Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
EB
2., doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
144 stran, vii stran obrazových příloh : ilustrace, formuláře ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4345-5 (vázáno)
ISBN 978-80-247-5889-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5890-9 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na stranách 137-142 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001421269
Obsah // // Obsah // Seznam použitých zkratek ... 9 // Předmluva ke 2. vydání... 11 // Úvod ... 13 // 1 Klinická anatomie rovnovážného ústrojí ... 15 // 1.1 Vestibulární receptory ... 15 // 1.2 Vestibulární nerv a jádra, oční pohyby ... 16 // 1.3 Tractus vestibulospinalis ... 17 // 1.3.1 Tractus vestibulospinalis lateralis ... 18 // 1.3.2 Tractus vestibulospinalis medialis ... 18 // 1.4 Řízení očních pohybů a jejich poruchy ... 18 // 1.5 Neuronální spojení vestibulárního aparátu s centrálním nervovým // systémem ... 19 // 1.6 Funkce mozečku ... 19 // 1.7 Projekce vestibulárního systému do mozkové kůry ... 21 // 2 Vyšetřovací metody ... 23 // 2.1 Anamnéza NODECIII ... 23 // 2.2 Audiometrické vyšetření ... 24 // 2.2.1 Tónový audiogram... 24 // 2.2.2 Slovní audiogram ... 24 // 2.2.3 Nadprahová audiometrie ... 24 // 2.2.4 Impedanční audiometrie ... 25 // 2.2.5 Stapediální reflex ... 25 // 2.2.6 Objektivní kmenová audiometrie BERA ... 25 // 2.2.7 Otoakustické emise ... 26 // 2.3 Otoneurometrie ... 27 // 2.3.1 Elektronystagmografie ... 27 // 2.3.1.1 Kalibrace ... 29 // 2.3.1.2 Spontánní nystagmus ... 29 // 2.3.1.3 Kalorizace ... 30 // 2.3.2 Počítačové vyhodnocení elektronystagmogramu ... 34 // 2.3.2 1 Rotační test... 36 // 2.3.2.2 Sinusový harmonický kývavý test, pendei test... 38 // 2.3.3 Mapování elektrické aktivity mozku ... 38 // 2.3.4 Kraniokorpografie ... 41 // 2.3.4.1 Vyšetření chůze (Fukuda) ...
41 // 2.3.4.2 Vyšetření stoje (Romberg) ... 43 // 2.3.5 Posturografie ... 43 // 2.3.5.1 Metody hodnocení posturální kontroly na základě // měření objektivních parametrů ... 44 // Otoneurologie a tinitologie // 2.3.5.2 Měření a parametry posturální kontroly ... 44 // 2.3.5.3 Určení místa těžiště ... 45 // 2.3.5.4 Faktory a proměnné ovlivňující posturální funkce — 45 // 2.3.5.5 Vizuální vjem ... 47 // 2.3.5.6 Vestibulární vjem ... 47 // 2.3.5.7 Somatosenzorický vjem ... 48 // 2.3.5.8 Poloha chodidla ... 48 // 2.3.5.9 Vliv výšky a hmotnosti ... 48 // 2.3.5.10 Vyšetřování rovnováhy pomocí interaktivního // balančního systému (TETRAX stabilometrie) ... 48 // 2.3.6 Vyšetření optokinetiky ... 65 // 3 Periferní vestibulární syndrom (harmonický) ... 67 // 3.1 Závratě ... 67 // 3.2 Nystagmus ... 67 // 4 Centrální vestibulární syndrom (neharmonický)... 69 // 5 Zásadní postupy v otoneurologické léčbě ... 71 // 5.1 Mobilizační a remobilizační léčba... 72 // 5.2 Antivertiginóza ... 73 // 5.3 Vazoaktivní, reologická léčba... 73 // 5.4 Neurotransmitery ... 74 // 5.5 Psychoterapie ... 74 // 5.6 Fyzioterapie ... 74 // 5.6.1 Vestibulární adaptace ... 74 // 5.6.2 Vestibulární habituace ... 75 // 5.6.3 Vestibulární kompenzace ... 75 // 5.6.4 Pohybový trénink - vestibulární habituace - vestibulární // habituační trénink ... 75 // 5.6.5 Klasická rehabilitační léčba ... 76 // 5.7 Chirurgická léčba
... 76 // 5.7.1 Konzervativní chirurgická léčba ... 76 // 5.7.2 Radikální chirurgická léčba ... // 5.8 Kompetitivní kinestetická terapie ... 77 // 5.9 Vizuovestibulární biofeedback ... 78 // 6 Periferní poruchy rovnováhy ... 79 // 6.1 Kořenové syndromy ... 79 // 6.1.1 Vestibulární neuritida (vestibulární schwannom)... 79 // 6.1.2 Neurinom statoakustiku... 80 // 6.1.2.1 Výskyt ... 80 // 6.1.2.2 Patofyziologické poznámky ... 80 // 6.1.2.3 Klinická Symptomatologie ... 82 // 6.1.2.4 Komplikace ... 83 // 6 // Obsah // 6.1.2.5 Diagnóza, diferenciální diagnóza ... 83 // 6.1.2.6 Léčba ... 84 // 6.2 Onemocnění labyrintu... 84 // 6.2.1 Ménierova choroba ... 84 // 6.2.1.1 Symptomatologie ... 84 // 6.2.1.2 Patofyziologie ... 84 // 6.1.2.3 Léčba ... 85 // 6.2.2 Akutní výpadek funkce labyrintu... 87 // 6.2.3 Chronický výpadek funkce labyrintu - chronická // kochleovestibulární nedostatečnost ... 87 // 6.2.4 Kraniotraumata... 88 // 6.2.5 Kupulolitiáza ... 89 // 6.2.6 Perilymfatická pištěl ... 89 // 6.2.7 Labyrintová pištěl (fistula na laterálním kanálku) ... 90 // 6.2.8 Labyrintitida ... 91 // 6.2.9 Pásový opar v oblasti ucha ... 92 // 7 Centrální poruchy rovnováhy... 93 // 7.1 Oční poruchy ... 93 // 7.2 Poruchy pontobulbární ... 95 // 7.2.1 Bárányho syndrom ... 95 // 7.2.2 Barréův-Charbonelův syndrom ... 95 // 7.2.3 Bruhnsův syndrom ... 96 // 7.3 Poruchy spinobulbární ... 96 // 7.3.1 Posturální deficit ... 96 // 7.4 Rovnovážné
poruchy mezencefalické ... 96 // 7.4.1 Syndrom prodlouženého kmene mozkového ... 97 // 7.5 Rovnovážné poruchy mozečkové ... 97 // 7.5.1 Cerebelární ataxie ... 97 // 7.5.2 Akutní cerebelární ataxie ... 97 // 7.6 Supratentoriální rovnovážné poruchy ... 98 // 7.6.1 Vestibulární epilepsie ... 98 // 7.6.2 Supratentoriální centrální léze iritačního typu ... 98 // 7.7 Roztroušená skleróza mozkomíšní ... 98 // 7.8 Lymeská borrelióza ... 99 // 7.9 Vertebrobazilární insuficience ... 99 // 7.10 Whiplash injury... 101 // 8 Symptomatické poruchy rovnováhy ... 103 // 8.1 Poruchy rovnováhy kardiovaskulárního původu ... 103 // 8.1.1 Synkopa ... 103 // 8.1.2 Ortostatická hypotenze ... 103 // 8.1.3 Wallenbergův syndrom ... 103 // 8.1.4 Syndrom AICA ... 103 // 8.2 Poruchy rovnováhy při diabetes mellitus ... 104 // 7 // Otoneurologie a tinitologie // 8.3 Hormonálně podmíněné vertigo ... 104 // 8.4 Poruchy rovnováhy a kraniotraumata ... 104 // 8.5 Toxická poškození CNS a poruchy rovnováhy ... 105 // 8.6 Poruchy rovnováhy při intoxikaci alkoholem ... 106 // 9 Instabilita, závratě starých lidí ... 107 // 10 Psychogenní závraťové stavy ... 109 // 10.1 Agorafobie ... 109 // 10.2 Panický syndrom... 109 // 10.3 Somatizační poruchy ... 109 // 10.4 Deprese ... HO // 10.5 Hysterické záchvaty ... 110 // 10.6 Vestibulární příznaky neurotiků ... 110 // 10.7 Schizofrenie a poruchy rovnováhy ... 110 // 10.8 Hysterické záchvaty ...
110 // 11 Kinetózy... 113 // 12 Posuzování pracovní schopnosti u poruch rovnováhy ... 115 // 12.1 Postup při posuzování pracovní neschopnosti ... 115 // 13 Tinitus ... 117 // 13.1 Objektivní a subjektivní tinitus ... 117 // 13.2 Diagnostika ... 119 // 13.3 Léčba... 120 // 13.3.1 Farmakoterapie ... 120 // 13.3.2 Fyzikální léčba ... 121 // 13.3.3 Ostatní léčebné metody ... 122 // 13.3.4 Fyziatrická léčba a rehabilitace ... 122 // 13.3.5 Akustická neuromodulace ... 123 // 13.3.6 Vyhodnocení léčby tinitu ... 123 // Přílohy ... 125 // Závěr ... 130 // Vybrané kazuistiky... 131 // Literatura... 137 // Rejstřík ... 143 // Souhrn/Summary // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC