Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:44x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Malvern, 2015
325 stran : ilustrace ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7530-006-5 (brožováno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy
001421593
Obsah // Jak mohou učitelé tuto knihu nejlépe využít /11 Pozadí této knihy: myšlenka a lidé / 13 // 1. Vztah mezi učitelem a žákem: chybějící článek /16 Co je ve vztahu mezi učitelem a žákem klíčové / 17 Ověřené dovednosti, nikoliv vágní úvahy / 20 Dovednosti, které studentům pomáhají růst / 22 Nabízíme alternativu ? „piškůtkum za odměnu“ /25 Jedna filozofie pro studenty každého věku a typu / 26 Co dělat s všudypřítomným problémem kázně / 28 // Jak vyřešit polemiku autoritativní versus permisivní přístup /30 // 2. Model funkčního vztahu mezi učitelem a žákem / 32 Mýty, očekávání a hraní rolí / 34 // Jaký vztah mezi učitelem a žáky je dobrý/37 Způsob, kterým nahlížíme na vztah učitele a žáka / 38 Akceptující učitel a neakceptující učitel: rozhodující rozdíl /40 Nepevná hranice ve stále se měnícím okně jednání /42 Jak porozumět změnám probíhajícím v učiteli / 43 Jak porozumět různým pocitům ve vztahu ? různým žákům / 44 Jak porozumět vlivům způsobeným prostředím či situací / 45 Je v pořádku někdy předstírat přijetí? /46 Čije to problém/49 // Proč je tak důležité vědět, „čí“ je to problém / 51 Proč je důležitá bezproblémová oblast / 52 // 3. Co může učitel dělat, když mají žáci problémy / 54 // Proč se učitelům nedaří pomáhat studentům s jejich problémy/57 // Nepřijetí: dvanáct komunikačních bloků /58 Proč
je přijímající jazyk tak mocný/66 // Konstruktivnější způsob, jak pomoci žákům, kteří mají problém/70 // ? čemu dochází při komunikaci / 74 // Jak se naučit aktivně naslouchat / 77 // Co je potřeba ke zdárnému aktivnímu naslouchání /85 // „Proč mám dělat studentům poradce? Jsem přece učitel!“/87 // Dva druhy verbální komunikace a jejich působení // na studenty: souhrnný přehled /90 // Dvanáct komunikačních bloků / 90 // Nástroje, které usnadňují komunikaci /99 // 4. Různé způsoby využití aktivního naslouchání / 101 Jak vést úspěšnou diskuzi na dané téma / 101 // Jak použít aktivní naslouchání ? překonání odporu /112 Jak využít aktivní naslouchání ? tomu, abychom pomohli příliš závislým žákům /117 // Jak dosáhnout ncjlcpších výsledů při skupinových diskuzích, jejichž tématem jsou problémy žáků /123 // Jak může aktivní naslouchání pomoci na třídních schůzkách /128 Co lze dosáhnout trojstrannými schůzkami / 132 Shrnutí/133 // 5. Co mohou učitelé dělat, když jim žáci působí problémy / 134 Co dělat s problémy, které „patří učitelům“ /135 // Jak působí nesprávně zvolené konfrontační výroky /138 Proč ztroskotávají sdělení, která obsahují řešení / 139 Proč ztroskotávají sdělení obsahující ponížení /142 Proč ztroskotávají nepřímá sdělení / 144 ??-sdělení versus já-sdělení /145 Co je špatného na ty-sdělení /146
• Proč je já*sdělení účinnější/148 Jak dát dohromady já-sdělení /151 Jak po já-sdělení přehodit výhybku /154 Jak učitelé dokáží sami sebe rozčílit / 156 Použít já-sdělení může být riskantní / 160 Čeho lze s pomocí dobrého já-sdělení dosáhnout /162 // 6. Jak předejít problémům tím, že upravíme prostředí třídy / 164 Některé z typických nedostatků ve třídě / 164 // Jak přemýšlet o změně tvůrčím způsobem /166 // Jak systematicky přemýšlet o prostředí školní třídy / 168 // Jak udělat školní třídu bohatší /168 // Jak udělat školní třídu prostší / 169 // Jak ve školní třídě stanovit hranice a limity /170 // Jak prostor školní třídy rozšířit / 171 // Jak školní třídu přestavět /172 // Jak školní třídu zjednodušit /173 // Jak učinit školní třídu systematičtější /174 // Jak plánovat dopředu /174 // Jak zkvalitnit čas strávený ve třídě /176 // Obrovský potenciál bezproblémového učebního procesu /183 // 7. Konflikty ve třídě/186 // Čím konflikt ve skutečnosti je /188 Co konflikt skutečně vyvolává /189 Jak učitelé zpravidla konflikty řeší /189 // Dva přístupy: vyhrát, nebo prohrát (Metoda I a Metoda II) / 191 // Autorita ve třídě /198 // Moc ve třídě má své hranice / 201 // Vyrovnávací strategie, které studenti používají /206 // Proč nepoužívat Metodu II /215 // Jak působí moc na vítěze / 216 // Čím se používání
moci a autority zdůvodňuje /218 // 8. Řešení konfliktů metodou, při níž nikdo neprohrává / 222 Metoda III: metoda řešení konfliktu, při níž nikdo neprohrává /224 Jak funguje Metoda III ve třídě/225 // Nezbytné podmínky pro Metodu III /230 // Metoda III: šest kroků v procesu řešení problému / 231 // Jak pracovat s Metodou III ve třídě/239 // Metoda III ze zvukového záznamu/241 // Jaké výhody a přínos má Metoda III pro školu /245 // 9. Uvedení metody do praxe: další možnosti použití Metody III ve škole / 254 // Jak Metodou III řešit konflikty týkající se vyučovacího procesu /255 // Jak Metodou III vyřešit konflikt mezi žáky/262 // Jak použít Metodu III ? plánování a stanovení pravidel ve třídě /267 // Jak vést jednání, na kterém se určují pravidla/269 // Jak se vypořádat s typickými problémy, na které učitelé při používání // Metody III narazí/274 // Jsou situace, kdy je použití Metody I nezbytné?/281 Sami žáci se naučí mnoha dovednostem / 283 // 10. Když se ve škole střetávají různé hodnoty / 285 Jak definovat střet hodnot / 286 // Proč při střetu hodnot já-sdělení málokdy funguje/288 Proč při střetu hodnot Metoda III jen málokdy funguje /290 Proč je při střetu hodnot Metoda I neúčinná /291 // Proč je při střetu hodnot Metoda II neúčinná / 292 Jak se vyrovnat se střetem hodnot / 293 // 11. Jak změnit školu, aby byla pro učení lepším místem / 307 Znaky
školy, které učitelům působí potíže / 308 Co mohou učitelé udělat, aby zlepšili efektivitu školy/310 „Mohu použít dovednosti určené ke konfrontaci na svého nadřízeného?“ / 313 // Jak zefektivnit účast na skupinových jednáních /316 Jak být dobrým konzultantem (poradcem) / 319 Staňte se advokátem svých žáků / 322 // Poznámky ? jednotlivým kapitolám / 324
(OCoLC)932000323
cnb002734947

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC