Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:9x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
168 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5402-4 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9037-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9038-1 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 140-156 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001421725
Předmluva 9 // Úvod 11 // 1 Koncepce paliativní péče 15 // 1.1 Základní vymezení 15 // 1.1.1 Definice paliativní péče 16 // 1.1.2 Dělení paliativní péče 18 // 1.1.3 Zahájení paliativní péče 19 // 1.2 Paliativní péče v České republice 20 // 1.2.1 Paliativní péče v číslech 22 // 1.3 Paliativní péče v nemocnici 24 // 1.3.1 Důvody pro zavedení specializované paliativní péče // do nemocnic 24 // 1.3.2 Modely specializované paliativní péče v nemocnici 26 // 1.3.3 Obecná paliativní péče v nemocnici 29 // 1.3.4 Bariéry v poskytování paliativní péče v nemocnici 32 // 1.3.5 Zavádění programů paliativní péče v nemocnici 34 // 1.3.6 Identifikace pacientů vhodných pro paliativní péči // v nemocnici 35 // 1.4 Shrnutí 38 // 2 Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči 40 // 2.1 Vymezení pojmu potřeba 40 // 2.2 Potřeby pacientů v paliativní péči 41 // 2.2.1 Potřeby pacientů v závěru života při hospitalizaci 42 // 2.3 Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči 43 // 2.3.1 Hodnotící nástroje pro identifikaci potřeb 44 // 2.3.2 Použitý hodnotící nástroj v rámci výzkumné studie 45 // 2.4 Shrnutí 46 // 3 Preference potřeb při hospitalizaci pohledem pacientů v konečném stadiu nemoci 47 // 3.1 Metodologie výzkumu 47 // 3.1.1 Kvantitativní výzkum 47 // 3.1.2 Kvalitativní výzkum 50 // 5 // 3.2 Preference potřeb pacientů 51 // 3.3 Hodnocení symptomů 53 // 3.3.1 Symptomy způsobující sociální devalvaci 55 // 3.4 Hodnocení psychického stavu pacientů 56 // 3.5 Hodnocení psychických potřeb 60 // 3.5.1 Strach v období umírání 62 // 3.5.2 Další emoce v období umírání 63 // 3.5.3 Možnost sdílení emocí 64 // 3.6 Smíření se s nemocí a smrtí 66 // 3.6.1 Potřeba zachovat si svoji identitu 70 // 3.7 Hodnocení sociálních potřeb 71 //
3.7.1 Přítomnost blízké osoby 73 // 3.7.2 Potřeby v souvislosti se zdravotnickými pracovníky 79 // 3.7.3 Naplnění dne aktivitou 82 // 3.7.4 Zabezpečení 83 // 3.7.5 Vhodné prostředí 84 // 3.8 Hodnocení spirituálních potřeb 85 // 3.8.1 Smysl života 86 // 3.8.2 Religiózní potřeby 87 // 3.9 Hodnocení autonomie 90 // 3.9.1 Informace o zdravotním stavu 92 // 3.9.2 Možnost dělat vlastní rozhodnutí 96 // 3.10 Rozdíl v preferenci a saturaci potřeb podle typu nemoci 97 // 3.11 Shrnutí 100 // Hodnocení kvality života pacientů 101 // 4.1 Pojetí kvality života v paliativní péči 101 // 4.2 Hodnocení kvality života v paliativní péči 103 // 4.3 Hodnocení kvality života pacientů v rámci výzkumné studie 104 // 4.3.1 Dotazník EORTC QLQ-C30 104 // 4.3.2 Výsledky funkční a symptomatické škály 105 // 4.4 Faktory ovlivňující kvalitu života pacientů 109 // 4.4.1 Souvislost mezi kvalitou života // a sociodemografickými charakteristikami pacientů 109 // 4.4.2 Souvislost mezi kvalitou života a symptomy nemoci 109 // 4.4.3 Souvislost mezi kvalitou života a nenaplněnými potřebami 110 // 4.5 Shrnutí 112 // 5 Rodina v kontextu paliativní péče 113 // 5.1 Definice rodiny v paliativní péči 113 // 5.2 Hodnocení potřeb rodinných příslušníků 114 // 5.2.1 Definice potřeb rodinných příslušníku 115 // 5.2.2 Měřicí nástroje pro hodnocení potřeb 117 // 5.3 Potřeby rodiny pohledem rodinných příslušníků pacientů v konečném stadiu nemoci při hospitalizaci 119 // 5.3.1 Sociodemografická charakteristika zkoumaného souboru 119 // 5.3.2 Hodnocení důležitosti a naplněnosti potřeb 120 // 5.4 Rozdíly v preferenci a saturaci potřeb podle sociodemografických charakteristik rodinných příslušníků 130 // 5.5 Hodnocení kvality života rodinných příslušníků 132 //
5.5.1 Dotazník pro hodnocení kvality života rodinných příslušníků QOLLTI-F 133 // 5.5.2 Kvalita života rodinných příslušníků pacientů v konečném stadiu nemoci béhem hospitalizace 133 // 5.5.3 Souvislost mezi kvalitou života a nenaplněnými // potřebami rodinných příslušníků a pacientů 135 // 5.6 Péče o rodinné příslušníky při hospitalizaci 135 // 5.7 Shrnutí 137 // 6 Závěr 138 // Seznam literatury 140 // Přílohy 157 // Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči (Dotazník PNAP) 157 // Dotazník FIN - měření potřeb rodinných příslušníků 160 // Seznam použitých zkratek 164 // Rejstřík 165 // Souhrn/Summary 168
(OCoLC)908822107
cnb002685124

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC