Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:20x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013
139 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2296-5 (brožováno)
ISBN 978-80-246-2301-6 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na stranách 110-121, bibliografické odkazy a rejstřík
Geriatrická problematika v pastorální péči se zabývá současnou aktuální tematikou stárnoucí populace z hlediska psychických, zdravotně-sociálních a spirituálně-existenciálních proměn. Poukazuje na postulát křesťanských hodnost ve veškeré péči o seniory a zároveň chce doplnit praktickou teologii o specifickou analýzu nejdůležitějších aspektů stárnutí. Filozoficko-teologicky a gerontologicky reflektuje hodnotovou orientaci seniorů včetně fenoménů důstojnosti, kvality života a mezigenerační lásky. Charakterizuje projevy stáří, zdůvodňuje předpoklady veškeré neterapeutické péče a základní východiska útěchy nemocným. Primárním motivem textu je gerontologická průprava pro duchovní. Sekundárním záměrem je humanizace pomáhajících profesí, ve kterých dosud schází základní filozoficko-teologické povědomí.
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001421419
Úvod // 1. POJEM STÁŘÍ A POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA NA POZADÍ TEOLOGICKO-FILOZOFICKÉM A GERONTOLOGICKÉM // 1.1 Biblický obraz stáří // 1.1.1 Starozákonní hledisko // 1.1.2 Novozákonní hledisko // 1.2 Selektované filozofické výpovědi o stáří // 1.2.1 Poslední věci člověka a idea dobra u Aristotela // 1.2.2 Přirozenost smrti ve filozofii Marca Aurelia // 1.2.3 Úvahy o stáří a Lucius Anneaus Seneca // 1.3 Gerontologické stanovisko // 1.4 Vymezení stáří a jeho charakteristika // 2. PROJEVY LIDSKÉHO STÁRNUTÍ // 2.1 Proces fyziologického stárnutí a reakce na změny // 2.2 Psychické změny osobnosti seniora // 2.3 Problematika sociability ve stáří // 2.3.1 Domov a rodina // 2.3.2 Osamělé stáří a izolační úzkost // 2.3.3 Postulát lásky mezi generacemi // 2.4 Nemocný starý člověk // 2.4.1 Nejčastější choroby vyššího věku // 2.4.2 Fenomén bolesti ve stáří // 2.4.3 Deprese // 2.4.4 Syndrom demence a riziko ohrožení kvality života // 2.5 Specifické potřeby starého člověka // 3. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY SMYSLU PÉČE O SENIORY // 3.1 Kvalita života // 3.2 Péče o duši a sociální lidství // 3.3 Důstojnost // 3.3.1 Empatická podpora // 3.3.2 Etické předpoklady pomáhání // 3.3.3 Hodnotová preference // 3.3.4 Integrita jako cíl stárnutí // 3.3.5 Fenomén viny // 3.3.6 Bioetika // 3.3.7 Důstojnost smrti // 4. VÝCHODISKA PASTORAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ STARŠÍM LIDEM // 4.1 Pastorační poslání // 4.2 Pastorální teologie // 4.3 Smysl a kompetence pastorace // 4.4 Útěcha nemocným // ZÁVĚR // Summary // Seznam použitých pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů // Přílohy // Jmenný rejstřík
(Au-PeEL)EBL1996743
(OCoLC)878145399
(OCoLC)876340900
cnb002528525

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC