Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Druhé vydání
V Praze : Univerzita Karlova, Karolinum, [2015]
1 online zdroj (179 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3168-4 (e-kniha)
ISBN 978-80-246-3152-3 (print)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Na rubu titulní strany spoluautoři: Ivan Mach, Petr Brandejský
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík.
Učební texty Výživa sportovců a sportovní výkon vznikly jako reakce na příznivé ohlasy studentů 1. lékařské fakulty UK na přednášky ze stejnojmenného předmětu. Učebnice obsahuje kapitoly o výživě především u vytrvalostních a silových sportovců. Pojednává také o výživě u přetěžovaného kloubního aparátu. Další kapitoly byly věnovány měření energetického metabolismu, hodnocení nutričního stavu sportovce a s tím souvisejícím základům klinické antropologie a sportovní somatotypologie. Studenti či sportovci se v oddílu věnovanému preskripci pohybové aktivity rovněž dozvědí jak pohybovou aktivitu dávkovat. Důležitá je rovněž stať věnovaná zdravotním rizikům, která vznikají následkem užívání dopingu. Nové poznatky o doplňování tekutin a minerálů obsahuje kapitola věnovaná pitnému režimu. Velkou pozornost autoři věnovali doplňkům stravy a suplementům, jejichž účinky na sportovní výkon bývají častým předmětem odborných diskusí a sporů. Snahou autorů byl co nejobjektivnější pohled na účinnost jednotlivých suplementů, proto je součástí předkládaných učebních textů i velmi rozsáhlý seznam citací moderní odborné světové literatury.
Učební text pro 1. lékařskou fakultu UK
Vydavatel: Univerzita Karlova
Popsáno podle tištěné verze
001421545
Předmluva 7 // 1. ÚVOD - Z HISTORIE SPORTOVNÍ VÝŽIVY (Z Vilikus) 9 // 2. VÝŽIVA U RYCHLOSTNÍCH A VYTRVALOSTNÍCH SPORTOVCŮ // (Z Vilikus) 11 // 2.1 Energetické substráty při zátěži různé délky trvání 11 // Rychlostní zátěž 12 // Rychlostně-vytrvalostní zátěž 12 // Krátkodobá vytrvalostní zátěž 14 // Střednědobá vytrvalostní zátěž 14 // Dlouhodobá vytrvalostní zátěž 16 // Velmi dlouhá vytrvalostní zátěž 18 // 2.2 Nutriční podpora u vytrvalostních sportovců 20 // 2.3 Výživa před vytrvalostním výkonem 22 // 2.4 Sacharidová superkompenzace 23 // 2.5 Výživa během vytrvalostního výkonu 24 // 2.6 Výživa po vytrvalostním výkonu 25 // 2.7 Doplňky stravy u vytrvalostních sportovců 26 // Kamilin 26 // Kofein 29 // Bikarbonát 20 // Ketokyseliny 22 // Větvené aminoky seliny 34 // Mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem 34 // 2.8 Doplňky stravy u rychlostních sportovců 35 // Kamosin 35 // Koenzym Q10 36 // 3. VÝŽIVA U SILOVÝCH SPORTOVCŮ (Z Vilikus) 38 // 3.1 Energetické substráty při silové zátěži 38 // 3.2 Doplňky stravy u silových sportovců 39 // Bílkoviny a aminokyseliny 39 // Kreatin 44 // Ketokyseliny 47 // Glutamin 48 // Arginiti 49 // Větvené aminoky seliny 50 // Konjugovaná kyselina linolová 51 // Chrom 52 // Hydroxy-methy Ibutyrát 54 // Vitamin B12 55 // Kyselina listová 55 // 4. VITAMINY (Z Vilikus) 56 // 5. MINERÁLY (J. Mach, Z. Vilikus) 60 // Železo 60 // Hořčík 61 // Zinek 61 // 6. VÝŽIVA U PŘETĚŽOVANÝCH KLOUBŮ (J. Mach, Z. Vilikus) 63 // 6.1 Farmakoterapie 63 // 6.2 Suplementy podporující zdraví kloubů 63 // 6.3 Osteoartróza a suplementace SYSADOA 64 // 6.4 Nenasycené mastné kyseliny 67 // 6.5 Látky s antioxidačním účinkem 68 // Selen 69 // Wobenzym 69 7 // 7. DOPING (? Brandejský) 71 // 7.1 Skupiny zakázaných látek 72 //
Stimulancia 72 // Narkotika 72 // Anabolické steroidy 73 // Diuretika 73 // Hormony 74 // 7.2 Zakázané metody 75 // Krevní doping 75 // Umělé nosiče kyslíku a plazmaexpandery 75 // Farmakologické, fyzikální a chemické manipulace 76 // 7.3 Skupiny látek podléhající určitým omezením 76 // 7.4 Antidopingová opatření 77 // Orgány dopingové kontrol) 77 // Předcházení dopingu 78 // Postih za doping 78 // Provádění dopingových kontrol 79 // Oznámení výsledku a disciplinární řízení 80 // Poznámky pro lékařskou praxi 80 // 8. ENERGETICKÝ METABOLISMUS (Z Vilikus) 82 // 8.1 Složky energetického metabolismu 82 // 8.2 Trojpoměr živin 84 // 9. MĚŘENÍ ENERGETICKÉHO METABOLISMU (Z Vilikus) 86 // Přímá energometrie 86 // Nepřímá energometrie 86 // Výpočty jednotlivých složek metabolismu 88 // Výpočet energetického výdeje při zátěži 88 // 10. PITNÝ REŽIM (Z Vilikus) 90 // Vodní bilance 90 // Dehydratace 91 // Hyponatremie vy volaná cvičením 91 // Kontrola hydratace 92 // Pot 92 // Iontové nápoje 93 // Vhodné složk) nápoje pro pitný režim během výkonu 93 // Nevhodné složky nápoje pro pitný režim během výkonu 94 // Křeče a pitný režim 94 // Pitný režim před výkonem 95 // Pitný režim během výkonu 95 // Pitný režim po výkonu 96 // Teplota nápoje 96 // 11. VÝŽIVA PRO ZDRAVÍ (Z. Vilikus) 97 // 11.1 Tuky, mastné kyseliny 97 // 11.2 Cholesterol 101 // 11.3 nenasycené mastné kyseliny 101 // Vláknina 102 // 12. NUTRIČNÍ STAV SPORTOVCE A JEHO HODNOCENÍ // (Z. Vilikus) 104 // Programy vyhodnocování nutriční hodnoty stravy 104 // Metodika 105 // Hodnocení - přiklad 105 // Vlastní softwarová aplikace 108 // 13. ZÁKLADY KLINICKÉ ANTROPOLOGIE (Z Vilikus) 109 // 13.1 Somatometrie - metodika a hodnocení 109 // Antropometrické ukazatele 109 //
13.2 Tělesné složení-metodika a hodnocení 113 // 13.3 Somatotyp - metodika a hodnocení 116 // Metodika 117 // Endomorfie 119 // Mezomorfie 119 // Ektomorfie 120 // 13.4 Význam určení somatotypu 12! // 14. PRESKRIPCE POHYBOVÝCH AKTIVIT (Z. Vilikus) 127 // 14.1 Metodika, výpočty, energetická bilance 127 // 14.2 Využití sport-testeru při preskripci pohybové aktivity 133 // 15. DOPLŇKY STRAVY PRO SPORTOVCE - // KATEGORIZACE A PRINCIPY POUŽITÍ (J. Mach) 134 // 15.1 Doplňky stravy-legislativní minimum pro sportovního lékaře 134 // Rozdělení doplňků stravy do skupin 138 // Jak by měl sportovní lékař sportovci nabídnout doplněk stravy? 141 // 15.2 Komplexní potravinový koš 141 // 15.3 Jaký je smysl doplňování stravy sportovců? 142 // 15.4 Konsenzuální prohlášení MOV o sportovní výživě z roku 2010 144 // Stručný komentář autorů k prohlášení MOV o sportovní výživě. 147 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 149 // SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ 169 // SEZNAM ZKRATEK 171 // REJSTŘÍK 174
(OCoLC)933297996
(EBSC)1107666

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC