Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:15x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2016
312 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5414-7 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9014-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9015-7 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 274-300, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001421652
Obsah // Poděkování ... 9 // O autorech...11 // Úvod...13 // 1. Vymezení disciplíny interkulturní psychologie...15 // 1.1 Co je interkulturní psychologie?...15 // 1.2 Tři perspektivy interkulturní psychologie...21 // 1.3 Historie a vývoj interkulturní psychologie...22 // 2. Základní pojmy interkulturní psychologie...29 // 2.1 Kultura ...29 // 2.2 Kontaktní událost ...40 // 2.3 Imigrace...41 // 2.4 Akulturace ...46 // 2.5 Enkulturace...49 // 2.6 Akomodace...51 // 2.7 Segregace a separace...51 // 2.8 Asimilace...52 // 2.9 Amalgamace...53 // 2.10 Kulturní relativismus a kulturní etnocentrismus . . . . 54 // 2.11 Kulturní konvergence a divergence...57 // 2.12 Multikulturalismus...59 // 3. Zkoumání rozdílů mezi kulturami v interkulturní // psychologii: dimenzionální přístup ...65 // 3.1 Dimenzionální přístup...66 // Obsah // 3.2 Kulturní syndromy... 68 // 3.3 Dimenze národních kultur... 70 // 3.3.1 Univerzální hodnoty Shaloma H. Schwartze . . 80 // 3.3.2 Dilemata jako nástroj zkoumání kultur ... 82 // 3.3.3 Kritika dimenzionálního přístupu... 84 // 3.4 Další přístupy ke konceptualizaci vztahu mezi // sociokulturním kontextem a psychikou... 85 // Metodologie interkulturní psychologie...91 // 4.1 Výzkum, průzkum, šetření, metoda... 92 // 4.2 Zásady a cíle výzkumu v interkulturní psychologii . . 93 // 4.3 Kvantitativní a kvalitativní výzkum v interkulturní // psychologii... 97 // 4.4 Teorie, konstrukty, koncepty... 99
4.5 Proměnné...101 // 4.6 Hypotézy...105 // 4.7 Výběr výzkumného vzorku...108 // 4.8 Techniky sběru dat...111 // 4.8.1 Pozorování...112 // 4.8.2 Škálování...113 // 4.8.3 Dotazníky...114 // 4.8.4 Interview (rozhovor)...116 // 4.8.5 Experimenty...117 // 4.9 Obsahová analýza ...118 // 4.10 Problematika překladu...119 // 4.11 Etické aspekty výzkumů v interkulturní psychologii . . 121 // Interkulturní rozdíly ve vnímání... 126 // 5.1 Proces čití a vnímání...127 // 5.2 Role zkušenosti ve vnímání...128 // 5.3 Prostředí jako determinant vnímání...130 // 5.3.1 Vnímání 3D prostoru: 3D - 2D - 3D transformace...132 // 5.3.2 Segallovy hypotézy o vztahu prostředí // a vnímání...137 // 5.4 Vliv sociálních faktorů na vnímání...145 // 5.4.1 Závislost a nezávislost na poli...145 // 5.4.2 Holistický a analytický kognitivní styl 148 // 5.5 Vnímání barev...152 // 6. Interkulturní specifika myšlení a inteligence... 155 // 6.1 Definice inteligence...156 // 6.2 Teorie inteligence...157 // 6.2.1 Teorie g (Charles Spearman)...157 // 6.2.2 Teorie mnohočetné inteligence // (Howard Gardner)...159 // 6.2.3 Triarchická teorie inteligence // (Robert Sternberg)...160 // 6.2.4 Rozdíly v IQ ve světě...166 // 6.2.5 Flynnův efekt a Lynnův odhad hodnot IQ // v jednotlivých zemích...167 // 6.3 Faktory ovlivňující kognitivní schopnosti...169 // 6.4 Myšlení...172 // 6.4.1 Logické a intuitivní myšlení...172 // 6.4.2 Řešení logických
rozporů...175 // 7. Emoce a jejich prožívání v interkulturním kontextu .. . 178 // 7.1 Dimenzionální přístupy к výzkumu emocí...181 // 7.2 Komponentní přístupy к výzkumu emocí...184 // 7.3 Emoce a jazyk...187 // 7.3.1 Kulturně-specifické emoce...187 // 7.4 Sapir-Whorfova hypotéza...190 // 7.5 Projevy emocí a jejich kontrola...192 // 7 // 7.5.1 Projevy emocí ...192 // 7.5.2 Kontrola a regulace emocí ...194 // 8. Identity a konflikty z pohledu interkulturní // psychologie... 196 // 8.1 Předsudky...197 // 8.2 Stereotypy...199 // 8.3 Xenofobie...203 // 8.4 Eugenika...206 // 8.5 Rasa a rasismus...208 // 8.5.1 Rasa...208 // 8.5.2 Rasismus...213 // 8.5.3 Hnutí proti rasismu...226 // 8.6 Politická korektnost...228 // 8.7 Antisemitismus...232 // 8.8 Diskriminace...235 // 8.9 Etnikum...240 // 8.10 Etnicita a etnické konflikty...243 // 8.11 Národ a nacionalismus ...247 // 8.12 Kolonizace a dekolonizace...258 // 8.13 Střet civilizací, globální terorismus a „aféra šátků“ . . 259 // Závěr... 271 // Summary... 272 // Literatura... 274 // Věcný rejstřík... 301 // Jmenný rejstřík... 309 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC