Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : Centrum medievalistických studií (CMS) : Filosofia, 2008
286 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7007-274-5 (Filosofia ; brož.)
Colloquia mediaevalia Pragensia ; sv. 10
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. anglický, francouzský a italský text, anglická a německá resumé
001421795
Předmluva 7 -- Vladimir Liščák : Úvodem: Odorik z Pordenone a východní kraje světa / Odoric of Pordenone and the Eastern Parts of the World 9 -- Giulio Cesare Testa : Il vero Catai rivelato da Odorico / The Real Cathay as Revealed by Odorico / Skutečná země Kataj, jak ji viděl Odorik 25 -- Vladimír Liščák : Odorikův příspěvek k rozšíření geografických znalostí o Východu v Evropě / The contribution of Odoric of Pordenone on the promotion of geographical knowledge of the East in Europe 47 -- Jiří Šíma : Odorik v kontextu mongolských dějin / Odoric in Mongolian history context 67 -- Roman Zaoral : České země a Benátky: k obchodním stykům ve 13. století / The Czech lands and Venice trade contacts in the 13th century 75 -- Kateřina Kubínová : Jan Marignola a jeho „cestopis" /Giovanni Marignolli and his „travelogue" 95 -- Claude Guillot : Sumatra á 1’époque du voyage en Chine d’Odoric / Sumatra v době Odorikovy cesty do Číny 107 -- Ivo Budil : Evropa a vytváření světového systému ve 13. a 14. století / Europe and the emergence of the world-system in thirteenth and fourteenth century 117 -- Petr Charvát : Přemysl Otakar II. a poslední křížová výprava / Přemysl Otakar II, king of Bohemia, and the last crusade 125 -- Milena Bartlová : Obraz jako zpráva o neznámém: Český soubor ilustrací Mandevillových cest / An image as a report on the unknown: The Bohemian set of illustrations of the Travels of Sir John Mandeville 137 -- Bernd Roling : The soul of an animal? The transmigration of souls in Medieval Latin and Arab travel reports / Duše zvířete? Koloběh duší ve středověkých latinských a arabských cestopisech 145 --
Petr Hlaváček : Role Českého království ve středověkém křesťanstvu aneb dialog Evropy a Asie v literárních dílech české provenience (1300-1400) / The role of the Kingdom of Bohemia in medieval Christendom or Dialogue of Europe and Asia in literary works of Czech provenance(1300-1400) 173 -- Petr Holman : Indie a české země (nejen literární) setkávání na cestách staletími / India and the Kingdom of Bohemia encounters on the trails through centuries 185 -- Jana Rozehnalová : Asijská náboženství v evropských středověkých cestopisech / Religions of Asia in Medieval European Travel Accounts 209 -- Ludvik Kalus : La ville de Zayton/Quanzhou du temps d’Odoric / Město Zayton/Quanzhou za časů Odorika 227 -- Eva Černá, Jaroslav Podliska : Sklo - indikátor obchodních a kulturních kontaktů středověkých Čech / Glas - Indikator der Handels und Kulturkontakte des mittelalterlichen Böhmen 237 -- Marta Janovíčková, Hedvika Sedláčková : Obchod se sklem ve střední Evropě ve 13. a 14. století na příkladu konvic typu „Mečová" a stolních láhví typu „Norimberk" / Glashandel in Mitteleuropa im 13. und 14. Jahrhunderts am Beispiel der Kannen vom Typus „Mečová" und Tafelflaschen vom Typus „Nürnberg" 257 -- Lygžima Chaloupková : 800. výročí založení nezávislého mongolského státu / 800th anniversary of foundation of the Great Mongolian State 279
(OCoLC)244814886
cnb001807427

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC