Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
2. vydání
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2014-2015
2 svazky (152; 54 stran) : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7235-547-1 (učebnice ; brožováno)
ISBN 978-80-7235-633-1 (pracovní sešit ; brožováno) ISBN !978-80-7235-331-6 (chyb.)
Zpracováno v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Obsahuje bibliografie
učebnice. 2014. 152 stran -- pracovní sešit / František Parkan a kolektiv. 2015. 54 stran
001421809
OBSAH // ÚVOD DO DĚJEPISU 5 // Prameny a čas 5 // Opakování z loňského roku 5 // RANÝ STŘEDOVĚK 6 // Společnost 6 // Dějiny významných států a národů v Evropě 8 // Na troskách západořímské říše 8 // Osudy východořímské říše 11 // Mimo území bývalé římské říše 14 // Dějiny českých zemí 15 // První státní útvary na našem území 15 // Čechy v době knížecí 17 // První čeští králové 21 // Kultura raného středověku 22 // VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK 24 // Společnost 24 // Venkov 24 // Město 25 // Dějiny významných států a národů v Evropě 26 // Západní Evropa 26 // Východní a střední Evropa 28 // Jižní Evropa 29 // Objevné plavby 30 // Dějiny českých zemí 31 // Poslední Přemyslovci 31 // Lucemburkové na českém trůně 33 // Doba husitská 35 // Doba poděbradská a Jagellonci 37 // Kultura vrcholného a pozdního středověku 38 // RANÝ NOVOVĚK 40 // Společnost 40 // Reformace a její důsledky 41 // Vývoj v dalších významných evropských státech 43 // Španělsko 43 // Občanská revoluce v Nizozemí 44 // Rusko 45 // Osmanská říše 45 // Dějiny českých zemí 46 // České země za vlády Ferdinanda 1 47 // Maxmilián II. a Česká konfese 47 // RudolflI 48 // Kultura na počátku novověku 48 // Třicetiletá válka 51 // DOPORUČENÁ LITERATURA
// 54
(OCoLC)900136754
cnb002636864

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC