Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Karolinum Press, 2015
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2786-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2744-1 (brožováno)
Vydavatel: Karlova univerzita v Praze
České obce v současné době disponují širokými pravomocemi, ty jsou nicméně v kontrastu s omezenými finančními zdroji zejména malých municipalit. Předložená monografie analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí České republiky (rozpočtové určení daní, systém dotací a transferů, resp. příspěvek na přenesenou působnost a místní daně) z hlediska postavení municipalit v politickém systému a čtenáře seznamuje s jejich principy, mechanismy a fungováním místních rozpočtů. Stranou zájmu nezůstala ani politická debata vedená o fungování, efektivitě a nezávislosti místních rozpočtů a důsledcích procesu vyjednávání od počátku devadesátých let. Analyzovány byly také otázky determinující finanční autonomii územních společenství, které ovlivňují v evropském kontextu netypický způsob prosazování obecních zájmů skrze fenomén regionálního patrona a vznik štěpných linií.
Popsáno podle tištěné verze
001421534
ÚVOD // Vymezení zkoumané problematiky a její aktuálnost // Cíle výzkumu, hlavní teze práce // Metody výzkumu // Struktura práce // 1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA // 1.1 Typologické dělení komunálních systémů // 1.2 Veřejná správa // 1.3 Vymezení finanční autonomie a postavení místních samospráv // 1.4 Fiskální federalismus // 2. EVROPSKÁ KOMPARACE SYSTÉMŮ FINANCOVÁNÍ MUNICIPALIT // 2.1 Míra finanční autonomie evropských municipalit // 2.2 Poskytování dotací a transferů evropským samosprávám // 3. POSTAVENÍ MUNICIPALIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY // 3.1 Typologické zařazení ČR // 3.2 Model veřejné správy v ČR // 3.3 Fiskální federalismus v českých podmínkách // 4. HLAVNÍ PILÍŘE FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH MUNICIPALIT: DOTACE A TRANSFERY // Zobrazit úroveň 4.1 Poskytování dotací a transferů v podmínkách ČR // 4.2 Nenárokové dotace // 5. HLAVNÍ PILÍŘE FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH MUNICIPALIT: MÍSTNÍ DANĚ // 5.1 Daň z nemovitostí // 6. HLAVNÍ PILÍŘE FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH MUNICIPALIT: ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ, JEHO LEGISLATIVNÍ NASTAVE // 6.1 Daňové příjmy v letech 1993–1995 // 6.2 Daňové příjmy v letech 1996–2000 // 6.3 Daňové příjmy v letech 2001–2007 // Zobrazit úroveň 6.4 Daňové příjmy v letech 2008–2012 // Zobrazit úroveň 6.5 Daňové příjmy platné od 1. 1. 2013 // ZÁVĚR // Summary // Bibliografie
(OCoLC)915311367
(EBLB)EBL2100412
(EBSC)1043852
(YANK)12544177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC