Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. vydání
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2015
144 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7235-565-5 (brožováno)
"Zpracováno v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání"
001421808
OBSAH // ÚVOD DO DĚJEPISU // Jak pracovat s učebnicí // O dějepisu // Minulost, dějiny, dějepis a historie // Proč se dějepis učíme // Kde vědci získávají informace // Kde se uchovávají prameny // Jak se s prameny pracuje // Čas // Jak se počítají roky // Časová osa // Staletí a tisíciletí // Periodizace dějin // PRAVĚK // Dělení pravěku // Lovci a sběrači v době kamenné // První lidé // Doba ledová // Po skončení doby ledové // Zemědělci v době kamenné // Vznik zemědělství // Velká změna ve společnosti // Zpracovatelé kovů // Doba bronzová // Doba železná // Pravěk v českých zemích // Keltové // Germáni // Slované // ÚVOD DO STAROVĚKU // Předpoklady vzniku státu // Písmo // PŘEDNÍ VÝCHOD // Mezopotámie // Přírodní podmínky, zemědělství a obchod // Nejstarší období Mezopotámie // Sumerové // Asýrie // Babylonie // Kultura ve starověké Mezopotámii // Další důležité oblasti na Předním východě // Persie // Palestina // EGYPT // Přírodní podmínky, zemědělství, // řemeslo a obchod // Počátky starého Egypta // Dějiny Egypta // Kultura ve starověkém Egyptě // ŘECKO ... 71 // Přírodní podmínky, zemědělství, // řemeslo a obchod ... 71 // Kréta a první Řekové ... 72 // Kréta ... 72 // První Řekové (mykénské období) ...74 // Homérské období ... 76 // Antické Řecko ... 79 // Formování městských států ... 79 // Vrcholné období řeckých států ... 83 // Makedonská nadvláda a konec řecké // samostatnosti ... 86 // Kultura ve starověkém Řecku ... 90 // Náboženství ... 90 // Písmo a literatura ... 90 // Věda ... 91 // Divadlo ... 92 // Výtvarné umění ... 93 // Architektura ... 95 // Hry ... 96 // ŘÍM ... 99 // Přírodní podmínky, zemědělství // a obchod ...100 // Etruskové a římští králové ...101 // Etruskové ...101 // Řím v době královské ...102 //
Římská republika ...105 // Státní zřízení ...105 // Římské výboje v západním Středomoří ...106 // Krize republiky ...110 // Císařský Řím ...117 // Principát ...117 // Počátky křesťanství ...122 // Dominát ...124 // Rozpad a zánik říše římské ...126 // Kultura ve starověkém Římě ...130 // Náboženství ...130 // Jazyk, písmo a literatura ...130 // Vzdělanost a věda ...132 // Architektura ...132 // Výtvarné umění ...135 // INDIE ...137 // Přírodní podmínky a zemědělství ...137 // Státní útvary v Indii ...138 // Kultura ve starověké Indii ...139 // ČÍNA ...141 // Přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo a obchod ...141 // Čínský stát ...142 // Kultura ve starověké Číně...143
(OCoLC)923587617
cnb002728923

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC