Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.6) Půjčeno:63x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Portál, 2015
255 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0968-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001421291
Summary... 9 // Předmluva... 11 // Oldřich Matoušek // 1 Pouto mezi dospělými partnery... 13 // Oldřich Matoušek // 2 Rozvod jako náročná životní situace dospělých... 19 // Oldřich Matoušek // 3 Děti v rozvodové situaci... 25 // Oldřich Matoušek // 4 Formy péče o děti po rozvodu... 31 // Josef Pavlát // Výsledky výzkumných studií porozvodové péče o děti... 33 // Problematika otcovství ... 36 // Vodítka pro rozhodování o typu péče o dítě po rozvodu ... 41 // Možnosti ovlivnění situace rodičů a dětí... 42 // 5 Posuzování rodičovských kompetencí ... 49 // Oldřich Matoušek // Děti a rodiče v rozvodu // Možnosti a meze restorativního přístupu... 49 // Výchovné předpoklady rodičů... 52 // Kritéria pro hodnocení rodičovských kompetencí ... 54 // Hodnocení rizik... 58 // 6 Rozvod a domácí násilí... 61 // Oldřich Matoušek // Násilí jako příčina i jako důsledek rozvodu . ... 63 // 7 Nejlepší zájem dítěte... 69 // Martin Kornel // 8 Role a možnosti pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí ... 75 // Ivana Matoušková // Počáteční vyjednávání v případě sporu ... . 77 // Uzavření dohod mezi rodiči prostřednictvím opatrovníka... 78 // Pohovor s dítětem... 80 // Zdroje informací a jejich hodnocení... 84 // Hodnocení důkazů kolizním opatrovníkem... 87 // Závěrečný návrh OSPOD ... 89 // Odvolací řízení ... 92 // Postup kolizního opatrovníka v řízení o úpravě styku rodiče s dítětem . . 93 // Možnosti vyjednávání a mediace... 95 // Využití životního příběhu... 96 // Soudní řízení o úpravě styku... 97 // Maření soudního rozhodnutí... 98 // Účast opatrovníka při předávání dítěte ... 99 // Závěrečné souhrnné doporučení ke spolupráci mezi rodiči // v rámci výkonu rozhodnutí o úpravě styku ...100 // Význam funkce kolizního opatrovníka...103 //
9 Role mediace a mediátora v rodinném konfliktu ...109 // Robin Brzobohatý // Definice mediace ...109 // Definice konfliktu jako výchozí bod mediátora...110 // 6 // Obsah // Legislativa týkající se rodinné mediace ...115 // Praxe rodinné mediace...118 // Principy rodinné mediace ...123 // Cíle a výstupy mediace ...124 // Role mediátora ...127 // Dilemata rodinné mediace...128 // 10 Role a možnosti znalce psychologa...135 // Oldřich Matoušek, Josef Pavlát // Právní rámec...135 // Úloha znalce psychologa v opatrovnickém řízení...138 // Dilemata spojená s rolí znalce...141 // 11 Role a možnosti manželského poradce...143 // Petr Šmolka // Harmonizační versus rozvodové poradenství...145 // Indikace pro ukončení vztahu ...146 // Opouštějící a opouštění ...147 // Strukturovaná separace jako alternativa ukončení vztahu...148 // Poradenská pomoc a fáze zpracování rozvodového traumatu ...149 // Příloha 1: Dohoda o poskytování poradenských služeb ...152 // Příloha 2: Spolupráce orgánů SPOD a poradny pro rodinu, // manželství a mezilidské vztahy ...154 // Příloha 3: Dohoda o separaci...156 // 12 Role a možnosti advokáta...159 // Olga Loblová // 13 Role a možnosti soudce ...171 // Václav Nekálá // Platná právní úprava rozvodu manželství v ČR...171 // Praxe soudce v řízení o rozvod manželství ...174 // Řízení o úpravě poměrů ? nezletilému dítěti pro dobu // po rozvodu manželství a role opatrovnického soudce...179 // Formy péče o nezletilé dítě v porozvodové době...183 // 7 // Děti a rodiče v rozvodu // Kritéria svěření a proces jejich dokazování...189 // Výživné a způsob jeho stanovení...194 // Spolupráce soudce s jinými profesemi ...197 // 14 Asistovaný styk a podporované setkávání...201 //
Robin Brzobohatý, Sabina Nováková, Jitka Podešvová // Legislativní zakotvení asistovaného styku...202 // Důvody pro asistovaný kontakt rodičů a dětí...205 // Typy asistovaného styku ...206 // Cíle asistovaných styků...211 // Časový rámec asistovaných styků ...213 // Jednání s účastníky před zahájením asistovaného styku...214 // Podmínky a pravidla asistovaného styku ...215 // Vyhodnocování a ukončování asistovaného styku ...220 // Zprávy z asistovaného styku...221 // 15 Možnosti pracovníka občanské poradny...223 // Kristýna Schreilová // Principy a průběh konzultace v občanské poradně...224 // Možnosti občanského poradce v práci s klientem v různých fázích rozvodového řízení...229 // 16 Možnosti spolupráce profesionálů a rodin v rozvodu ...243 // Oldřich Matoušek // Inspirativní modely ze zahraničí...245 // Nadějné trendy v ČR ...252 // Závěr // 255
(OCoLC)944217170
cnb002736052

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC