Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.2) Půjčeno:111x 
BK
Vydání třetí
Praha : Portál, 2015
791 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0899-0 (vázáno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 765-783 a rejstřík
001421040
Úvod ...11 // ČÁST I // Metodologické otázky ...13 // 1 Psychodiagnostika, diagnostická metoda, // diagnostická činnost ...13 // 2 Psychometrické vlastnosti psychodiagnostických metod ...15 // 2.1 Objektivita ...15 // 2.2 Standardizace ...16 // 2.3 Reliabilita ...17 // 2.4 Validita ...18 // 3 Vývoj psychologické diagnostiky ...19 // 4 Zvláštnosti dětské diagnostiky ...24 // 4.1 Situace psychologického vyšetření ...24 // 4.2 Struktura a průběh vyšetření ...26 // 5 Klasifikace psychodiagnostických metod ...29 // ČÁST II // Klinické metody ...31 // 1 Pozorování ...32 // 2 Rozhovor ...36 // 3 Anamnéza ...44 // 4 Analýza spontánních produktů ...47 // ČÁST III // Testové metody ...49 // 1 Vývojové škály ...49 // 1.1 Zvláštnosti diagnostiky dětí útlého věku .... 51 // 1.2 Gesellovy vývojové škály // 1.3 Biihlerové-Hetzerové Kleinkindertest ...65 // 1.4 Škály N. Bayleyové - Bayley Scales of Infant // Development (BSID) ...66 // 1.5 Mnichovská vývojová diagnostika // 1.6 Griffithové škála ...71 // 1.7 Interpretace výsledků obecných vývojových škál // a odhad vývojové prognózy ...72 // 1.8 Současné trendy vývojové diagnostiky // 1.9 Testy kognitivních schopností v útlém věku ...79 // 1.10 Novorozenecké škály // 1.11 Vývojová diagnostika u nás ...85 // 2 Inteligenční testy a soubory // 2.1 Měření inteligence u dětí // 2.2 Individuálně administrované inteligenční soubory // 2.3 Jednodimenzionální individuální inteligenční testy ...124 // 2.4 Skupinově použitelné inteligenční testy ...127 // 2.5 Jednodimenzionální skupinově využitelné inteligenční testy ...130 //
3 Testy speciálních schopností, znalostí a dovedností ...137 // 3.1 Percepční testy ...J27 // 3.1.1 Testy zrakové percepce ...137 // 3.1.2 Testy sluchové percepce ...147 // 3.1.3 Testy percepční zátěže ...152 // 3.2 Hodnocení motorických schopností a laterality ...152 // 3.3 Hodnocení pozornosti // 3.4 Hodnocení paměti // 3.4.1 Testy neverbální paměti // 3.4.2 Testy verbální paměti ...170 // 3.4.3 Komplexní paměťové testy ...172 // 3.4.4 Hodnocení metapaměti ...175 // 3.4.5 Jiné možnosti vyšetření paměti u dětí předškolního a školního věku // 3.5 Hodnocení řeči a jazykových schopností // 3.6 Diagnostika školních schopností a dovedností // 3.7 Hodnocení sociálních dovedností // 3.8 Testy znalostí a obecné informovanosti // 4 Neuropsychologické soubory a metody ...202 // 4.1 Dětská neuropsychologie ...202 // 4.2 Neuropsychologická diagnostika ...207 // 5 Projektivní metody ...236 // 5.1 Verbální projektivní metody ...239 // 5.2 Grafické projekční metody ...262 // 5.3 Techniky volby (manipulační) ...262 // 6 Kresebné techniky ...271 // 6.1 Kresba sloužící jako odhad celkové úrovně // rozumových schopností ...272 // 6.2 Kresba zhodnocující úroveň senzomotorických dovedností ...281 // 6.3 Projektivní kresebné metody ...286 // 6.3.1 Kresebné tematické techniky ...287 // 6.3.2 Techniky dokreslování předlohy ...314 // 6.4 Kresebné testy kreativity ...316 // 7 Dotazníky ...319 // 7.1 Jednodimenzionální dotazníky ...323 // 7.2 Vícedimenzionální dotazníky ...340 // 7.3 Dotazníky pro rodiče a vychovatele ...360 // 8 Objektivní testy osobnosti ...364 // 9 Posuzovací škály ...372 // 9.1 Škály sebehodnocení ...374 // 9.2 Škály hodnocení chování jiných osob ...384 // 9.3 Škály hodnocení skupiny, resp. pozice jedince ve skupině ..391 // 9.4 Škály hodnocení zájmů ...396 //
ČÁST IV // Speciální otázky dětské diagnostiky ...399 // úvod ...399 // 1 Poruchy inteligence ...400 // 1.1 Mentální retardace ...400 // 1.1.1 Diagnostické postupy ...400 // 1.2 Diferenciální diagnostika ...409 // 1.3 Demence u dětí ...411 // 2 Smyslově a motoricky postižené děti ...413 // 2.1 Obecná pravidla hodnocení zdravotně postižených dětí ...413 // 2.2 Zrakově postižené dítě ...417 // // 2.3 Sluchově postižené dítě ...434 // 2.4 Pohybově postižené dítě ...451 // 3 Poruchy řeči ...460 // 3.1 Vývojové poruchy řeči // 3.2 Získané poruchy řeči ...473 // 3.3 Poruchy plynulosti řeči ...// 4 Neuropsychologické vyšetření ...489 // 4.1 Identifikace dětí s organickým postižením CNS ...489 // 4.2 Neuropsychologické nálezy u některých vývojových poruch // a neurologických onemocnění ...// 4.3 Hypotézy o povaze postižení ...// 4.4 Odhad premorbidní úrovně ...// 4.5 Návrh plánu léčby a rehabilitace, úvahy o prognóze ...511 // 5 Pervazivní vývojové poruchy a dětské psychózy ...513 // 5.1 Pervazivní vývojové poruchy (dle MKN-10 dg. F 84) ...513 // 5.2 Dětské psychózy ...539 // 6 Psychosomatické poruchy ...// 6.1 Diagnostika psychosomatických poruch a onemocnění ...545 // 6.2 Diferenciální diagnóza ...548 // 6.3 Specifické problémy u některých vybraných // psychosomatických poruch ...// 7 Neurotické a emoční poruchy ...580 // 7.1 Úzkostné poruchy ...581 // 7.2 Deprese a bipolární porucha v dětství ...601 // 7.2.1 Deprese ...gOi // 7.2.2 Bipolární porucha u dětí (maniodepresivní porucha) ...615 // 8 Diagnostika závislostí: nikotin, ethyl, drogy, gambling ...616 // 9 Diagnostika školní zralosti ...624 //
10 Specifické poruchy učení ...631 // 10.1 Psychologická diagnostika školní neúspěšnosti ...631 // 10.2 Specifická porucha čtení ...631 // 10.3 Specifické poruchy psaní a pravopisu ...647 // 10.4 Preventivní diagnostika specifických poruch čtení a psaní ..652 // 10.5 Specifická porucha počítání ...658 // 10.6 Sebehodnocení a sociální pozice dítěte se specifickou poruchou učení // 10.7 Vývojové proměny specifických poruch učení a jejich důsledků v adolescenci ...663 // 11 Specifické poruchy chování 12 Poradenství pro volbu povolání ...679 // 13 Sociální vztahy, adaptace, deprivace ...694 // 13.1 Následky zátěží, traumat a špatného zacházení s dětmi ...694 // 13.2 Děti ohrožené prostředím ...702 // 13.2.1 Rizikové faktory vztahové patologie v rodině ...703 // 13.2.2 Diagnostické postupy v případě podezření // na špatné zacházení s dítětem ...707 // 13.2.3 Zanedbávání dítěte a psychická deprivace ...709 // 13.2.4 Týrání ...711 // 13.2.5 Sexuální zneužívání ...718 // 13.2.6 Můnchhausenův syndrom v zastoupení ...720 // 13.3 Vodítka ? terapii ...721 // 14 Rodinná diagnostika ...721 // 14.1 Rodinný rozhovor a pozorování rodinné interakce ...723 // 14.2 Individuálně administrované metody ...729 // 14.3 Specifické techniky rodinné diagnostiky ...730 // 15 Forenzní diagnostika ...736 // 15.1 Okruhy problémů, jež nejčastěji řeší // psychologové jako soudní znalci ...738 // 15.2 Ukázka soudního posudku (zestručněno) ...741 // ČÁST V // Psychologická dokumentace a psychologický nález ...747 // 1 Příklad formuláře používaného pro psaní nálezu ...748 // 2 Obsahové a formální zásady pro psaní nálezů ...750 // 2.1 Obsahové zásady ...750 // 2.2 Formální zásady ...753 // Slovníček ...759 // Literatura ...765 // Rejstřík testů ...785
cnb002721100

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC