Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
EB
Příručka
Vydání první
Praha : Portál, 2009
279 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-646-9 (vázáno)
ISBN 9788026202813 (ebook)
ISBN 8026202813 (ebook)
ISBN 978-80-262-0281-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 261-273, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001421401
1 Současné koncepce manželské terapie -- 1.1 Dynamická manželská terapie -- 1.1.1 Vědomá a nevědomá manželská smlouva -- 1.1.2 Přenos neuspokojených potřeb z dětství -- 1.1.3 Modely z primární rodiny -- 1.1.4 Kombinace typů osobnosti -- 1.1.5 Dynamika vývoje -- 1.2 Behaviorální a kognitivní manželská terapie -- 1.2.1 Vzájemné kladné chování -- 1.2.2 Nácvik dovedností -- 1.2.3 Manželská dohoda o změnách chování -- 1.2.4 Opravování nesprávných předpokladů -- 1.2.5 Změna a akceptace -- 1.3 Humanisticko-psychologická manželská terapie -- 1.3.1 Otevřená komunikace -- 1.3.2 Odreagování agresivních pocitů -- 1.3.3 Empatie, vřelost a opravdovost -- 1.3.4 Otevřené manželství -- 1.3.5 Emočně zaměřená párová terapie 1.3.6. Gottmanova párová terapie -- 1.4 Systémová pojetí v manželské terapii -- 1.5 Racionálně edukativní manželská terapie -- 1.6 Hodnotové pojetí manželské terapie -- 1.6.1 Osobní zralost a kooperativní strategie -- 1.6.2 Víra a uplatnění zásad křesťanské morálky -- 1.7 Syntetické pojetí manželské terapie -- 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 -- Obecné systémové pojetí Rodinná systémová pojetí -- Systemická terapie -- Narativní terapie -- 1.7.1 Minulost a přítomnost -- 1.7.2 Jedinec a systém -- 1.7.3 Realita a ideály -- 1.7.4 Obecné a zvláštní -- 2 Nácvik komunikace -- 2.1 Výchozí postup při nácviku komunikace -- 2.2 Verbální chování jako faktor ovlivňovaný a
ovlivňující -- 2.3 Sdělování -- 2.4 Příjem sdělení -- 2.5 Odstranění vzájemného obviňování -- 2.6 Pozitivní komunikace a zvládání agresivních pocitů -- 2.7 Akceptování rozdílů -- 2.8 Průběh nácviku komunikace -- 2.9 Nácvik řešení problémů -- 2.10 Technické pomůcky při nácviku -- 2.11 Návod k řešení problémů -- 2.12 Manželská taktika -- 2.13 Konstruktivní hádka -- 3 Základní typy problémů a jejich řešení -- 3.1 Osobnosti manželů -- 3.1.1 Normální rysy osobnosti -- 3.1.2 Abnormální rysy osobnosti -- 3.1.3 Podněty pro praxi -- 3.2 Manželský vztah -- 3.2.1 Volba partnera -- 3.2.2 Očekávání žen a mužů v manželství -- 3.2.3 Determinanty vztahu odvozené z primární rodiny -- 3.2.4 Profily vztahů -- 3.2.5 Láska -- Vývoj vztahu v čase -- 3.3.1 Vývojová stadia -- 3.3.2 Druhé manželství -- 3.3.3. Nesezdané soužití -- 3.3.4 Vývojové krize -- Vnitřní manželské situace -- 3.4.1 Rodinné hospodaření -- 3.4.2 Trávení volného času -- 3.4.3 Výchova dětí -- 3.4.4 Sexuální soužití -- 3.4.5. Domácí násilí -- 3.5 Vnější vlivy -- 3.5.1 Rodiče a příbuzní -- 3.5.2 Přátelé, známí, sousedé -- 3.5.3 Mimomanželský kontakt a mimomanželský vztah -- 3.5.4 Jiné ’ -- 4 Organizace a taktika terapie -- 4.1 Práce s jedním z manželů -- 4.1.1 Důvody volby -- 4.1.2 Používané metody -- 3.3 -- 3.4 -- Společná sezení s dvojicí -- 4.2.1 Nárys průběhu -- 4.2.2 Stadia společné
terapie -- 4.2.3 Kombinace s individuálními sezeními -- Skupinová manželská terapie -- 4.3.1 Formy práce s dvojicemi ve skupině -- 4.3.2 Speciální skupinové techniky -- Chování a postoje terapeuta -- 4.4.1 Direktivní a nedirektivní přístup -- 4.4.2 Ostražitost a důvěra -- 4.4.3 Rozum a emoce -- 4.4.4 Úsilí a rezignace -- Rozvodová terapie -- 4.5.1 Předrozvodové období -- 4.5.2 Rozvodové období -- 4.5.3 Porozvodové období -- 4.5.4 Závěrečné poznámky -- 5 Výzkum manželské terapie -- 5.1 Metody posuzování efektu manželské terapie -- 5.1.1 Dotazníky manželského přizpůsobení -- 5.1.2 Jiné dotazníky -- 5.1.3 Metody posuzování chování a interakce -- 5.2 Příklady výzkumu s kontrolní skupinou -- 5.2.1 Behaviorální terapie a kontrolní skupina čekatelů -- 5.2.2 Behaviorální a komunikační terapie -- 5.2.3 Skupinová behaviorální a interakční terapie -- 5.2.4 Mnichovská studie -- 5.2.5 Brněnská studie -- 5.2.6 Další výzkumy -- 5.2.7 Závěr -- Doporučení k dalšímu studiu -- Přílohy -- 1 Test manželského přizpůsobení (Locke-Wallace) -- 2 Test manželského přizpůsobení (Locke-Williamson) -- 3 Test dyadického přizpůsobení (Spanier) -- 4 Kroměřížský dotazník vlivu rodiny na manželskou spokojenost -- 4.2 -- 4.3 4.4 -- 4.5
(OCoLC)465273811
cnb001970142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC