Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.3) Půjčeno:73x 
BK
První vydání
Brno : Host ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2014
135 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7491-492-8 (Host ; brožováno)
ISBN 978-80-7050-653-0 (Národní knihovna České republiky ; brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 111-114
Anglické resumé
001421203
Obsah // Na úvod...9 // 1. Metodika výzkumu...12 // Kvantitativní část výzkumu...13 // Kvalitativní část výzkumu ...,... 14 // Charakteristika výběrového souboru...15 // 2. Čtenářské chování...16 // Názory détí na čtení knih... 16 // Obliba chození do školy a čtení knih...17 // Baví té čtení knih?... 18 // Četnost čtení knih... 18 // Počet přečtených knih za měsíc ... 19 // Vliv věku a genderu na četnost čtení knih...20 // Proč děti málo čtou?...21 // Kvalitativní pohled na vztah dětí ke čtení a knihám ...21 // Výklad/Interpretace...24 // 3. Čtenářské preference, získávání knih, oblíbené žánry a tituly, oblíbení autoři... 27 // Výběr knihy ke čtení...27 // Způsob získávání knih...29 // Preference typu četby...30 // Žánrové preference...32 // Oblíbené knihy, oblíbení autoři...34 // Kvalitativní pohled na výběr knih ke čtení a čtenářské preference détí...35 // Výklad/Interpretace...37 // 4. Čtenářské zázemí v rodině...39 // Čtenářství rodičů ...39 // Předčítání rodičů dětem...’...42 // Kniha jako dárek...46 // Kvalitativní pohled na vnímání a podporu čtenářství détí ze strany rodičů 47 // Kvalitativní pohled na vliv rodinného zázemí na čtenářství starších dětí...48 // Výklad/Interpretace ...49 // 5. Volný čas a čtenářství dětí...51 // Struktura volnočasových aktivit...52 // Čas věnovaný volnočasovým aktivitám...53
Kvalitativní pohled na trávení volného času a na roli čtení ve volném čase détí . 55 // Výklad/Interpretace ...57 // Děti a elektronické knihy...57 // Kvalitativní pohled na čtení e-knih u českých dětí...59 // Výklad/Interpretace ...60 // 6. Škola a školní četba, školní knihovna...62 // Školní doporučená četba...62 // Školní knihovna ...63 // Kvalitativní pohled na školni knihovny a na podporu čtenářství ve školách 65 // Výklad/Interpretace ...67 // 7. Veřejná knihovna ...68 // Navštěvování veřejné knihovny...68 // S kým chodí děti do knihovny ...72 // Aktivity ve veřejně knihovně...73 // Speciální akce ve veřejné knihovně ...75 // Nabídka veřejné knihovny...76 // Zdroje informací o knihovně...78 // Kvalitativní pohled dětí a rodičů na veřejné knihovny...79 // Výklad/Interpretace ...82 // 8. Srovnání s výzkumy dětského čtenářství doma i v zahraničí...84 // Limity srovnávání jednotlivých výzkumů...84 // České výzkumy dětského čtenářství...85 // Zahraniční výzkumy dětského čtenářství...94 // Použitá literatura — zahraniční výzkumy... 100 // Doporučení podporující čtení pro rodiče, školy a knihovny... 101 // Podpora čtení v rodině...102 // Čtení a škola...105 // Čtení a veřejná knihovna...106 // Summary... 110 // Seznam literatury...111 // Seznam grafů...115 // Seznam příloh...117 // Přílohy...48

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC