Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.4) Půjčeno:94x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Malvern, 2015
325 stran : ilustrace ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7530-006-5 (brožováno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy
001421593
Jak mohou učitelé tuto knihu nejlépe využít 11 Pozadí této knihy: myšlenka a lidé 13 // 1. Vztah mezi učitelem a žákem: chybějící článek 16 Co je ve vztahu mezi učitelem a žákem klíčové 17 Ověřené dovednosti, nikoliv vágní úvahy 20 Dovednosti, které studentům pomáhají růst 22 Nabízíme alternativu ? „piškůtkum za odměnu“ 25 Jedna filozofie pro studenty každého věku a typu 26 Co dělat s všudypřítomným problémem kázně 28 // Jak vyřešit polemiku autoritativní versus permisivní přístup 30 // 2. Model funkčního vztahu mezi učitelem a žákem 32 Mýty, očekávání a hraní rolí 34 // Jaký vztah mezi učitelem a žáky je dobrý 37 Způsob, kterým nahlížíme na vztah učitele a žáka 38 Akceptující učitel a neakceptující učitel: rozhodující rozdíl 40 Nepevná hranice ve stále se měnícím okně jednání 42 Jak porozumět změnám probíhajícím v učiteli 43 Jak porozumět různým pocitům ve vztahu ? různým žákům 44 Jak porozumět vlivům způsobeným prostředím či situací 45 Je v pořádku někdy předstírat přijetí? 46 Čije to problém 49 // Proč je tak důležité vědět, „čí“ je to problém 51 Proč je důležitá bezproblémová oblast 52 // 3. Co může učitel dělat, když mají žáci problémy 54 // Proč se učitelům nedaří pomáhat studentům s jejich problémy 57 // Nepřijetí: dvanáct komunikačních bloků 58 Proč je přijímající jazyk tak mocný 66 // Konstruktivnější způsob, jak pomoci žákům, kteří mají problém 70 // K čemu dochází při komunikaci 74 // Jak se naučit aktivně naslouchat 77 // Co je potřeba ke zdárnému aktivnímu naslouchání 85 // „Proč mám dělat studentům poradce? Jsem přece učitel!“ 87 // Dva druhy verbální komunikace a jejich působení na studenty: souhrnný přehled 90 //
Dvanáct komunikačních bloků 90 // Nástroje, které usnadňují komunikaci 99 // 4. Různé způsoby využití aktivního naslouchání 101 Jak vést úspěšnou diskuzi na dané téma 101 // Jak použít aktivní naslouchání ? překonání odporu 112 Jak využít aktivní naslouchání ? tomu, abychom pomohli příliš závislým žákům 117 // Jak dosáhnout ncjlcpších výsledů při skupinových diskuzích, jejichž tématem jsou problémy žáků 123 // Jak může aktivní naslouchání pomoci na třídních schůzkách 128 Co lze dosáhnout trojstrannými schůzkami 132 Shrnutí 133 // 5. Co mohou učitelé dělat, když jim žáci působí problémy 134 Co dělat s problémy, které „patří učitelům“ 135 // Jak působí nesprávně zvolené konfrontační výroky 138 Proč ztroskotávají sdělení, která obsahují řešení 139 Proč ztroskotávají sdělení obsahující ponížení 142 Proč ztroskotávají nepřímá sdělení 144 Ty-sdělení versus já-sdělení 145 Co je špatného na ty-sdělení 146 Proč je já-sdělení účinnější 148 Jak dát dohromady já-sdělení 151 Jak po já-sdělení přehodit výhybku 154 Jak učitelé dokáží sami sebe rozčílit 156 Použít já-sdělení může být riskantní 160 Čeho lze s pomocí dobrého já-sdělení dosáhnout 162 // 6. Jak předejít problémům tím, že upravíme prostředí třídy 164 Některé z typických nedostatků ve třídě 164 // Jak přemýšlet o změně tvůrčím způsobem 166 // Jak systematicky přemýšlet o prostředí školní třídy 168 // Jak udělat školní třídu bohatší 168 // Jak udělat školní třídu prostší 169 // Jak ve školní třídě stanovit hranice a limity 170 // Jak prostor školní třídy rozšířit 171 // Jak školní třídu přestavět 172 // Jak školní třídu zjednodušit 173 //
Jak učinit školní třídu systematičtější 174 // Jak plánovat dopředu 174 // Jak zkvalitnit čas strávený ve třídě 176 // Obrovský potenciál bezproblémového učebního procesu 183 // 7. Konflikty ve třídě 186 // Čím konflikt ve skutečnosti je 188 Co konflikt skutečně vyvolává 189 Jak učitelé zpravidla konflikty řeší 189 // Dva přístupy: vyhrát, nebo prohrát (Metoda I a Metoda II) 191 // Autorita ve třídě 198 // Moc ve třídě má své hranice 201 // Vyrovnávací strategie, které studenti používají 206 // Proč nepoužívat Metodu II 215 // Jak působí moc na vítěze 216 // Čím se používání moci a autority zdůvodňuje 218 // 8. Řešení konfliktů metodou, při níž nikdo neprohrává 222 Metoda III: metoda řešení konfliktu, při níž nikdo neprohrává 224 Jak funguje Metoda III ve třídě 225 // Nezbytné podmínky pro Metodu III 230 // Metoda III: šest kroků v procesu řešení problému 231 // Jak pracovat s Metodou III ve třídě 239 // Metoda III ze zvukového záznamu 241 // Jaké výhody a přínos má Metoda III pro školu 245 // 9. Uvedení metody do praxe: další možnosti použití Metody III ve škole 254 // Jak Metodou III řešit konflikty týkající se vyučovacího procesu 255 // Jak Metodou III vyřešit konflikt mezi žáky 262 // Jak použít Metodu III ? plánování a stanovení pravidel ve třídě 267 // Jak vést jednání, na kterém se určují pravidla 269 // Jak se vypořádat s typickými problémy, na které učitelé při používání // Metody III narazí 274 // Jsou situace, kdy je použití Metody I nezbytné? 281 Sami žáci se naučí mnoha dovednostem 283 // 10. Když se ve škole střetávají různé hodnoty 285 Jak definovat střet hodnot 286 // Proč při střetu hodnot já-sdělení málokdy funguje 288
Proč při střetu hodnot Metoda III jen málokdy funguje 290 Proč je při střetu hodnot Metoda I neúčinná 291 // Proč je při střetu hodnot Metoda II neúčinná 292 Jak se vyrovnat se střetem hodnot 293 // 11. Jak změnit školu, aby byla pro učení lepším místem 307 Znaky školy, které učitelům působí potíže 308 Co mohou učitelé udělat, aby zlepšili efektivitu školy 310 „Mohu použít dovednosti určené ke konfrontaci na svého nadřízeného?“ 313 // Jak zefektivnit účast na skupinových jednáních 316 Jak být dobrým konzultantem (poradcem) 319 Staňte se advokátem svých žáků 322 // Poznámky k jednotlivým kapitolám 324
(OCoLC)932000323
cnb002734947

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC