Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vydání první
Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2015
407 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-86696-42-3 (vázáno)
Studie o Těšínsku ; 22
Chronologický přehled
350 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 315-344, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické, německé a polské resumé
001421268
7 ÚVODEM - POZNÁMKY KE KOMPLIKOVANÉMU CÍRKEVNĚ-SPRÁVNÍMU VÝVOJI ČESKÉ ČÁSTI VRATISLAVSKÉ (ARCI)DIECÉZE V NOVOVĚKU A PŘEDSTAVENÍ TÉMATU // 19 PŘEHLED STAVU BÁDÁNÍ, PRAMENY A LITERATURA // 43 CÍRKEVNÍ SPRÁVA NA TĚŠÍNSKU DO VZNIKU GENERÁLNÍHO VIKARIÁTU V ROCE 1770 // 77 SEDES FRIDECENSIS // 77 Vznik frýdeckého arcikněžství a jeho územní rozsah // 84 Vencrabilis sedis Fridecensis bene merit us arcliipresbyter Frýdečtí arcikněží // 109 In haec sede Fridecensi ... Farnosti frýdeckého arcikněžství // 135 NIKDY JSEM VRCHNOSTI NEZAMĚSTNÁVAL, ŽALUJÍCE NA FARNÍKY, ŽE BY Ml NEODDÁVALI, CO BY Ml NÁLEŽELO HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ BENEFÍCIÍ // 136 Celý farní bud unek zpustošený, zahrady bez stromoví i role bez osetí jsem našel Zázemí faráře // 167 Z nichžto přichází panu farářovi každoročně stálé příjmy - desátek a fundace // 217 Koleda na Tři krále faráři od každého náleží. Akcidenční platy // 233 Aby na to kaplana choval. Pomocné duchovenstvo // 243 BAROKNÍ PATRONÁT A JEHO LIMITY // 244 Cui bono? Patronát na frýdeckém panství // 253 Sami se predikanty nečinili a nekázali, věci ku kostelům а k farám náležející oddali. Patronát ve světle rekatolizace Těšínska // 275 Obsazování benefícií // 281 Vir in ecclesia Dei emeritus. Ideál kněze versus realita // 295 ZÁVĚR // 311 PŘÍLOHA - PŘEHLED DUCHOVNÍCH SPRÁVCŮ FRÝDECKÉHO ARCIKNĚŽSTVÍ V LETECH 1654-1770 // 315 SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY // 345 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK // 349 JMENNÝ REJSTŘÍK // 363 MÍSTNÍ REJSTŘÍK // 372 VĚCNÝ REJSTŘÍK // 387 RESUMÉ // 387 Podsumowanie 393 Zusammenfassung 401 Summary

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC