Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Druhé vydání
V Praze : Univerzita Karlova, Karolinum, [2015]
1 online zdroj (179 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024631684 (ebook)
ISBN 8024631687 (ebook)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Tištěná verze : Vilikus, Zdeněk, 1955-. Výživa sportovců a sportovní výkon
Na rubu titulní strany spoluautoři: Ivan Mach, Petr Brandejský
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík.
Učební texty Výživa sportovců a sportovní výkon vznikly jako reakce na příznivé ohlasy studentů 1. lékařské fakulty UK na přednášky ze stejnojmenného předmětu. Učebnice obsahuje kapitoly o výživě především u vytrvalostních a silových sportovců. Pojednává také o výživě u přetěžovaného kloubního aparátu. Další kapitoly byly věnovány měření energetického metabolismu, hodnocení nutričního stavu sportovce a s tím souvisejícím základům klinické antropologie a sportovní somatotypologie. Studenti či sportovci se v oddílu věnovanému preskripci pohybové aktivity rovněž dozvědí jak pohybovou aktivitu dávkovat. Důležitá je rovněž stať věnovaná zdravotním rizikům, která vznikají následkem užívání dopingu. Nové poznatky o doplňování tekutin a minerálů obsahuje kapitola věnovaná pitnému režimu. Velkou pozornost autoři věnovali doplňkům stravy a suplementům, jejichž účinky na sportovní výkon bývají častým předmětem odborných diskusí a sporů. Snahou autorů byl co nejobjektivnější pohled na účinnost jednotlivých suplementů, proto je součástí předkládaných učebních textů i velmi rozsáhlý seznam citací moderní odborné světové literatury.
Učební text pro 1. lékařskou fakultu UK
Vydavatel: Univerzita Karlova
Popsáno podle tištěné verze
001421545
Předmluva // 1. ÚVOD – Z HISTORIE SPORTOVNÍ VÝŽIVY // 2. VÝŽIVA U RYCHLOSTNÍCH A VYTRVALOSTNÍCH SPORTOVCŮ // 2.1 Energetické substráty při zátěži různé délky trvání // Rychlostní zátěž // Rychlostně-vytrvalostní zátěž // Krátkodobá vytrvalostní zátěž // Střednědobá vytrvalostní zátěž // Dlouhodobá vytrvalostní zátěž // Velmi dlouhá vytrvalostní zátěž // 2.2 Nutriční podpora u vytrvalostních sportovců // 2.3 Výživa před vytrvalostním výkonem // 2.4 Sacharidová superkompenzace // 2.5 Výživa během vytrvalostního výkonu // 2.6 Výživa po vytrvalostním výkonu // 2.7 Doplňky stravy u vytrvalostních sportovců // Karnitin // Kofein // Bikarbonát // Ketokyseliny // Větvené aminokyseliny // Mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem // 2.8 Doplňky stravy u rychlostních sportovců // Karnosin // Koenzym Q10 // 3. VÝŽIVA U SILOVÝCH SPORTOVCŮ // 3.1 Energetické substráty při silové zátěži // 3.2 Doplňky stravy u silových sportovců // Bílkoviny a aminokyseliny // Kreatin // Ketokyseliny // Glutamin // Arginin // Větvené aminokyseliny // Konjugovaná kyselina linolová // Chrom // Hydroxy-methylbutyrát // Vitamin B12 // Kyselina listová // 4. VITAMINY // 5. MINERÁLY // Železo // Hořčík // Zinek // 6. VÝŽIVA U PŘETĚŽOVANÝCH KLOUBŮ // 6.1 Farmakoterapie // 6.2 Suplementy podporující zdraví kloubů // 6.3 Osteoartróza a suplementace SYSADOA // 6.4 Nenasycené mastné kyseliny // 6.5 Látky s antioxidačním účinkem // Selen // Wobenzym //
7. DOPING // 7.1 Skupiny zakázaných látek // Stimulancia // Narkotika // Anabolické steroidy // Diuretika // Hormony // 7.2 Zakázané metody // Krevní doping // Umělé nosiče kyslíku a plazmaexpandery // Farmakologické, fyzikální a chemické manipulace // 7.3 Skupiny látek podléhající určitým omezením // 7.4 Antidopingová opatření // Orgány dopingové kontroly // Předcházení dopingu // Postih za doping // Provádění dopingových kontrol // Oznámení výsledků a disciplinární řízení // Poznámky pro lékařskou praxi // 8. ENERGETICKÝ METABOLISMUS // 8.1 Složky energetického metabolismu // 8.2 Trojpoměr živin // 9. MĚŘENÍ ENERGETICKÉHO METABOLISMU // Přímá energometrie // Nepřímá energometrie // Výpočty jednotlivých složek metabolismu // Výpočet energetického výdeje při zátěži // 10. PITNÝ REŽIM // Vodní bilance // Dehydratace // Hyponatremie vyvolaná sportem // Kontrola hydratace // Pot // Iontové nápoje // Vhodné složky nápoje pro pitný režim během výkonu // Nevhodné složky nápoje pro pitný režim během výkonu // Křeče a pitný režim // Pitný režim před výkonem // Pitný režim během výkonu // Pitný režim po výkonu // Teplota nápoje // 11. VÝŽIVA PRO ZDRAVÍ // 11.1 Tuky, mastné kyseliny // 11.2 Cholesterol // 11.3 Trans-nenasycené mastné kyseliny // Vláknina // 12. NUTRIČNÍ STAV SPORTOVCE A JEHO HODNOCENÍ // Programy k vyhodnocování nutriční hodnoty stravy // Metodika // Hodnocení – příklad // Vlastní softwarová aplikace // 13. ZÁKLADY KLINICKÉ ANTROPOLOGIE // 13.1 Somatometrie – metodika a hodnocení // Antropometrické ukazatele // 13.2 Tělesné složení – metodika a hodnocení // 13.3 Somatotyp – metodika a hodnocení // Metodika // Endomorfie // Mezomorfie // Ektomorfie // 13.4 Význam určení somatotypu //
14. PRESKRIPCE POHYBOVÝCH AKTIVIT // 14.1 Metodika, výpočty, energetická bilance // 14.2 Využití sport-testeru při preskripci pohybové aktivity // 15. DOPLŇKY STRAVY PRO SPORTOVCE – KATEGORIZACE A PRINCIPY POUŽITÍ // 15.1 Doplňky stravy – legislativní minimum pro sportovního lékaře // Rozdělení doplňků stravy do skupin // Jak by měl sportovní lékař sportovci nabídnout doplněk stravy? // 15.2 Komplexní potravinový koš // 15.3 Jaký je smysl doplňování stravy sportovců? // 15.4 Konsenzuální prohlášení MOV o sportovní výživě z roku 2010 // Stručný komentář autorů k prohlášení MOV o sportovní výživě // Seznam použité literatury // Rejstřík
(OCoLC)933297996

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC