Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2014
541 stran : ilustrace ; 22 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2813-4 (vázáno)
ISBN 978-80-246-2893-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-246-2893-6 (online ; epub)
Orální historie a soudobé dějiny
Obsahuje bibliografii na stranách 511-534 a bibliografické odkazy
Dějiny tzv. normalizace a transformace se v poslední době stávají velmi populárním a diskutovaným tématem nejen uvnitř odborné komunity, ale i v řadách široké veřejnosti. Tomuto zájmu jde vstříc předkládaná kolektivní monografie, která volně navazuje na předešlou knihu z dílny Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i. (Obyčejní lidé…? Praha, Academia 2009). Příběhy (ne)obyčejných profesí představují osudy a vzpomínky mužů a žen vykonávajících několik zdánlivě „obyčejných“ profesí. V podobě interpretačních studií kniha zachycuje zkušenosti příslušníků tzv. silových složek (armáda, bezpečnost/policie, hasiči), zaměstnanců (především žen) pracujících ve službách (pohostinství, maloobchod, zdravotnictví) i v tzv. svobodných profesích (zde na příkladu výtvarných umělců a umělkyň). Stranou nezůstali ani příslušníci hospodářského a dílem také kulturního managementu a v neposlední řadě ti, jejichž osudy jsou spojeny s agrárním sektorem a světem venkova.
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001421042
Miroslav Vaněk, Lenka Krátká : ÚVOD, aneb proč nás stále zajímají životní příběhy // Hana Bortlová-Vondráková : „CO JSTE, HASIČI, CO JSTE DĚLALI…“ Proměny a konstanty jedné profese // Jiří Hlaváček : ,,COPAK JE TO ZA VOJÁKA…“ aneb Malá sonda do života příslušníků Československé (lidové) armády po roce 1968 // Pavel Mücke : JMÉNEM ZÁKONA! Malé zamyšlení nad životními příběhy příslušníků policejních sborů // Miroslav Vaněk : „JAK JSME BUDOVALI SOCIALISMUS A POTOM KAPITALISMUS,…" TAK JSTE TO MYSLEL? Profesní osudy hospodářských elit v době tzv. normalizace a na počátku transformace // Lenka Krátká : Z PRAHY AŽ NA KONEC SVĚTA Životní pouť pracovníků zahraničního obchodu // Radek Diestler : PRO PÁR ŠPINAVEJCH ZLAŤÁKŮ, PRO FALEŠNOU SLÁVU Proměny managementu české populární hudby ve druhé polovině 20. století // Lenka Krátká : CHRÁNIT SI SVÉ TUŽKY A ŠTĚTCE Proměny podmínek života a práce lidí, kteří se věnují výtvarnému umění // Přemysl Houda : SOCIALISTICKÉ POHOSTINSTVÍ: IDEÁL VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ ZDEVASTOVÁN PRAXÍ... // Martin Franc : O ŽENÁCH ZA PULTEM // Petra Schindler-Wisten : POZOR VIZITA! Sonda do života zdravotních sester v období tzv. normalizace a transformace // Lukáš Valeš : ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ÉŘE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU A EKONOMICKÉ A SPOLEČENSKÉ TRANSFORMACE // BIBLIOGRAFIE A POUŽITÉ PRAMENY // RÉSUMÉ: WHY WE ARE STILL INTERESTED IN LIFE STORIES // SEZNAM POUŽITÝCH FOTOGRAFIÍ
(OCoLC)900886444
(OCoLC)900135794
cnb002632056

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC