Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:22x 
BK
Vydání první
Praha : Slon, 2014
226 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-161-9 (brožováno)
Studie ; 101. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 200-216, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001421229
Obsah // Předmluva 11 // Bibliografická informace 13 // Kapitola 1. // Úvod 15 // 1.1 Texty jako sebepopisy společnosti 15 // 1.2 Čtenář a stroj - dva způsoby přístupu к textům 18 // 1.3 Sociálněvědní analýza textů 20 // Kapitola 2. // Text 22 // 2.1 Co je to text? 22 // 2.2 Psané a mluvené texty 23 // 2.2.1 Odlišnosti mluveného a psaného textu 24 // 2.2.2 Text jako záznam promluvy 28 // 2.3 Transtextové vztahy 28 // 2.4 Čtení textů 33 // 2.5 Základní dimenze analýzy textů 37 // 2.5.1 Analýza významu v jednotkách kratších než včta 37 // 2.5.2 Analýza významu na úrovni véty 42 // 2.5.3 Analýza významu v nadvčtném rozsahu 48 // 2.5.4 Analýza významu na kontextové úrovni 52 // 2.6 Souhrn 56 // Kapitola 3. // Obsahová analýza 57 // 3.1 Co je obsah textu? 58 // 3.2 Kódování 61 // 3.3 Lidský čtenář 65 // 3.3.1 Přístup zakotvené teorie 67 // 3.3.2 Sémioticky orientovaná obsahová analýza 75 // 7 // 3.4 Strojový čtenář - computer assisted text analysis (CATA) 95 // 3.4.1 Frekvenční analýza textů 96 // 3.4.2 Metoda sledování spoluyýskytů slov - příklad analýzy biografických // vyprávění 97 // 3.4.3 Shrnutí metody sledování spoluvýskytů slov 110 // 3.5 Souhrn obsahové analýzy 111 // Kapitola 4. // Analýza diskurzu 113 // 4.1 Co je to diskurz? 114 // 4.2 Analýza diskurzu M. Foucaulta 117 // 4.3 Kritická analýza diskurzu (CDA) 121 // 4.4 Konverzační analýza 128 // 4.4.1 Teorie mluvních aktů
aplikovaná na konverzaci 130 // 4.4.2 Griceova konverzační pragmatika 132 // 4.5 Strojová analýza - diskurzní oblasti v mediální komunikaci 135 // 4.5.1 Data pro analýzu 139 // 4.5.2 Postup analýz)’ 140 // 4.5.3 Způsob interpretace výsledků 141 // 4.5.4 Slovník aktivistických skupin 141 // 4.5.5 „Zázemí’ a „bojiště’ v aktivistickém diskurzu 142 // 4.5.6 Diskuze zjištění 147 // 4.6 Souhrn analýzy diskurzu 150 // Kapitola 5. // Analýza narativů 151 // 5.1 Analýza narativů a sociální védy 151 // 5.2 Co jsou to narativy? 153 // 5.2.1 Minimální definice narativů 154 // 5.2.2 Rozvinutá definice narativů 154 // 5.3 Základní přístupy к analýze narativů 156 // 5.3.1 Strukturalisticlý přístup 157 // 5.3.2 Hermeneuticfý přístup 160 // 5.3.3 Interakcionistický přístup 162 // 5.3.4 Narativní pravda, fiktivní a jaktuální vyprávění 165 // 5.4 Lidští čtenáři vyprávění 168 // 5.4.1 „Evaluační* model Labova a Waletzkébo 168 // 5.4.2 Ricoeurův integratení model vyprávění 176 // 5.5 Strojová analýza narativů - „gramatika příběhů’ a narativní sítě 184 // 5.5.1 „Story grammar’ R. Franzosiho 184 // 5.5.2 Síťová analýza narativů 188 // 5.6 Shrnutí narativní analýzy 194 // Závěr 196 // Použitá literatura 200 // Summary 217 // Rejstřík jmenný 219 // Rejstřík věcný 223
(OCoLC)883371495
cnb002573392

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC