Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
První vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2011
1 online zdroj (163 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN !9788021058378 (chyb.)
ISBN !8021058374 (chyb.)
ISBN 9788021076440 (ebook)
ISBN 8021076445 (ebook)
Tištěná verze : Blažek, Václav. Staré germánské jazyky. První vydání ISBN 9788021058378
latina
Obsahuje bibliografické odkazy
Kniha se skládá ze dvou částí a dodatku. V první části jsou shrnuty nejstarší historické, jazykové, epigrafické a archeologické stopy národů mluvících germánskými jazyky. Ve druhé jsou germánské jazyky přiblíženy z hlediska jejich historického vývoje z kmenové minulosti až po moderní dialekty, následuje etymologie odpovídajících etnonym. Epigrafické období germánské historie je předtsaveno s příklady časných nápisů run a jejich interpretace. Příklady literárních textů a průzkumy literární historie doplňují rozvoj každého literárního jazyka. Dodatek se skládá z diagramů zobrazujících taxonomické postavení germánské rodiny a jeho vnitřním členění, skicy srovnávací fonetiky a morfologie, několika delších latinských textů s překlady a konečně z tabulky s variantami run a gotických písem.
Obsahuje latinské texty s českým překladem
Popsáno podle tištěné verze
001421537
Úvod // 1. GERMÁNI NA PŘELOMU PREHISTORIE A HISTORIE // 1.1. Nejstarší zprávy antických autorů o Germánech // 1.1.1. Původ etnonyma Germáni // 1.1.2. Archaické germánské výpůjčky v negermánských jazycích // 1.2. Nejstarší germánská epigrafická památka // 1.3. Svědectví archeologie // 2. PŘEHLED STARÝCH GERMÁNSKÝCH JAZYKŮ // 2.1. Východogermánské = viselsko-oderské // 2.1.1. Vandalský = vandilský // 2.1.2. Burgundský // 2.1.3. Rugijský // 2.1.4. Herulský // 2.1.5. Gepidský // 2.1.6. Gótský // 2.2. Severozápadogermánské // 2.2.0. Starorunový = severozápadogermánský = ‘praseverský’ // 2.2.1. Severogermánské = skandinávské // Zobrazit úroveň 2.2.1.1. Staroseverský // 2.2.2. Západogermánské // 2.2.2.1. Ingveonské // 2.2.2.1.1. Anglický // 2.2.2.1.2. Fríský // 2.2.2.1.3. Dolnoněmecký/saský // 2.2.2.2. Istveonské // 2.2.2.2.1. Franský // 2.2.2.2.1.1. Nizozemský // 2.2.2.3. Erminonské // 2.2.2.3.1. Hornoněmecký // 3. PŘÍLOHY // I. Místo germánských jazyků mezi indoevropskými jazyky // II. Hlavní modely klasifikace germánských jazyků // III. Nástin historicko-srovnávací fonetiky germánských jazyků // IV. Historicko-srovnávací morfologie germánských jazyků // IV.1. Jmenná deklinace // IV.2. Zájmenná deklinace // IV.3. Adjektiva // IV.3.1. Deklinace silných adjektiv // IV.3.2. Deklinace slabých adjektiv // IV.4. Číslovky základní a řadové // IV.5. Konjugace germánského slovesa // IV.5.1. Silná slovesa // IV.5.2. Slabá slovesa // IV.5.3. Préterito-prézentní slovesa // IV.5.4. Další nepravidelná slovesa //
V. Svědectví antických, byzantských, raně středověkých i pozdějšíchpramenů o Germánech // V.1. Podrobné svědectví o Alemannech 4. st. přináší Ammianus Marcelinus ve svém díle Res Gestae [překlad Josef Češka] // V.2. Jordanes: De origine actibusque Getarum // V.3. Origo gentium Langobardum // V.4. Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum // V.5. Svědectví o Krymských Gótech // VI. Písmo // VI.1. Runové písmo // VI.2. Gótské písmo // 4. Bibliografie
(OCoLC)911638252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC