Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
První vydání
Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2004
288 stran : barevné ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 80-86386-56-2 (Lesnická práce ; vázáno)
Vydáno ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na straně 271 a rejstřík
001421549
I. Úvod // II Nástin historického vývoje lesu na uzemi CR // III Hodnocení vitality lesních porostü // IV’ Poškození püsobenä abiotickými vlivy // ’ IV. 1 Příznaky poškození a jejich příčiny // IV.2 Charakteristika faktorů poškozujících dřeviny // IV. 2.1 Klimatické faktory a mechanická poškození // IV. 2.2 Nedostatky ve výživě // IV. 2.3 Přímé působení imisních látek // IV. 2.4 Kombinace působení imisí s extrémními výkyvy počasí IV. 2.5 Herbicidy // IV.2.6 Posypové soli // V. Poškození působena biotickými činiteli (organismy) // V.1 Houbové a ostatní choroby // V. 2 Bezobratlí živočichové (hmyzí škůdci) // V. 3 Obratlovci // VI. ObrazovA čAst // Schéma popisu příznaků poškození // JEHLIČNATÉ DŘEVINY // 1. Smrk - Picea A. Dietr // 2. Jedle - Abies (Mill.) // 3. Douglaska - Pseudotsuga (Mirbel) Franco // 4. Borovice - Pinus L // 5. Modřín - Larix Mill // ffÉ DŘEVINY // 6. Dub - Quercus L // 7. Buk - Fagus L // 8. Habr - Carpinus L // 9. Javor - Acer L // 10. Jasan - Fraxinus L // 11. Jilm - Ulmus L // 12. Bříza - Betula L // 13. Jeřáb - Sorbus L // 14. Lípa - Tilia L // 15. Olše - Alnus Mill // 16. Topol - Populus L // 17. Vrba - Salix L // 18. Jírovec - Aesculus L // 19. Trnovník - Robinia L // Slovníček vybraných odborných pojmů // Literatura // Rejstřík českých termínů // Rejstřík latinských jmen
(OCoLC)85135126
cnb001497522

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC