Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
EB
2., aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Grada, 2014
268 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5037-8 (brožováno)
Manažer
Obsahuje bibliografii na stranách 264
V knize se dozvíte, jak vytvořit nabídku konkurenceschopného sortimentu služeb a tyto služby úspěšně poskytovat zákazníkům. Publikace uznávané české odbornice je určena marketingovým manažerům a specialistům komerčních firem, neziskových organizací, pracovníkům veřejného sektoru a studentům VŠ. Publikace s mnoha příklady a návody pro praxi obsahuje nejnovější poznatky o marketingových strategiích, internetové marketingové komunikaci. Zabývá se rovněž kvalitou ve službách, specifiky marketingu neziskových organizací či marketingem obcí. Nové vydání knížky je rozšířeno o strategii balíčků služeb a strategii obrany proti krizi a pro zvýšení konkurenceschopnosti služeb včetně závěrů vlastního výzkumu, více se zaměřuje na moderní formy komunikace..
Anglické resumé
001421078
O autorce 9 // Úvod 11 // 1. Co jsou služby 13 // 1.1 Poskytovatelé služeb 14 // 1.2 Historický vývoj pohledu na služby 13 // 1.3 Vlastnosti služeb 16 // 1.4 Význam marketingu v konkurenčním prostředí 20 // 1.5 Marketingový mix ve službách 21 // 1.6 Klasifikace služeb 23 // 1.7 Specifické vlastnosti marketingu veřejného sektoru 26 // 2. Strategické plánování ve službách 29 // 2.1 Strategický marketing 30 // 2.2 Marketingové strategické plánování 31 // 2.3 Postup marketingového strategického plánování 32 // 2.3.1 Tržní segmentace 35 // 2.3.2 Marketingový audit 37 // 2.3.3 Vytvoření poslání organizace 45 // 2.3.4 Stanovení cílů organizace 46 // 2.3.5 Analýza trendů 47 // 2.3.6 Vytváření scénářů 50 // 2.3.7 Vytvoření strategie 51 // 2.3.8 Zavádění a kontrola 57 // 3. Marketingový výzkum ve službách 59 // 3.1 Podstata a potřeba marketingového výzkumu ve službách 60 // 3.1.1 Marketingový výzkum 60 // 3.1.2 Důvody vyloučení marketingového výzkumu ve službách 64 // 3.1.3 Oblasti využití marketingového výzkumu 65 // 3.2 Metodika marketingového výzkumu 69 // 3.2.1 Definování problému a výzkumných cílů 69 // 3.2.2 Sestavení plánu výzkumu 70 // 3.2.3 Implementace plánu, sběr a analýza dat 75 // 3.2.4 Interpretace výsledků 75 // 4. Produkt ve službách 77 // 4.1 Produkt služba 78 // 4.1.1 Analýza nabídky služeb 78 // 4.2 Strategie produktu služby 82 // 4.2.1 Tvorba portfolia produktu služby 83 // 4.2.2 Sestavování balíků služeb a jejich programování 86 // 4.3 Životní cyklus produktu služba 87 // 4.3.1 Vývoj nových služeb 88 // 4.3.2 Stažení služby z trhu 91 // 3. Ceny služeb 93 // 3.1 Porozumění tvorbě cen 94 // 5.1.1 Co je cena 94 // 5.2 Faktory ovlivňující ceny služeb 96 // 5.2.1 Klasifikace služeb pro cenové účely 98 // 5.3 Cenová strategie 99 //
5.4 Metody stanovení cen služeb 102 // 5.4.1 Taktika tvorby cen 103 // 5.4.2 Výběr vhodné cenové taktiky 105 // 5.5 Tvorba cen v sektoru veřejných služeb 108 // 6. Distribuce služeb 111 // 6.1 Distribuce a distribuční politika 112 // 6.1.1 Distribuční cesty a jejich uspořádání 1 12 // 6.2 Flexibilita služeb 117 // 6.2.1 Flexibilita produkce 117 // 6.2.2 Flexibilita spotřeby 118 // 6.3 Zásady řízení fyzické distribuce hmotných prvků služeb 120 // 7. Komunikační mix služeb 125 // 7.1 Komunikační strategie 126 // 7.1.1 Postup při marketingové komunikační strategii 127 // 7.2 Nástroje komunikačního mixu 130 // 7.2.1 Reklama 130 // 7.2.2 Osobní prodej 135 // 7.2.3 Podpora prodeje 136 // 7.2.4 Public relations 137 // 7.2.5 Přímý marketing 138 // 7.2.6 Internetová komunikace 140 // 7.2.7 Marketing událostí (event marketing) 143 // 7.2.8 Guerilla marketing 145 // 7.2.9 Virální (virový) marketing 146 // 7.2.10 Productplacement 146 // 7.2.11 Marketing na sociálních sítích 147 // 8. Lidé ve službách 151 // 8.1 Podíl lidí na nabídce služeb 152 // 8.2 Význam zaměstnanců pro nabídku služeb 156 // 8.2.1 Efektivní využívání pracovní síly 157 // 8.3 Řízení pracovních sil 157 // 8.3.1 Systém kontrol spojený s prodejem 162 // 8.3.2 Interní marketing 162 // 8.3.3 Omezování závislosti na lidských zdrojích 164 // 9. Materiální prostředí 167 // 9.1 Vliv materiálního prostředí 168 // 9.1.1 Řízení materiálního prostředí ve službách 170 // 9.1.2 Prvky řízení materiálního prostředí a atmosféry 173 // 9.1.3 Role materiálního prostředí u služeb vykonávaných u zákazníka 177 // 10. Procesy ve službách // 10.1 Význam a úloha procesů ve službách // 10.2 Klasifikace procesů // 10.3 Kritická místa a diagramy procesu poskytování služby //
10.4 Strategie procesů poskytování služby // 10.5 Řízení poptávky // 10.5.1 Řízení spotřebitelské poptávky // 10.6 Produktivita procesů poskytování služeb // 11. Řízení kvality služeb 197 // 11.1 Význam kvality služeb 198 // 11.1.1 Hodnocení kvality služeb z pohledu zákazníka 199 // 11.1.2 Hodnocení kvality služeb z pohledu organizace 202 // 11.2 Stanovení standardů kvality 205 // 1 1.3 Koncepce managementu jakosti 206 // 12. Specifika marketingu neziskových organizací 209 // 12.1 Co jsou neziskové organizace 210 // 12.2 Marketing neziskových organizací 212 // 12.3 Plánování neziskové organizace 216 // 12.4 Odlišné prvky prostředí neziskových organizací 217 // 12.5 Specifické marketingové strategie neziskových organizací 221 // 12.5.1 Strategie fundraisingu 221 // 12.5.2 Cenová strategie neziskových organizací 223 // 12.5.3 Strategie řízení zaměstnanců neziskových organizací . 225 // 12.5.4 Komunikační strategie neziskových organizací 226 // 12.5.5 Strategie partnerství 232 // 12.5.6 Strategie outsourcingu 234 // 12.6 Souvislost mezi neziskovým marketingem a sociálním marketingem 235 // 13. Marketing obcí 239 // 13.1 Marketingová koncepce obce 240 // 13.1.1 Zákazníci obce 241 // 13.1.2 Marketingový výzkum obce 242 // 13.1.3 Strategické marketingové plánování 244 // 13.1.4 Marketingový mix obce 250 // 13.2 Realizace marketingové strategie obce 258 // 13.3 Speciální marketingové strategie obce 262 // Summary 264 // Literatura 265
(OCoLC)879564532
cnb002564837

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC