbolicky nachází mezi "laickou" individuální či kolektivní pamětí a "velkými" politickými dějinami. Kniha nejen široké badatelské obci, ale i zájemcům z řad laické veřejnosti představuje problematiku orální historie v jejích teoretických a praktických perspektivách. Druhé a doplněné vydání tohoto manuálu se snaží podat aktuální pohled na problematiku orální historie jakožto interdisciplinární metody ....
Částečně anglický a slovenský text, anglické, německé a španělské resumé
Popsáno podle tištěné verze
001420997
Předmluva ke 2. vydání // Úvod // 1. CO JE TO ORÁLNÍ HISTORIE? // Orální historie a její definice // Orální historie mezi metodou a oborem // Orální historie jako metoda kvalitativního historického výzkumu // „Objektivní“ versus „subjektivní“ fakta // Možnosti a limity orální historie // 2. ORÁLNÍ HISTORIE A JEJÍ VÝVOJ // O dějinách… // … a využití lidských svědectví // Zrození orální historie – Spojené státy americké // Velká Británie – orální historie na křižovatce sociálních dějin // Itálie – ke kořenům věcí: orální historie a mikrohistorie // Německo – těžké „vyrovnávání se s minulostí“ // Francie – dědictví školy Annales // Kanada – o velkém paradoxu // Finsko – orální historie v zemi lesů a tisíce jezer // Postsovětské orální historie a jejich kořeny: příklad Ruska, Ukrajiny a pobaltských zemí (Lotyšsko a Estonsko) // Indie – v rozpacích nad soudobými „dějinami nezávislosti“ // Čína – orální historie v říši středu // Brazílie jako příklad vývoje latinskoamerické orální historie // Expanze a institucionalizace // Zrození a vývoj mezinárodní komunity: International Oral History Association (IOHA) // Strasti a slasti české orální historie // 3. ORÁLNÍ HISTORIE A STUDIUM PAMĚTI // Metamorfózy paměti // Paměť a orální historie // Specifika selektivity paměti(í) // 4. INTERVIEW A ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH // Interview // Životní příběh (životopisná vyprávění) // 5. ROZHOVOR // Příprava rozhovoru // Tazatel // Výběr narátorů // Kontaktování narátorů // Přípravný rozhovor // Místo rozhovoru // Příprava techniky // Vedení rozhovoru // Záznam/protokol o rozhovoru // Přepis rozhovoru // Redakce rozhovoru //
6. ANALÝZA ROZHOVORŮ // Východiska analýzy a interpretace rozhovorů // Narátorova vlastní analýza a interpretace // „Cesty historikovy“ při analýze rozhovorů // Obsahová a psychologická analýza rozhovorů // 7. INTERPRETACE ORÁLNĚHISTORICKÝCH PRAMENŮ // Proč interpretovat? // Některé otazníky nad možností interpretace v orální historii // Hledisko pravdy a vytváření mýtů v orálněhistorické interpretaci // 8. ETIKA A LEGISLATIVA V ORÁLNÍ HISTORII // Etické zásady vedení orálněhistorického výzkumu // Orální historie a legislativa České republiky // Místo závěru aneb Perspektivy a limity ve „fázi uznání“…? // Přílohy // Seznam pramenů a literatury // O autorech // Summary // Resumen // Resümee // Jmenný rejstřík
(OCoLC)909894754
(OCoLC)913563922
cnb002684775

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC